BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ1

Reviste

DR = Dacoromania

LL = Limbă și literatură

LLR= Limba și literatura română

LR = Limba română [București]

RomLit = România literară

SCL = Studii și cercetări lingvistice


Academia Română, Dicționarul limbii române, sub conducerea lui Sextil Pușcariu, Tomul I. Partea I: A–B, Librăriile Socec & Co. și C. Sfetea, București, 1913; Tomul I. Partea II: C, Tipografia Ziarului „Universul”, București, 1940; Tomul I. Partea III. Fascicula I: D–de, „Universul”, Intreprindere Industrială a Statului, București, 1949; [Fascicula II: De–desțina; șpalt, 1948]; Tomul II. Partea I: F–I, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, București, 1934; Tomul II. Partea II. Fascicula I: J–lacustru, Tipografia Ziarului „Universul” S.A., București, 1937; Tomul II. Partea II. Fascicula II: Ladă-lepăda, Tipografia Ziarului „Universul” S.A., București, 1940; Tomul II. Partea II. Fascicula III: Lepăda-lojniță, Tipografia Ziarului „Universul” S.A., București, 1948 (DA).

Academia Română, Dicționarul limbii române. Serie nouă. Redactori responsabili: Iorgu Iordan, Al. Graur și Ion Coteanu. Din anul 2000, redactori responsabili: Marius Sala și Gheorghe Mihăilă, București: Editura Academiei Române, Tomul I. Partea a 3-a. Litera D (D–Deînmulțit), 2006; Tomul I. Partea a 4-a. Litera D (Deja–Deținere), 2006; Tomul I. Partea a 5-a. Litera D (Deținut–Discopotiriu), 2007; Tomul I. Partea a 6-a. Litera D (Discord–Dyke), 2009; Tomul I. Partea a7-a. Litera E (E–Erzaț), 2009; Tomul I. Partea a 8-a. Litera E (Es–Ezredeș), 2010; Tomul III. Literele J, K, Q, 2010; Tomul IV. Litera L (L–Lherzolită), 2008; Tomul V. Litera L (Li–Luzulă), 2008; Tomul VI. Litera M, 1965–1968; Tomul VII. Partea 1. Litera N, 1971; Tomul VII. Partea a 2-a. Litera O, 1969; Tomul VIII. Partea 1. Litera P (P–Păzui), 1972; Tomul VIII. Partea a 2-a. Litera P (Pe–Pînar), 1974; Tomul VIII. Partea a 3-a. Litera P (Pînă–Pogribanie), 1977; Tomul VIII. Partea a 4-a. Litera P (Pogrijanie–Presimțire), 1980; Tomul VIII. Partea a 5-a. Litera P (Presin–Puzzolană), 1984; Tomul IX. Litera R, 1975; Tomul X. Partea 1. Litera S (S–Sclabuc), 1986; Tomul X. Partea a 2-a. Litera S (Scladă– Semînțărie), 1987; Tomul X. Partea a 3-a. Litera S (Semn–Sîveică), 1990; Tomul X. Partea a 4-a. Litera S (Slab–Sponghios), 1992; Tomul X. Partea a 5-a. Litera S (Spongiar–Swing), 1994; Tomul XI. Partea 1. Litera Ș, 1978; Tomul XI. Partea a 2-a. Litera T (T–Tocăliță), 1982; Tomul XI. Partea a 3-a. Litera T (Tocăna–Twist), 1983; Tomul XII. Partea I. Litera Ţ, 1994; Tomul XII. Partea a 2-a. Litera U, 2002; Tomul XIII. Partea 1. Litera V (V–Veni), 1997; Tomul XIII. Partea a 2-a. Litera V (Venial–Vizurină), 2002; Tomul XIII. Partea a 3-a. Litera V (Vîclă–Vuzum) și Literele W, X, Y, 2005; Tomul XIV. Litera Z, 2000. București: Editura Academiei (DLR).

Academia Română, Dicționarul limbii române. Ediție anastatică după Dicționarul limbii române (DA) și Dicționarul limbii române (DLR), București: Editura Academiei Române, 19 vol., 2010.

Academia R. S. R., Institutul de Lingvistică al Universității din București, Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM), redactor responsabil: Mioara Avram, București: Editura Academiei, 1982 (DOOM1).

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Dicționarul etimologic al limbii române, coordonatori: Marius Sala, Andrei Avram, vol. I: A-B, 2011 [tiraj nou, revizuit, 2012], vol. II, Partea 1, Ca-Cizmă, 2015; vol. II, Partea a 2-a, Clac-Cyborg, coordonatori: Ion Giurgea, Cristian Moroianu, 2018, București: Editura Academiei Române (DELR).

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, sub conducerea Ion Coteanu și Lucreția Mareș, București: Editura Univers Enciclopedic, 1996; ediții revăzute și adăugite: 2009, 2012, 2016 (DEX).

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită, coordonator: Ioana Vintilă-Rădulescu, București: Editura Univers Enciclopedic, 2005 (DOOM2).

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Enciclopedia limbii române, ediția a II-a, coordonator: Marius Sala, București: Editura Univers Enciclopedic, 2006.

Academia Română, Institutul de Lingvistică [Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti] din București, Formarea cuvintelor în limba română, redactori responsabili: Al. Graur și Mioara Avram: Fulvia Ciobanu și Finuța Hasan, vol. I.: Compunerea, 1970; Mioara Avram, Elena Carabulea, Fulvia Ciobanu, Florica Ficșinescu, Cristina Gherman, Finuța Hasan, Magdalena Popescu-Marin, Marina Rădulescu, Ion Rizescu, Laura Vasiliu, vol. al II-lea: Prefixele, 1978; Laura Vasiliu, vol. al III-lea: Sufixele. 1. Derivarea verbală, 1989; Marina Rădulescu Sala (coordonator), vol. al IV-lea: Sufixele. Derivarea nominală și adverbială, Partea 1, 2015, [București], Editura Academiei Române (FC).

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Îndreptar ortografic, ortoepic și de punctuație, ed. a V-a, București: Editura Univers Enciclopedic, 1995 (ÎOOP).

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Micul dicționar academic, vol. I: A-C, 2001; vol. al II-lea: D-H, 2002; vol. al III-lea: I-Pr, 2003; vol. al IV-lea: Pr-Z, 2003, București: Editura Univers Enciclopedic (MDA).

Amoisoaiei, Nicoleta, Revoltă a lingviștilor ieșeni împotriva dicționarului Academiei, Ziarul de Iași, 12.12.2005.

Andrei, Cristina, Dificultăți ale limbii române, https://www.poezie.ro/index.php/article/188986/Românii_în_noul__DOOM https://www.poezie.ro/index.php/article/186732/Zodii_și_DOOM https://www.poezie.ro/index.php/article/186727/Salut_noul_DOOMN http://englishromanian.ro/blog/2014/01/15/salut-noul-doom/ http://englishromanian.ro/blog/2014/05/25/desfiintam-femininele-doom-gen-feminin/

http://englishromanian.ro/blog/2014/10/08/norme-si-reglementari-ortografie-limba-romana-istoric-2/

http://englishromanian.ro/blog/2014/03/05/romanii-in-noul-doom/ dileme și polemici

Aranghelovici, Cristiana, Dicționar de despărțire în silabe, București: Editura Niculescu, 2008.

Aranghelovici, Cristiana, Ioana Vintilă-Rădulescu, Ortografie, ortoepie și punctuație, în Marius Sala, Nicolae Saramandu, Lingvistica românească, București: Editura Academiei Române, 2018, p. 406-442.

Aranghelovici, Cristiana, Ioana Vintilă-Rădulescu, Schiță de istorie a studiilor despre ortografia limbii române, SCL, 70, 1, 2019, p. 106-117.

Avram, Mioara, Cuvintele limbii române între corect și incorect, București-Chișinău: Editura Cartier, 2001.

Avram, Mioara, Ortografie pentru toți. 30 de dificultăți, ed. I, București: Editura Academiei, 1990; ed. a II-a, Chișinău: Editura Litera, 1997.

Barbu, Ana-Maria, Conjugarea verbelor românești, București: Editura Coresi, 2005.

Barbu, Ana-Maria, Blanca Croitor, Anabella-Gloria Niculescu-Gorpin, Carmen-Ioana Radu, Monica Vasileanu, Inventar de cuvinte și sensuri noi atestate în mediul online (ICSO), vol. 1, București: Editura Academiei Române, 2020.

Beldescu, G., Ortografia actuală a limbii române, București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1984.

Bidu-Vrânceanu, Angela, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii, ediția a II-a, București: Nemira, 2005 (DSL).

Bittel, Adriana, DOOM, Dicționarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Univers Enciclopedic, 872 pag., Formula As, nr. 676/2005.

Bocoș, Cristina, Sistematizarea substantivelor masculine neologice compuse tematic cu man/men în DOOM1 și în DOOM2. Dificultăți ortografice, ortoepice și morfologice, DR, serie nouă, 23, 1, 2018, p. 27-37.

Boerescu, Pârvu, O nouă (mini)reformă ortografică, RomLit, 38, 29, 2005, p. 16-17.

Boioc Apintei, Adnana, Alexandru Nicolae, Dinamica flexionară verbală: studiu de corpus asupra variației -esc/-e în limba română contemporană, LR, 68, 4, 2019, p. 463-479.

Calotă, Ion, Dicționar ortografic, ortoepic și morfologic școlar al limbii române, (DOOMS), CraiovaEditura Sibila, 1996.

Căpățână, Cecilia, Locuțiuni și cuvinte compuse în DOOM2, Analele Universității din Craiova. Seria Științe filologice. Lingvistică (= Omagiu Gheorghe Bolocan), 27, 1-2, 2005, p. 307-314.

Clasificarea ocupațiilor din România (COR 2021),

Costa, Ioana, Dici potest, Convorbiri literare, 140, 7, 2006, p. 127.

Croitor, Blanca, Dinamica flexiunii substantivale, reflectată în DOOM2, în Pană Dindelegan 2009, p. 33-58.

Croitor, Blanca, Sufixele în limba română actuală. Formații recente, București: Editura Universității din București, 2021.

Croitor, Blanca, Andreea Dinică, Carmen Mîrzea Vasile, Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Irina Nicula, Marina Rădulescu Sala, Rodica Zafiu, Ești COOL și dacă vorbești corect, ediție revizuită, București: Univers Enciclopedic Gold, 2010.

Dănilă, Ioan, Și bune, și rele, Ateneu, 42, 8, 2005, p. 12-13.

Dediu, Cristina, Adjectivul invariabil în limba română actuală, în Pană Dindelegan 2009, p. 58-74.

Dima, Eugenia (coordonator științific), Dicționar explicativ ilustrat al limbii române, Chișinău: Arc & Gunivas, 2007 (DEXI).

Dimitrescu, Florica, Alexandru Ciolan, Coman Lupu, Dicționar de cuvinte recente (DCR3), ediția a III-a, București: Editura Logos, 2013.

Dragomirescu, Adina, Alte principii în ortografia limbii române: sintactic, simbolic, distribuțional, Limba română [Chișinău], 22, nr. 7-8, 2012, p. 110-115.

Dragomirescu, Adina, Dinamica normei lingvistice. Observații statistice asupra verbelor din DOOM2, în Pană Dindelegan 2009, p. 219−234.

Dragomirescu, Adina, Folosirea cratimei, Limba română [Chișinău], 22, 1-12, 2012, p. 121-126.

Dragomirescu, Adina, Folosirea desinenței -- la pluralul mai-mult-ca-perfectului în limba română actuală, LR, 68, 4, 2019, p. 487-495.

Dragomirescu, Adina, Greșeli frecvente de grafie în limba actuală, Limba română [Chișinău], 22, 9-10, 2012, p. 34-40, https://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1707.

Dragomirescu, Adina, O formă verbală hibridă în extindere: vroiam, LLR, 35, 1, 2006, p. 15−17.

Dragomirescu, Adina, Ortografia limbii române: definiție, scurt istoric, instrumente. Prinicipiul fonologic, Limba română [Chișinău], 22, 1-2, 2012, p. 56-63.

Dragomirescu, Adina, Principiul morfologic în ortografia limbii române”, Limba română [Chișinău], 22, 5-6, 2012, p. 224-229.

Dragomirescu, Adina, „Principiul tradițional-istoric în ortografia limbii române”, Limba română [Chișinău], 22, 3-4, 2012, p. 25-29.

Dragomirescu, Adina, Relația dintre normă și uz. Rezultatele anchetelor lingvistice, în Pană Dindelegan 2009, p. 227-234.

Dragomirescu, Adina, Folosirea desinenței -- la pluralul mai-mult-ca-perfectului în limba română actuală, 68, 4, 2019, p. 487-495.

Dragomirescu, Adina, Dediu, Cristina, Noutăți privind morfologia verbului în DOOM2, în Pană Dindelegan 2006, p. 85-90.

Felecan, Nicolae, Din nou despre DOOM2, Limba română [Chișinău]), 16 7-9, 2006,

Felecan, Nicolae, O nouă lucrare normativă: Academia Română, DOOM, DR, serie nouă, 9-10, 2004-2005, p. 299-304

Floarea, Mihai, Răspuns unui apel, RomLit, 39, 10, 2006, p. 16.

Gheorghe, Mihaela, Observații asupra variantelor -(ț)iune/-(ț)ie înregistrate în DOOM2, LR, 68, 4, 2019, p. 497-506.

Gherghel, Valeriu, Dreptatea pumnului, Ziarul de Iași, 17.12.2005.

Ghid de exprimare corectă, Alte articole lingvistice, https://dexonline.ro/articol/Ghid_de_exprimare_corect%C4%83

Gliga, Lavinia, Căciulă. Coif. Virguliță, Doar o revistă, 1, 2009, p. 74-83.

Guțu-Romalo, Valeria, Corectitudine și greșeală. Limba română de azi, București: Editura Științifică, 1979; Versiune nouă, București: Editura Humanitas Educațional, 2001, 2008.

Guțu Romalo, Valeria (coord.), Gramatica limbii române, vol. I: Cuvântul, vol. II: Enunțul, tiraj nou, revizuit, București: Editura Academiei Române, 2008 (GALR).

Hotărârea Adunării generale a Academiei Române, din 17 februarie 1993, privind revenirea la „â” și „sunt” în grafia limbii române.

Hotărâre privind unele măsuri tranzitorii referitoare la ortografia limbii române.

https://corola.racai.ro (bază de date)

https:// dexonline.ro Dicționare ale limbii române, 2004-2021.

Huțanu, Monica, Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită, LLR, 34, 3, 2005, p. 3-6.

Huțanu, Monica, Hiatul – implicații ortografice, LLR, 42, 1-2, 2013, p. 3-6.

Iancu, Victor, Din nou despre DOOM2 – Riscurile codificării, RomLit, 38, 36, 2005, p. 15.

Iorga, Gheorghe, Toleranța ca normă lingvistică, Ateneu, 42, 8, 2005, p. 11.

Iovian, Ion Tudor, Un act sextual, Ateneu, 42, 8, 2005, p. 13.

Lombard, Alf, Constantin Gâdei, Dictionnaire morphologique de la langue roumaine, Lund: CWK Gleerup, București: Editura Academiei, 1981.

Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Legea 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.

Legea 290/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României.

Legea 752/2001privind organizarea și funcționarea Academiei Române.

Manta, Marius, DOOM controverse în actualitate, Ateneu, 42, 8, 2005, p. 12-13.

Marcu, Florin, Dicționar actualizat de neologisme, București: Editura Saeculum Vizual, 2015 (DAN).

Miron, Rodica, Un dicționar academic generos și tolerant, Ateneu, 42, 8, 2005, p. 12.

Mîrzea Vasile, Carmen, Andreea Dinică, Percepția vorbitorilor asupra (ne)feminizării numelor de funcții, demnități și meserii în româna actuală. O analiză cantitativă, LR 68, 4, 2019, p. 511-528.

Nagy, Rodica, Noul DOOM, între aspirație și presiunea timpului, în Direcții în cercetarea filologică românească, Iași, 26 mai 2006, Iași: Casa Editorială Demiurg, 2006, p. 127-130.

Necula, Gina, Noi forme ale globalizării lingvistice propuse prin DOOM2, în Români majoritari/Români minoritari: interferențe și coabitări lingvistice, literare și etnologice, Iași: Editura Alfa, 2007, p. 301-312.

Necula, Irina, Substantivele „pluralia tantum” în DOOM2, în Lucrările primului Simpozion Internațional de Lingvistică (București, 13-14 noiembrie 2007), București: Editura Universității din București, 2008, p. 321-333.

Nedelcu, Isabela, Ce este almanahul și care dintre „pluralurile” sale este corect?”, https://republica.ro/ce-este-almanahul-c-i-care-dintre-zpluralurile-sale-este-corect

Nedelcu, Isabela, Numele locuitorilor statelor și adjectivele corespunzătoare acestora în limba omână actuală. Variație formală și preferințe de utilizare, LR 68, 4, 2019, p. 529-539.

Ordin 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere).

Ordinul 414/2006 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației cu privire la utilizarea codării standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă electronică.

Pană Dindelegan, Gabriela, Cu ocazia lansării noului DOOM [comunicare la Academia Română, iunie 2005], în Pană Dindelegan 2018, p. 446-451.

Pană Dindelegan, Gabriela, Dinamică și variație: studii de gramatică [I], București: Editura Academiei Române, 2018.

Pană Dindelegan, Gabriela, Note asupra sufixului -iță. Caracteristici de accentuare, LR, 68, 3, 2019, p. 361-363.

Pană Dindelegan Gabriela, Note pe marginea flexiunii unor împrumuturi substantivale recente, LR, 68, 4, 2019, p. 537-545.

Pană Dindelegan, Gabriela, Note pe marginea semiconsoanelor românești: frecvență, distribuție, randament, LR, 68, 3, 2019, p. 353-360.

Pană Dindelegan, Gabriela, Dinamică și variație. Studii de gramatică II, București: Editura Academiei Române, 2020.

Pană Dindelegan, Gabriela (coord.), Dicționar de interpretări gramaticale. Cuvinte mici, dificultăți mari, București: Editura Univers Enciclopedic Gold, 2020 (DIG).

Pană Dindelegan, Gabriela (coord.), Dinamica limbii române actuale. Aspecte gramaticale și discursive, București: Editura Academiei Române, 2009.

Pană Dindelegan, Gabriela (coord.), Gramatica de bază a limbii române, București: Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010; ediția a II-a, 2016 (GBLR).

Pană Dindelegan, Gabriela (coord.), Gramatica limbii române pentru gimnaziu, București: Editura Univers Enciclopedic Gold, 2019 (GLRG).

Pană Dindelegan, Gabriela (coord.), Limba română. Aspecte sincronice și diacronice, Actele celui de al 5-lea Colocviu al Catedrei de Limbă română (8-9 decembrie 2005), București: Editura Universității din București, 2006.

Pană Dindelegan (coord.), Limba română – stadiul actual al cercetării, Actele colocviului organizat de Catedra de limba română a Facultății de Litere din București, 29-30 noiembrie 2006; București: Editura Universității din București, 2007.

Peev, Luciana, Felicia Șerban, Clasificarea morfologică a substantivelor neologice terminate în vocală, SCL 55, 1-2, 2005, p. 199-207.

Petraș, Irina, Mic îndreptar de scriere corectă, Fetești, Editura Paralela 45, 2004.

Pitiriciu, Silvia, Abrevierile în limba română, ediția a II-a, Craiova: Editura Scrisul românesc, 2004.

Pitiriciu, Silvia, Morfologia verbelor active în DOOM2, Analele Universității din Craiova, Științe filologice, Lingvistică, 28, 1-2, 2006, p. 193-199.

Pitiriciu, Silvia, Morfologia verbelor reflexive în DOOM2, în Studia in honorem profesor univ. dr. h. c. mult. Maria Iliescu, vol. îngrijit de Gabriela Scurtu, Craiova: Editura Universitaria, 2008, p. 199-203.

Pitiriciu, Silvia, Topală, Dragoș Vlad, Dicționar de abrevieri și simboluri, București: Editura ALL Educational, 1998 (DAS).

Radu, Voica, DOOM2 și anglicismele, în Limba română – Abordări tradiționale și moderne, Actele colocviului internațional organizat de Catedra de Limba română și Departamentul de Limbă, cultură și civilizație românească, Facultatea de Litere și Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 19-20 octombrie 2007, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 207-216.

Rădulescu Sala, Marina, Ce e nou și ce e vechi în DOOM2, LLR, 35, 1, 2006, p. 3-9.

Rădulescu Sala, Marina, Despre adaptarea unor anglicisme în limba română, SCL, 57, 1, 2007, p. 175-185.

Rădulescu Sala, Marina, Despre statutul gramatical al cuvintelor zece-zeci, sută-sute, mie-mii, milion-milioane, miliard-miliarde, în Studii de gramatică. Omagiu Doamnei Profesoare Valeria Guțu Romalo, București: Editura Universității din București, 2018, p. 215-224.

Rădulescu Sala, Marina, Gramatică și ortografie: niciun, nicio vs nici un, nici o, SCL, 58, 2, 2008 (= Omagiu Ioanei Vintilă-Rădulescu), p. 535-545.

Roceric-Alexandrescu, Alexandra,  Fonostatistica limbii române, București: Editura Academiei, 1968.

Stan, Camelia, Alternanțe morfofonologice în româna actuală, LR, 59, 3-4, 2020, p. 389-398.

Stoichițoiu-Ichim, Adriana, Creativitate lexicală în româna actuală, București: Editura Universității din București, 2006.

Stoichițoiu-Ichim, Adriana, Observații privind pluralul anglicismelor (I), LLR, 35, 1, 2006, p. 11-15; (II), LLR, 35, 2, 2006, p. 6-12.

Șerban, Felicia, Litere neologice și tendințe de valorificare a resurselor sugestive, DR, serie nouă, 15, 1, 2009, p. 37–54.

Șoșa, Elisabeta (coordonator), Noutăți în DOOM2, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Craiova: Editura Sitech, 2006.

Șuteu, Flora, Elisabeta Șoșa Ortografia limbii române. Dicționar și reguli, București: Editura Floarea Darurilor, 1995.

Tătaru, Ana, Dicționar de pronunțare a limbii române, ediția a II-a, Cluj-Napoca: Editura Clusium, 1999.

Tătaru, Ana, O nouă lucrare normativă: Academia Română, Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ed. a II-a, București, Editura Univers Enciclopedic, 2005, 872 p., DR, serie nouă, 9-10, 2004-2005, p. 305-307.

The Grammar of Romanian. Edited by Gabriela Pană Dindelegan, Oxford University Press, 2013 (GR).

Tiktin, H., Rumänisch-deutsches Wörterbuch [Dicționar român-german], I, 1903, II, 1911, III, 1924, Bukarest: Staatsdruckerei (TDRG1).

Tiktin, H., Rumänisch-deutsches Wörterbuch, 3., übearbeitete und ergäntzte Auflage von Paul Miron und Elsa Lüder, I, 2000, II, 2003, III, 2005, Cluj-Napoca: Clusium (TDRG3).

Todi, Aida, Între uz și normă. Câteva observații privind flexiunea adjectivului în lucrările normative recente (GALR și DOOM2), în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Limba română. Dinamica limbii, dinamica interpretării, București: Editura Universității București, 2008, p. 171-178.

Trif, Radu-Nicolae, Influența limbii engleze asupra limbii române în terminologia informaticii, București: Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, 2006.

Turculeț, Adrian, Aspecte ale ortografiei actuale, în Limba română azi. Lucrările Conferinței Naționale de Filologie, ed. a 10-a (noiembrie 2006), Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuzaˮ, 2007, p. 155-176.

Turculeț, Adrian, Considerații asupra ortografiei românești, Anuar de lingvistică și istorie literară, Iași, 31, 1986-1987, A, p. 383-398.

Turculeț, Adrian, Introducere în fonetica generală și românească, Iași: Casa Editorială Demiurg, 2016.

Turculeț, Adrian, Unele aspecte ale aplicării principiului morfematic în ortografia actuală, LR, 33, 1984, 3, p. 171-180.

Vasilescu, Andra, O analiză a omografelor din DOOM2, LR, 68, 4, 2019, p. 551-567.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Articulat sau nearticulat? Câteva probleme legate de DOOM, în Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, București: Editura Universității din București, 2017, p. 481-492.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Beția de cratime, în Omagiu prof. Gabriela Pană Dindelegan, București: Editura Universității din București, 2007, p. 457-466.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Ce e nou în DOOM2. 1. Despărțirea la capăt de rând, LR, 54, 1-4, 2005, p. 93-102.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Ce e nou în DOOM2. 2. Scrierea lui niciun(ul) și a altor cuvinte „formate, LR, 55, 1-2, 2006, p. 14-23.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Ce e nou în DOOM2, http://www.academiaromana.ro/ și www.lingv.ro

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Cuvinte noi: familiile lui a procedura și a proceduriza, SCL, 65, 1, 2014, p. 45-55.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Despărțirea la capăt de rând: „după pronunțareˮ sau/și „după structurăˮ?, în O. Felecan, D. Felecan (coord.), Magister et alumni, amore scribendi. Studia. In honorem professoris Nicoale Felecan. Cluj-Napoca: Editura Mega, Editura Argonaut, 2016, p. 169-187.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Despre apostrof și nu numai, LR, 54, 1-4, 2005, p. 103-110.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Despre două semne diacritice din scrierea limbii române, în Pană Dindelegan 2007, p. 227–231.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Dicționar normativ al limbii române. Ortografic, ortoepic, morfologic și practic, București: Editura Corint, 2009 (DIN).

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Dieceză sau/și dioceză?, SCL, 70, 1, 2019, p. 124-133.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Din istoria recentă a ortografiei românești: Hotărârea privind revenirea la â și sunt (1993), în Studii romanice. Omagiu profesorilor Florica Dimitrescu și Alexandru Niculescu la 90 de ani, București: Editura Universității din București, 2018, vol. I, p. 931-954.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, „Eternul și fascinantul” î din i și „fabulosul” sînt, SCL, 58, 1, 2007, p. 215-225.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Indicații duble de uz în DOOM2 și DELR II, în Omagiu lui Alexandru Mareș, București: Editura Univers Enciclopedic Gold, 2016, p. 285-297.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Normă și norme în tradiția filologică românească, Philologica Jassyensia, I, 1-2, 2005, p. 87-98.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Noul Dicționar ortografic academic, Academica 39, 2005, p. 60-61.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Ortografie comparată romanică: despărțirea la capăt de rând, SCL, 68, 2, 2017, p. 151-176.

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Preliminarii la o istorie a scrisului pe teritoriul românesc, în Studii lingvistice. Omagiu Doamnei Profesoare Valeria Guțu Romalo, București: Editura Universității din București, 2018, p. 367–382

Vintilă-Rădulescu, Ioana, Primele reacții la noul DOOM, în Pană Dindelegan 2006, p. 39-47.

Vintilă-Rădulescu, Ioana (coord.), Dicționar de cuvinte și expresii străine (DICES), București: Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” (în manuscris)

Vintilă-Rădulescu, Ioana (coord.), Dicționar de termeni oficiali (DOF), București: Editura Enciclopedic Gold (sub tipar).

Zafiu, Rodica, DOOM2, RomLit, 38, 23, 2005, p.15.

Zafiu, Rodica, Împrumuturile în DOOM2, RomLit, 38, 24, 2005, p. 15.

Zafiu, Rodica, Noutăți normative, RomLit, 38, 25, 2005, p. 15.

Zafiu, Rodica, „Povestea vorbei”, cronică lingvistică, Luceafărul, 1990-1993; „Păcatele limbii”, cronică lingvistică, RomLit, 1993-2012; „Cuvinte nepotrivite”, cronică lingvistică, Dilema veche, 2012-2021.

Zafiu, Rodica, „Reacții la schimbarea normelor”, RomLit, 39, 9, 2006, p. 16.

Zafiu, Rodica, Variante adverbiale cu formantul enclitic -a în româna actuală: normă și uz, LR, 59, 1, 2020, p. 399-425.

Zafiu, Rodica, „Vroiam...”, RomLit, 39, 43, 2006, p. 16.

Zamșa, Eleonora, Alte observații referitoare la DOOM2, LL, 50, 3-4, 2005, p. 36-47.

Zamșa, Eleonora, Observații pe marginea DOOM2, LL, 50, 1-2, 2005, p. 48-63.

Zamșa, Eleonora, Un dicționar care nu trebuia să apară, Observator cultural, 4, 298, 2005, p. 13.

Zugun, Petru, Concordanțe și discordanțe în DOOM2, Limba română azi. Lucrările Conferinței Naționale de Filologie, ed. a 10-a (noiembrie 2006), Iași : Editura Universității Alexandru Ioan Cuzaˮ, 2007, p. 177-182.


1 Din foarte bogata bibliografie generală, prezenta listă selectivă cuprinde titluri privitoare la aspecte ale limbii române în domenii proprii DOOM2 apărute după publicarea acestuia (cu excepția unor lucrări fundamentale anterioare), inclusiv recenzii/comentarii/semnalări și cercetări bazate pe el, precum și câteva acte normative semnificative. Nu figurează, de regulă, alte lucrări folosite, cu caracter general, teoretic sau care ne-au servit ca surse de material (exceptând dicționarele de bază ale limbii române).