Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”

Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic

al limbii române

Dificultăți 

! înșela (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. înșel, 3 înșa/înșea; conj. prez. 1 sg. să înșel, 3 să înșele

! chinui (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. chinui/chinuiesc, 3 sg. chinuie/chinuiește, imperf. 1 chinuiam; conj. prez. 1 sg. să chinui/să chinuiesc, 3 să chinuie/să chinuiască

+ Braille (pedagog francez; sistem) [pron. braĭ] s. propriu (alfabet ~, în ~)

  cuvânt-titlu s. n., pl. cuvinte-titlu

  doctoriță (femeie medic) s. f., g.-d. art. doctoriței; pl. doctorițe

Schimbări normative

DOOM3: axis mundi (lat.) loc. s. f.
DOOM2: axis mundi (lat.) s. m.


DOOM3: alergolo (livr.)/(colocv.) alergoloa s. f., g.-d. art. alergologei/alergoloagei; pl. alergologe/alergoloage
DOOM2: alergolo (rar) s. f., g.-d. art. alergologei; pl. alergologe


DOOM3: !colaps s. n., pl. colapsuri
DOOM2: !colaps/colaps s. n., pl. colapsuri/colapsuri


DOOM3: alexăndrean (referitor la Alexandria) adj. m., s. m., pl. alexăndreni; adj. f. alexăndreană, pl. alexăndrene
DOOM3: alexăndreancă s. f., g.-d. art. alexăndrencei; pl. alexăndrence
DOOM2: alexăndrinean (referitor la Alexandria) adj. m, s. m., pl. alexăndrineni; adj. f. alexăndrineană, pl. alexăndrinene
DOOM2: alexăndrineancă s. f., g.-d. art. alexăndrinencei; pl. alexăndrinence


DOOM3: afga (limbă) s. f., g.-d. art. afganei
DOOM2: afgană/afgha (limbă) [gh pron. g] s. f., g.-d. art. afganei/afghanei

Cuvinte noi în DOOM3

+ agroforestier (desp. a-gro-, -ti-er) adj. m., pl. agroforestieri; f. agroforestie, pl. agroforestiere

+ ostiliza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. ostilizez, 3 ostilizea; conj. prez. 1 sg. să ostilizez, 3 să ostilizeze

+ PMR [cit. pemere] s. n., art. PMR-ul [cit. pemereul]

+ gruie (macara; suport pentru fotografiat) s. f., g.-d. art. gruiei; pl. gruie

+ ministră (colocv.) s. f., g.-d. art. ministrei; pl. ministre

Cele mai căutate cuvinte

! ecler (desp. e-cler) s. n., pl. eclere

! așeza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. ez, 3 a/așea; conj. prez. 1 sg. să așez, 3 să așeze; imper. 2 sg. afirm. a/așea

! azil s. n., pl. azile

! suvenir s. n., pl. suvenire/suveniruri

  copertă s. f., g.-d. art. coperții/copertei; pl. coperți/coperte

Despre dicționar

Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM), elaborat la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, este instrumentul normativ care recomandă cum trebuie să se scrie, să se pronunțe și să se utilizeze corect gramatical cuvintele limbii române literare actuale.

Varianta digitală cuprinde peste 65.000 de articole redactate conform normelor oficiale în vigoare, așa cum au fost stabilite în cea de-a treia ediție (DOOM3), tipărită în 2021 la Editura Univers Enciclopedic.

Dicționarul se adresează tuturor celor care vor să se exprime corect în scris și oral, interesați de problemele de cultivare a limbii, contribuind astfel la folosirea unitară a limbii române literare.

Specificul acestui dicționar normativ reiese fără echivoc din componentele titlului. Astfel, componenta ortografică se reflectă în înregistrarea formelor corecte ale cuvintelor, în conformitate cu normele ortografice actuale, inclusiv cu Hotărârea Academiei Române din 1993 privind utilizarea lui â în interiorul cuvintelor și scrierea unor forme ale verbului a fi (suntem, sunteți, sunt).

Informațiile ortoepice privesc atât pronunțarea corectă a cuvintelor în privința cărora pot exista ezitări (rostirea cu hiat sau diftong, neconcordanța dintre scrierea și pronunțarea unor cuvinte în virtutea aplicării principiului etimologic, transcrierea fonetică a neologismelor neadaptate etc.), cât și marcarea accentului pentru toate cuvintele (cu excepția celor monosilabice) și rostirea cuvintelor în tempo lent sau rapid. Norma ortoepică este mai permisivă decât cea ortografică, astfel că în practica vorbirii sunt acceptate unele variații libere, care nu sunt consemnate în general în dicționar.

Profilul morfologic este dat de încadrarea cuvântului într-o clasă lexico-gramaticală, dar mai ales de înregistrarea formelor flexionare ale cuvintelor: fie a întregii paradigme a unui cuvânt, fie cu precădere a formelor cu alternanțe sau care pot fi greșit folosite. Fiind destinat în special elevilor și profesorilor, dicționarul urmează normele morfologice atât din GALR I, cât mai ales din GLRG, care reflectă programa școlară actuală.

Încă de la a doua ediție, dicționarul a inclus și o componentă stilistică, prin consemnarea restricțiilor de uz în cazul cuvintelor învechite, regionale, familiare etc., care nu aparțin limbii literare actuale sau care nu se pot norma, dar se întâlnesc în diferite situații de comunicare ori tipuri de texte.

DOOM nu are decât implicit o latură corectivă, întrucât nu sunt menționate variantele respinse de normă; unele abateri, forme și construcții considerate greșite sunt semnalate în Studiul introductiv.

De asemenea, fiind un dicționar de forme, dicționarul nu cuprinde și definițiile cuvintelor înregistrate, pentru care ar trebui consultat bine-cunoscutul Dicționar explicativ al limbii române (DEX).

Pentru explicații detaliate în legătură cu normele ortografice, ortoepice și morfologice ale limbii române recomandăm consultarea secțiunilor teoretice din DOOM3:

Structura articolelor de dicționar este prezentată pe larg în secțiunea: Îndrumări pentru consultarea dicționarului

Despre varianta online

Pentru transformarea variantei tipărite a DOOM3 în versiune online, am apelat la instrumente de procesare automată a conținutului într-o formă care să permită în special căutările simple de cuvinte, iar mai apoi căutările avansate (pe clase lexico-gramaticale, categorii gramaticale etc.). În consecință, varianta online diferă de cea tipărită în privința convențiilor de redactare a unor cuvinte, dar aceste intervenții nu afectează în niciun fel normarea cuvintelor. Modificările sunt de două tipuri:

 • corecturi depistate în urma procesării automate: spațiere, stiluri, elemente de compunere a articolelor de dicționar;
 • anumite articole de dicționar au fost sparte în mai multe articole pentru o mai clară prezentare a elementelor de compunere; un astfel de exemplu este: .
  în varianta tipărită: în varianta online:

  +dreapta (de (la)/din/din(spre)/în/(în)spre/la/prin ~) loc. adj., loc. adv. (partid de dreapta, Ia-o în/(în)spre)/la/prin dreapta. Vine de la/din/din(spre) dreapta.; prima la dreapta)

  +dreapta (de ~) loc. adj., loc. adv. (partid de dreapta, gândește de dreapta)

  +dreapta (de la ~) loc. adj., loc. adv. (numerotare de la dreapta; Vine de la dreapta.)

  +dreapta (din ~) loc. adj., loc. adv. (partea din dreapta; Vine din dreapta.)

  +dreapta (dinspre ~) loc. adj., loc. adv. (vehicule dinspre dreapta; Vine dinspre dreapta.)

  +dreapta1 (în ~) loc. adj., loc. adv. (decupaj în dreapta; Ia-o în dreapta.)

  +dreapta (înspre ~) loc. adj., loc. adv. (privire înspre dreapta; Ia-o înspre dreapta.)

  +dreapta (spre ~) loc. adj., loc. adv. (drum spre dreapta; Ia-o spre dreapta.)

  +dreapta1 (la ~) loc. adj., loc. adv. (drum la dreapta; Ia-o la dreapta.)

  +dreapta (prin ~) loc. adj., loc. adv. (ieșire prin dreapta; Ia-o prin dreapta.)

  +dreapta (în/la ~) loc. prep. (~ Tatălui)

  +dreapta2 (în ~) loc. prep. (~ Tatălui)

  +dreapta2 (la ~) loc. prep. (~ Tatălui)

DOOM3 în format electronic este disponibil sub licența Common Creative Atribuire-Necomercial-Partajare în Condiții Identice 4.0 Internațional (CC BY-NC-SA 4.0).

Articole

Forme

Complet (%)

Contact

Pentru întrebări sau comentarii în legătură cu informația din dicționar, puteți să vă adresați serviciului de consultanță lingvistică, disponibil pe adresa de mail a Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”: inst@lingv.ro.