Ajutor pentru căutare


Versiunea digitală a DOOM-ului este simplă și intuitivă, adică ușor de utilizat și de persoane obișnuite să consulte dicționarele mai degrabă în formă tipărită decât online. În plus, față de alte instrumente similare, site-ul DOOM-ului oferă acces atât la cuvintele din glosarul dicționarului, cât și la informația teoretică din Introducerea la DOOM3 sau din anexe.


Căutarea unui cuvânt în dicționar

Cel mai folosit mod de căutare în orice dicționar este căutarea simplă, obișnuită sau după cuvânt, care se efectuează tastând cuvântul dorit în bara de căutare. Pe măsură ce se scriu primele litere, vor apărea mai multe cuvinte care încep cu secvența scrisă, grație sistemului de autocompletare, programul afișând vecinătățile alfabetice. Se poate astfel selecta cuvântul căutat, dacă el a apărut deja în această listă, sau se completează cuvântul în întregime. După comanda Enter sau cu un click pe butonul de Căutare, va fi afișat articolul de dicționar, care este, ca informație, identic cu cel din varianta tipărită a DOOM3 și reprezintă recomandarea oficială. Pot fi căutate atât cuvinte-titlu (din cele 65.161 de articole), cât și forme flexionare (dintr-un total considerabil de 202.902).

Structura articolelor de dicționar este prezentată pe larg în secțiunea:  Îndrumări pentru consultarea dicționarului.


Situații întâlnite pentru căutarea simplă

Atunci când cuvântul căutat este scris incorect, sunt oferite soluții de la caz la caz, dintre care unele sunt rezultate dintr-o căutare aproximativă sau apar ca sugestii de căutare:

 1. dacă un cuvânt este scris cu literă mare deși nu este nume propriu (situație des întâlnită în cazul telefoanelor mobile), majusculele vor fi ignorate, pentru a oferi rezultatul corect (ex.: Frânghiefrânghie);
 2. chiar dacă se scrie fără diacritice (deși t, s, ț, ș, de exemplu, sunt litere diferite, în cuvinte diferite), programul va oferi rezultatul dorit (ex.: capatanacăpățână);
 3. dacă nu se cunoaște grafia exactă, cuvântul neexistând astfel în dicționar, sau dacă se tastează greșit prin omiterea sau adăugarea unor litere, se vor afișa cuvinte rezultate dintr-o căutare aproximativă sau sugerate automat (caragioscaraghios; basrabeanbasarabean);
 4. când cuvântul este incorect din punctul de vedere al normei din DOOM3, în cazurile de greșeli mai frecvente în uz se menționează explicit acest lucru, printr-o indicație corectivă (aevea ➜ Forma corectă: aievea; adaus ➜ Forma corectă: adaos; kitch ➜ Forma corectă: kitsch).


Caractere speciale: ? și *

Un semn (simbol) auxiliar relativ folosit când există ezitări în privința anumitor litere din componența unor cuvinte este semnul întrebării (?): ace?aaceea, aceia; de asemenea, se pot căuta toate cuvintele din DOOM3 care conțin diferite litere în poziția acestui semn: aba?ieabație, abazie).

Asteriscul este întrebuințat cu precădere în căutări mai complexe, când ne interesează afișarea tuturor cuvintelor din dicționar care conțin o anumită secvență dată, aflată fie la începutul cuvintelor, fie în interiorul ori la finalul acestora: mono*, *oai*, *tor. Semnul are valoarea unei litere, a unui grup de litere sau valoare nulă. Se va înregistra în partea dreaptă și numărul ocurențelor (ca, de altfel, pentru orice tip de căutare), iar articolele sunt repartizate în pagini ușor de deschis.


Căutarea avansată

Acest tip de căutare permite o rafinare a acesteia, după clase lexico-gramaticale, categorii gramaticale, registre stilistice și de uz, limbă de proveniență etc., criterii utile mai ales specialiștilor și profesorilor de limba română în analiza faptelor de limbă din DOOM3.

Rezultatele afișate la căutarea unui cuvânt sunt analizate în chenarul din partea stângă a ecranului. De exemplu, dacă vom tasta cuvântul timp, se vor afișa toate intrările din DOOM: în total, în dicționar sunt 11 cuvinte-titlu cu forma-tip și locuțiuni care conțin cuvântul timp. Dintre acestea, din punct de vedere gramatical, 5 sunt substantive comune (cu flexiune diferită); din clasa adverbelor, dacă se deschide săgeata atașată, se observă că sunt 3 locuțiuni adverbiale, precum și o locuțiune prepozițională și 2 locuțiuni conjuncționale. Informațiile cu caracter statistic și sintetic pot fi utile (mai ales) când căutarea duce la rezultate mult mai numeroase.

Folosind asteriscul (vezi secțiunea Caractere speciale), se poate rafina căutarea în funcție de interesul utilizatorilor. De exemplu, dacă vrem să se afișeze lista tuturor cuvintelor din DOOM3 care se termină în -ție, se va scrie *ție în bara de căutare. Rezultatele vor fi afișate pe mai multe pagini, întrucât sunt destul de numeroase (1122); în secțiunea din stânga, informațiile se referă atât la cuvintele-titlu sau la formele flexionare ale cuvintelor care se termină în -ție, cât și la clasele lexico-gramaticale în care se încadrează acestea (din 1107 substantive, 3 sunt proprii, iar restul comune; din 11 adjective, 2 sunt variabile, 7 invariabile, iar 2 sunt locuțiuni adjectivale etc.).

Orice utilizator poate restrânge câmpul de căutare prin selectarea anumitor caracteristici (de exemplu: numai cuvinte-titlu care sunt adjective invariabile terminate în -ție).

Sunt necesare câteva mențiuni:

 1. DOOM3 nu cuprinde toate cuvintele limbii române; corpusul dicționarului însumează 65.194 de cuvinte.
 2. Specificul dicționarului este bine cunoscut de toată lumea - nu sunt înregistrate toate valorile gramaticale (de exemplu, toate valorile rezultate prin conversiune), nici toate formele flexionare, astfel că rezultatele căutărilor nu sunt exhaustive, ci obținute pe baza materialului din DOOM3.
 3. Tot cu o anumită rezervă trebuie analizate și informațiile despre anumite părți de vorbire: în DOOM nu se face explicit distincția simplu vs compus (întrucât privește formarea cuvintelor, și nu scrierea și pronunțarea lor), ci numai simplu/compus vs locuțiune.
 4. S-a introdus denumirea de "grupuri" de cuvinte pentru a distinge cuvintele-titlu sau formele flexionare (care constituie o singură unitate lexicală) de îmbinări libere de cuvinte (diferite ca valoare lexico-morfologică); acestea interesează și sunt utile, de fapt, pentru relația cu diferitele locuțiuni - adverbiale, prepoziționale etc.:

  aceea (de ~) [pron. eĭa]/(în tempo rapid) de-aceea loc. adv.
  acolo (de ~)/(în tempo rapid) de-acolo prep. + adv.


Secțiunile teoretice

Această versiune digitală se va dovedi foarte utilă și pentru utilizatorii – specialiști sau nespecialiști – care vor să afle mai multe despre normele ortografice, ortoepice și morfologice ale limbii române, precum și despre anumite opțiuni de normare din DOOM3. Informațiile de natură teoretică pot fi accesate direct din pagina principală, la rubrica Despre dicționar. Se pot citi capitolele scoase separat din Introducerea la DOOM3, considerate de interes general (Ce e nou în DOOM3, Ce s-a păstrat din DOOM2, Principii generale) sau Studiul introductiv, al cărui Cuprins (se deschide cu un click pe butonul din dreapta sus) sistematizează un material extrem de bogat, înlesnind căutarea pe probleme de limbă și normare: Reguli de scriere și de pronunțare literară a cuvintelor românești, Accentul, Scrierea cu literă mare sau mică, Scrierea cuvintelor compuse etc.


Inserturile

Imediat sub bara de căutare de pe pagina principală, au fost inserate patru casete cu informație diferită, într-un format dinamic și – sperăm – interesant: cu ajutorul cursorului vertical din dreapta, se derulează mai multe tipuri de cuvinte. Este important de știut că titlurile casetelor reprezintă totodată trimiteri către pagini cu mai multe exemple sau liste utile.

Astfel, prima casetă, Dificultăți Cuvinte cu dificultăți de scriere, pronunțare și/sau flexiune, cuprinde o serie de cuvinte în cazul cărora există ezitări de folosire în scriere sau vorbire. Accesând titlul rubricii, se va deschide o pagină cu mai multe exemple de astfel de cazuri des întâlnite în uz.

Insertul cu Schimbări normative afișează cuvinte care au fost modificate în DOOM3, prin raportare la ediția precedentă, din 2005, pentru a surprinde ce tip de normă punctuală a fost revizuită.

Cuvintele nou introduse în DOOM3, doar ilustrativ prezentate în casetă, pot fi listate în întregime în paginile deschise din titlu, atât sub forma detaliată a articolelor de dicționar, cât și după intrările cuvintelor-titlu (v. lista lor accesând butonul de descărcare).

Cele mai căutate cuvinte sunt ierarhizate din punctul de vedere al frecvenței accesărilor și sunt actualizate continuu.


Alte informații

Câteva rubrici auxiliare sunt prezente indiferent de pagina deschisă, conținând abrevierile, semnele sau convențiile grafice folosite în Dicționar sau/și în Studiul introductiv, precum și semnele pentru indicarea pronunțării, secțiuni la care se poate recurge ori de câte ori există o neclaritate în citirea unui articol.

Sub titlul de Utile din bara de sus a paginii principale, au fost adăugate Bibliografia selectivă a lucrărilor consultate pentru ultima ediție a dicționarului, precum și un Glosar de termeni lingvistici, lămurind diferitele accepții cu care acești termeni apar în secțiunile teoretice.


Pentru orice tip de problemă, fie legată de funcționarea site-ului, fie de eventuale erori sau întrebări privind informația oferită, utilizatorii se pot adresa serviciului de consultanță al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” (v. Contact). De asemenea, vor exista îmbunătățiri continue la nivelul căutărilor avansate sau al informației auxiliare, în sprijinul tuturor celor interesați să scrie și să vorbească o limbă română corectă.