SEMNE PENTRU INDICAREA PRONUNȚĂRII31

Semn

Valoare

Exemple/pronunțare

ă

vocala „slabă” din engl.

[pron. aftărskul]

~

tilda32, plasată deasupra unei vocale, marchează nazalizarea acesteia

[pron. ãdetaĭ], [pron. sbernar], [pron. sovinʹõ]

č

consoana redată în rom. prin c + e, i (ca în cer, cine)

[pron. branč]

ĕ

semivocala redată în rom. în anumite contexte prin e (ca în deal)

vrĕo (în tempo rapid)

ğ

consoana redată în rom. prin g + e, i (ca în ger, gir)

[pron. ğez/ğaz]

g′

sunetul redat în rom. prin gh + e, i (ca în ghem, ghici)

[pron. g]

ĭ

semivocala redată în rom. în anumite contexte prin i (ca în iei)

[pron. g]

i

i șoptit”/afonizat/asilabic/desonorizat/devocalizat,

redat în rom. la finală și uneori în interior prin i (ca în pomi)

[pron. pleĭbekuri]

î

vocala redată în rom. prin â, î

[lînă]

k

consoana redată în rom. prin c + V în afară de e, i sau prin k

[pron. pleĭbek]

k′

consoana redată în rom. prin ch + e, i (ca în chem, chin)

[pron. kʹu]

l′

l muiat

[pron. sp. segidilʹa]

n′

n muiat

[gueña pron. sp. gena], [nh pron. n], [pron. sovinʹõ]

ŏ

semivocala redată în rom. în anumite contexte prin o (ca în oară)

[pron. rom. daŭnlŏada]

ö

vocala anterioara semideschisă labială

[pron. blö]

ü

vocala anterioara închisă labială

[pron. alü]

ŭ

semivocala redată în rom. în anumite contexte prin u (ca în două, nou)

[pron. bekgraŭnd]

ǝ

vocala neaccentuată/caducă din fr.

[pron. șmdǝfer]

nerealizarea fonetică a unui component al cuvântului: literă fără valoare fonetică

fr., uneori germ. h []


31 Pentru a face transcrierea accesibilă utilizatorilor români nespecialiști — cărora li se adresează cu precădere DOOM3 —, în redarea pronunțării s-a recurs în continuare, în linia DOOM1 și DOOM2, la un compromis între transcrierea științifică și ortografia românească curentă (deși redarea în acest mod mai ales a unor sunete proprii altor limbi este adesea imperfectă). Astfel, pronunțarea de către vorbitorii români a celor câteva cuvinte/expresii provenite din limbi care posedă consoane interdentale este redată, aproximativ, nu prin semnele speciale þ, ð, ci prin literele românești percepute de aceștia ca mai mult sau mai puțin apropiate de sunetele originare (cf. thriller (engl.) [pron. rom. trilăr/srilăr]).


32 Pentru altă valoare a tildei v. SEMNE ȘI CONVENȚII GRAFICE.