SEMNE ȘI CONVENȚII GRAFICE

Semnul

Denumire/poziție

Valoare

Exemple

+

plus

1. înaintea cuvântului-titlu


2. înaintea unui element adăugat

3. cu sensul „pe lângă”, cu referire la cuvântul-titlu sau la forma precedentă


cuvânt-titlu introdus în DOOM3urmat de...


+afterschool


C(C) + l, r


viran adj. m. (+ s. n.: teren ~)

!

semnul exclamării (înaintea cuvântului-titlu)

modificare de normă/interpretare

!profesor


1

cifră la umăr

distinge omografe

abate1 (a ~) vb.

abate2 s. m.


subliniere cu 1 linie

accentul unic/principal

profesor


subliniere cu 2 linii

accentul secundar

anteroposterior

~

tilda (plasată pe nivelul rândului)

1. înlocuiește elementul precedent/cuvântul-titlu

2. marchează opoziții

baștină (de ~) loc. adj.


apă neart. ~ apa art.

/

bară oblică

1. separă variante2. separă alternanțe

abdominalgie (desp. -mi-nal-/-min-al-)

addenda/adendă

alternanța x/

//

bară oblică dublă

1. separă grupuri de variante

2. marchează despărțirile interzise/nerecomandabile

pe atât/pe atâta//pe-atât/pe-atâta

*dându-//l

[ ]

paranteze drepte
1. încadrează pronunțarea


2. încadrează o explicație suplimentară

initio (ab ~) [ti pron. rom. ți]

[g.-d. art. statului El Salvador/(fam.) Salvadorului]

( )

paranteze rotunde

încadrează

1. indicația de despărțire la capăt de rând

2. domeniul

3. glosarea

4. registrul, frecvența


elvețian (desp. -ți-an)


greșit (bis.)

emersiune (ieșire)

endecasilab1 (rar)

-

cratimă

marchează limitele în despărțirea la capăt de rând

aclama (desp. a-cla-)

<

[mai mic]

provine din

cunoștință < cunoaște + -ință

>

[mai mare]

devine

dandy + -ism > dandism

ǀ

bară verticală

marchează limita dintre silabe fonetice

[liče|an]

*

asterisc

marchează forme greșite/neatestate

*Chekhov

±

plus sau minus

urmat sau nu de...

adv. ± prep.

„ ”

ghilimele

încadrează sensuri

tânjală „proțap”

=

egal

marchează echivalențe

hipo = hipotensiv