Abrevieri

abr.
= abreviat; abreviere
ac., A
= acuzativ
acc.
= accentuat
adj.
= adjectiv; adjectival
admin.
= administrație
adv.
= adverb; adverbial
afirm.
= afirmativ
afr.
= afrikaans; din afrikaans
amerind.
= amerindian
anat.
= anatomie
ar.
= arab(ă)
arg.
= argotic
arhit.
= arhitectură
art.
= articol; articulat
astron.
= astronomie
austral.
= australian
aux.
= auxiliar
biol.
= biologie
C
= literă-consoană; sunet-consoană
chim.
= chimie
chin.
= chinez(ă)
cit.
= citit
colocv.
= colocvial
compar.
= comparativ
cond.
= condițional-optativ
conj.
= conjugare; conjunctiv
conjcț.
= conjuncție; conjuncțional
constr.
= construcție; construcții
cont.
= contabilitate
cor.
= coreean(ă)
cuv.
= cuvânt
d., D
= dativ
dan.
= danez(ă); din daneză
den.
= denumit
des.
= desinență
desp.
= despărțit la capăt de rând
diat.
= diateză
ebr.
= ebraic(ă)
engl.
= englez(ă); din engleză
expr.
= expresie; expresii
f.
= feminin
fam.
= familiar
fig.
= figurat
fil.
= filologie
filoz.
= filozofie
fin.
= finanțe
fiz.
= fizică
fr.
= francez(ă); din franceză
frecv.
= frecvent
g., G
= genitiv
g.-d., GD
= genitiv-dativ
geogr.
= geografie
geol.
= geologie
ger.
= gerunziu
germ.
= german(ă); din germană
gr.
= greacă; grecesc; din greacă
hot.
= hotărât
imper.
= imperativ
imperf.
= imperfect
impers.
= impersonal
ind.
= indicativ
inf.
= infinitiv
inform.
= informatică
int.
= interogativ
interj.
= interjecție
internaț.
= internațional
intranz.
= intranzitiv
invar.
= invariabil
it.
= italian(ă); din italiană
înv.
= învechit; ieșit din uz
jap.
= japonez(ă)
jur.
= juridic
lat.
= latin(ă); din latină
lat. șt.
= (din) latina științifică
lingv.
= lingvistică
lit.
= literar(ă); literatură
livr.
= livresc
loc.
= locuțiune
log.
= logică
m.
= masculin
mat.
= matematică
med.
= medicină
m.m.c.p.
= mai-mult-ca-perfect
muz.
= muzică
n.
= neutru
n., N
= nominativ
n.-a., NA
= nominativ-acuzativ
nav.
= navigație
neacc.
= neaccentuat
neart.
= nearticulat
neerl.
= neerlandez(ă); din neerlandeză
neg.
= negativ
nehot.
= nehotărât
nelit.
= neliterar
nom., N
= nominativ
norv.
= norvegian(ă); din norvegiană
num.
= numeral
part.
= participiu
pas.
= pasiv
peior.
= peiorativ
perf.
= perfect
perf. c.
= perfect compus
perf. s.
= perfect simplu
pers.
= persoană; personal
= persan persan(ă)
pict.
= pictură
pl.
= plural
pol.
= polonă; polonez; din polonă
polinez.
= polinezian
pop.
= popular
port.
= portughez(ă); din portugheză
poz.
= pozitiv
pr.
= pronume; pronominal
pred.
= predicativ
prep.
= prepoziție; prepozițional
prez.
= prezent
pron.
= pronunțat; pronunțare (adaptată)
pron.
= rom. pronunțarea în română/(parțial) românizată
psih.
= psihologie
refl.
= reflexiv
reg.
= regional
rel.
= relativ
relig.
= religie
rom.
= română; românesc; românizat
rus.
= rus(ă); din rusă
S
= semivocală
s.
= substantiv; substantival
sanscr.
= sanscrit(ă)
sav.
= savant
sg.
= singular
sil.
= silabă
silv.
= silvicultură
simb.
= simbol
slav.
= slavon(ă); slavonism
sp.
= spaniol(ă); din spaniolă
sued.
= suedez(ă); din suedeză
suf.
= sufix
șt.
= științific
tehn.
= tehnică
term.
= termen
tranz.
= tranzitiv
V
= literă-vocală; sunet-vocală
v.
= vezi
vb.
= verb; verbal
viit.
= viitor
voc., V
= vocativ
vulg.
= vulgar
zool.
= zoologie