Lista cuvintelor noi din DOOM3

3753 rezultate
+ ancilar (livr.) adj. m., pl. ancilari; f. ancila, pl. ancilare

+ andantino2 (muz.) s. n., art. andantinoul; pl. andantinouri

+ andoca (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. andochez, 3 andochea; conj. prez. 1 sg. să andochez, 3 să andocheze

+ andrea2 (decembrie) (pop., înv.) s. m., g.-d. art. lui andrea (luna ~ )

+ androcentrism s. n.

+ anduranță s. f., g.-d. art. anduranței

+ angajator adj. m., s. m., pl. angajatori; adj. f., s. f. sg. și pl. angajatoare

+ anginos adj. m., pl. anginoși; f. anginoa, pl. anginoase

+ an-iarnă (iarna trecută) (pop.) adv.

+ anima2 (a ~) (a sugera mișcarea prin desen) vb., ind. prez. 1 sg. animez, 3 animea; conj. prez. 1 sg. să animez, 3 să animeze

+ animat1 adj. m., pl. animați; f. anima, pl. animate

+ animat2 (categorie) s. n., (exemplare) pl. animate

+ Anina (oraș) s. propriu f., g.-d. Aninei

+ Ankara (tc.) s. propriu f., g.-d. Ankarei

+ anno Domini (de la nașterea lui Isus) (lat.) loc. adv.; abr. a.D. (în 145 a.D.)

+ anonimiza (a ~) (desp. a-no-/an-o-) vb., ind. prez. 1 sg. anonimizez, 3 anonimizea; conj. prez. 1 sg. să anonimizez, 3 să anonimizeze

+ anorectal adj. m., pl. anorectali; f. anorecta, pl. anorectale

+ anorexic (desp. a-no-/an-o-) adj. m., s. m., pl. anorexici; adj. f., s. f. anorexică, pl. anorexice

+ antama (a ~) (livr.) vb., ind. prez. 1 sg. antamez, 3 antamea; conj. prez. 1 sg. să antamez, 3 să antameze

+ antemergător1 adj. m., s. m. (persoană), pl. antemergători; adj. f., s. f. sg. și pl. antemergătoare

+ antemergător2 (obiect) s. n., pl. antemergătoare

+ ante-mortem (lat.) adj. invar., adv. (examen medical ~, a examina ~)

+ antepreșcolar (desp. -te-preș-co-/-pre-șco-) adj. m., s. m., pl. antepreșcolari; adj. f. antepreșcola, pl. antepreșcolare

+ antepronunța (a se ~) (desp. -pro-) vb. refl., ind. prez. 1 sg. mă antepronu, 3 se antepronunță; conj. prez. 1 sg. să mă antepronu, 3 să se antepronunțe; imper. 2 sg. afirm. antepronunță-te; ger. antepronunțându-mă

+ anterior2 (desp. -ri-or) adv.

+ anti1 adj. invar., adv. (voturi ~, a vota ~)

+ anti2 prep. (a vota ~ democrație, pretexte ~ vaccin)

+ antiacid adj. m., pl. antiacizi; f. antiaci, pl. antiacide

+ antialgic1 (desp. -ti-al-) adj. m., pl. antialgici; f. antialgică, pl. antialgice

+ antialgic2 (desp. -ti-al-) s. n., pl. antialgice

+ antiamerican adj. m., s. m., pl. antiamericani; adj. f., s. f. antiamerica, pl. antiamericane

+ antiavort (desp. -ti-a-) adj. invar. (legi ~)

+ antibioticoterapie (desp. -bi-o-) s. f., art. antibioticoterapia, g.-d. antibioticoterapii, art. antibioticoterapiei

+ antiblocare (desp. -ti-blo-) adj. invar. (sistem ~)

+ antibullying1 (desp. -ly-ing) adj. invar. (măsuri ~)

+ antibullying2 (desp. -ly-ing) s. n., art. antibullyingul

+ anticalcar adj. invar. (produse ~)

+ anticearcăn1 adj. invar. (creme ~)

+ anticearcăn2 s. n., pl. anticearcăne

+ anticeaușism (desp. -cea-u-) s. n.

+ anticeaușist (desp. -cea-u-) adj. m., s. m., pl. anticeaușiști; adj. f., s. f. anticeaușistă, pl. anticeaușiste

+ anticelulitic adj. m., pl. anticelulitici; f. anticelulitică, pl. anticelulitice

+ anticipat adj. m., pl. anticipați; f. anticipa, pl. anticipate

+ anticipate s. f. pl.

+ anticoronavirus adj. invar. (medicamente ~)

+ anticorupție2 (desp. -ți-e) s. f., art. anticorupția (desp. -ți-a), g.-d. art. anticorupției

+ antidogmatic adj. m., s. m., pl. antidogmatici; adj. f., s. f. antidogmatică, pl. antidogmatice

+ antidumping2 (engl.) [pron. antidamping] s. n., art. antidumpingul [pron. antidampingul]

+ antieuropean (desp. -ti-e-u-, -pean) adj. m., s. m., pl. antieuropeni; adj. f., s. f. antieuropea, pl. antieuropene

+ antievreiesc (desp. -ti-e-vre-) adj. m., f. antievreiască; pl. m. și f. antievreiești

+ antifraudă (desp. -fra-u-) adj. invar. (inspectori ~)

+ antifumat adj. invar. (produse ~)

+ antifungic adj. m., pl. antifungici; f. antifungică, pl. antifungice

+ antihipertensiv1 adj. m., pl. antihipertensivi; f. antihipertensi, pl. antihipertensive

+ antihipertensiv2 s. n., pl. antihipertensive

+ antiimigrație (desp. -ti-i-, -ți-e) adj. invar. (măsuri ~)

+ antiincendiu [diu pron. dĭu] adj. invar. (echipamente ~)

+ antiîmbătrânire (desp. -bă-trâ-) adj. invar. (tratamente ~)

+ antiîngheț adj. invar. (soluții ~)

+ antimeridian (meridian opus) (desp. -di-an) s. n., pl. antimeridiane

+ antimicotic1 adj. m., pl. antimicotici; f. antimicotică, pl. antimicotice

+ antimicotic2 s. n., pl. antimicotice

+ antimigrație adj. invar. (politici ~)

+ antimoralism s. n.

+ antinazist adj. m., s. m., pl. antinaziști; adj. f., s. f. antinazistă, pl. antinaziste

+ antiparale s. f., g.-d. art. antiparalelei; pl. antiparalele

+ antiparazitar1 adj. m., pl. antiparazitari; f. antiparazita, pl. antiparazitare

+ antiparazitar2 s. n., pl. antiparazitare

+ antiperspirant adj. m. (+ s. n.: stick ~); f. antiperspirantă (loțiune ~), pl. antiperspirante

+ antipornografic adj. m., pl. antipornografici; f. antipornografică, pl. antipornografice; abr. antiporno

+ antipsihotic1 adj. m., pl. antipsihotici; f. antipsihotică, pl. antipsihotice

+ antipsihotic2 s. n., pl. antipsihotice

+ antiquo (ab ~) (lat.) [quo pron. rom. kvo] loc. adj., loc. adv. (drepturi ~, cunoscute ~)

+ antirabic2 s. n., pl. antirabice

+ antireformă1 adj. invar. (politicieni ~)

+ antireformă2 s. f., g.-d. art. antireformei; pl. antireforme

+ antireformist adj. m., s. m., pl. antitreformiști; adj. f., s. f. antireformistă, pl. antireformiste

+ antiretroviral2 (desp. -re-tro-) s. n., pl. antiretrovirale

+ antirid1 adj. invar. (cosmetice ~)

+ antirid2 s. n., pl. antiriduri

+ antisovietic (desp. -vi-e-) adj. m., s. m., pl. antisovietici; adj. f., s. f. antisovietică, pl. antisovietice

+ antistatic1 (desp. -tis-ta-/-ti-sta-) adj. m., pl. antistatici; f. antistatică, pl. antistatice

+ antistreptolizina O s. f. art., g.-d. art. antistreptolizinei O; abr. ASLO/Aslo

+ antitotalitar adj. m., pl. antitotalitari; f. antitotalita, pl. antitotalitare

+ antitrafic (desp. -ti-tra-) adj. invar. (măsuri ~)

+ antițigănism s. n. (Legea antițigănismului)

+ antițigănist adj. m., s. m., pl. antițigăniști; adj. f., s. f. antițigănistă, pl. antițigăniste

+ antivaccinist (fam.) adj. m., s. m., pl. antivacciniști; adj. f., s. f. antivaccinistă, pl. antivacciniste

+ antivirus1 adj. invar. (medicamente ~)

+ antivirus2 s. n., pl. antivirusuri

+ antrenorat s. n., pl. antrenorate

+ antreprenoriat (desp. -tre-pre-, -ri-at) s. n., pl. antreprenoriate

+ anvelopa (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. anvelopez, 3 anvelopea; conj. prez. 1 sg. să anvelopez, 3 să anvelopeze

+ anvelopare s. f., g.-d. art. anvelopării; pl. anvelopări

+ anxiogen (desp. -xi-o-) adj. m., pl. anxiogeni; f. anxioge, pl. anxiogene

+ anxiolitic1 (desp. -xi-o-) adj. m., pl. anxiolitici; f. anxiolitică, pl. anxiolitice

+ aparținător s. m., pl. aparținători

+ apatozaur (desp. -za-ur) s. m., pl. apatozauri

+ apio (tulpină de țelină) (desp. -pi-o) s. m.

+ aplecate (indigestie) (înv., pop.) s. n. pl.