Exemple de cuvinte cu dificultăți de scriere, pronunțare și/sau flexiune

246 rezultate
+ ciabatta (it.) (desp. cia-) s. f.

! cicla (desp. ci-cla-) s. f., g.-d. art. ciclamei; pl. ciclame

  ciclamen2 [ci pron. după fr. si] (desp. ci-cla-) s. n.

  ciment (material de construcție) s. n., (sorturi) pl. cimenturi

  citrona [ci pron. după fr. si] (desp. ci-tro-) s. f., g.-d. art. citronadei; pl. citronade

+ city-break (engl.) [pron. sitibreĭk] s. n., pl. city-breakuri [pron. sitibreĭkuri]

  cla (agrafă) s. f., g.-d. art. clamei; pl. clame

  clovn s. m., pl. clovni, art. clovnii

  coardă1 (fir) s. f., g.-d. art. coardei/corzii; pl. coarde (coardele vocale, cvartet de ~, orchestră de ~)/corzi (~ de contravântuire, ~ de vioară, teorema corzii, a băga în corzi; La un semn al dirijorului intră corzile.)

  cobai (rozător) s. m., pl. cobai, art. cobaii

  cochilie (desp. -li-e) s. f., art. cochilia (desp. -li-a), g.-d. art. cochiliei; pl. cochilii, art. cochiliile (desp. -li-i-)

! cocoloș s. n., pl. cocoloașe

! cofei s. f., g.-d. art. cofeinei

! colind1 (cântec) s. n., pl. colinde

  comedie1 (întâmplare ciudată) (pop., fam.) (desp. -di-e) s. f., art. comedia (desp. -di-a), g.-d. art. comediei; pl. comedii, art. comediile (desp. -di-i-)

  comedie2 (operă dramatică) s. f., art. comedia, g.-d. art. comediei; pl. comedii, art. comediile (desp. -di-i-)

  companie1 (tovărășie; societate) s. f., art. compania, g.-d. art. companiei; pl. companii, art. companiile (desp. -ni-i-)

  companie2 (unitate militară) (desp. -ni-e) s. f., art. compania (desp. -ni-a), g.-d. art. companiei; pl. companii, art. companiile (desp. -ni-i-)

! complet2 (bal; local (înv.); colectiv de judecători) s. n., pl. complete/completuri

  compus2 (cuvânt compus) s. n./s. m., pl. n. compuse/m. compuși

  compus3 (substanță) s. m., pl. compuși

  conductor1 adj. m., (persoană) s. m., pl. conductori; adj. f., s. f. sg. și pl. conductoare

  conductor2 (cablu) s. m., pl. conductori

  conductor3 (corp; material; piesă) s. n., pl. conductoare

  confort s. n.

  consta (a ~) vb., ind. prez. 3 sg. constă, 3 pl. constau, imperf. 3 sg. consta; conj. prez. 3 să constea (a consta din/în)

  copertă s. f., g.-d. art. coperții/copertei; pl. coperți/coperte

  corector1 (aparat) s. n., pl. corectoare

  corector2 (persoană) s. m., pl. corectori

  corijent/corigent adj. m., s. m., pl. corijenți/corigenți; adj. f., s. f. corijentă/corigentă, pl. corijente/corigente

  cotidian2 (desp. -di-an) s. n., (ziare) pl. cotidiene (desp. -di-e-)

+ crash (engl.) [sh pron. ș] s. n., pl. crash-uri

  cratiță s. f., g.-d. art. cratiței; pl. cratițe

  creier1 (element conducător, persoană) s. n., pl. creiere

  creier2 (organ) s. m., pl. creieri

  Cristos/Hristos s. propriu m. (după ~, înainte de ~ abr. d.H., î.H.)

! croasant (desp. croa-) s. n., pl. croasante

! curriculum (lat.) s. n., pl. curricula

  cușer adj. invar. (produse ~)

  cuvânt-titlu s. n., pl. cuvinte-titlu

  de-a fir a păr (pop.) loc. adv.

  decolteu s. n., art. decolteul; pl. decolteuri

  decorație (ordin, medalie) (desp. -ți-e) s. f., art. decorația (desp. -ți-a), g.-d. art. decorației; pl. decorații, art. decorațiile (desp. -ți-i-)

  decorațiune (ornamentație) (desp. -ți-u-) s. f., g.-d. art. decorațiunii; (mai frecv.) pl. decorațiuni (în: ~ interioare ș.a.)

  déjà-vu (fr.) [pron. dejavü] s. n.

  delincvent s. m., pl. delincvenți

! derby (engl.)/derbi (cursă de călărie; întrecere sportivă) s. n., pl. derbyuri/derbiuri

  deszăpezi (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. și 3 pl. deszăpezesc, 3 sg. deszăpezește, imperf. 1 deszăpezeam; conj. prez. 1 sg. să deszăpezesc, 3 să deszăpezească

! diaspora/(colocv.) diasporă (desp. di-as-po-/-a-spo-) s. f., art. diaspora, g.-d. art. diasporei; pl. diaspore

! dicotomie s. f., art. dicotomia, g.-d. art. dicotomiei; pl. dicotomii, art. dicotomiile (desp. -mi-i-)

  dicție (desp. -ți-e)/(înv.) dicțiune (desp. -ți-u-) s. f., art. dicția (desp. -ți-a)/dicțiunea, g.-d. art. dicției/dicțiunii; pl. dicții/dicțiuni, art. dicțiile (desp. -ți-i-)/dicțiunile/(cuvinte) pl. dicțiuni

  disea/desea adv.

! disertație/(colocv.) dizertație (desp. ți-e) s. f., art. disertația/dizertația (desp. -ți-a), g.-d. art. disertației/dizertației; pl. disertații/dizertații, art. disertațiile/dizertațiile (desp. -ți-i-)

! disident/(colocv.) dizident adj. m., s. m., pl. disidenți/dizidenți; adj. f., s. f. disidentă/dizidentă, pl. disidente/dizidente

  doctoriță (femeie medic) s. f., g.-d. art. doctoriței; pl. doctorițe

  după-amia2 (a doua parte a zilei) (desp. -mia-) s. f. (această/o ~), art. după-amiaza (~ de mâine), g.-d. art. după-amiezii (desp. -mie-); pl. după-amiezi

  du-te-vino s. n.

  duzi (grup de 12 elemente) s. f., g.-d. art. duzinii; pl. duzini

+ echinacea s. f., g.-d. art. echinaceei

! ecler (desp. e-cler) s. n., pl. eclere

+ ecstasy (engl.) [pron. ekstăsi] s. n.

  eden (rai) (livr.) s. n.

  Eiffel (Turnul ~) [Eiffel pron. fr. efel] s. propriu n.

  eseu s. n., art. eseul; pl. eseuri

! et cetera (lat.) loc. adv.; abr. etc. [cit. etîkî] (neprecedat de virgulă)

! Evul Mediu (epocă istorică) [diu pron. dĭu] s. propriu n. art., neart. Ev Mediu (întunecatul ~)

  exact [x pron. gz] adj. m., pl. exacți; f. exactă, pl. exacte

  exsudat s. n., pl. exsudate

! fairplay (engl.) [pron. ferpleĭ] (desp. fair-) s. n., art. fairplayul [pron. ferpleĭul]

+ fake1 (engl.) [pron. feĭk] adj. invar. (produse ~)

+ fake2 (engl.) [pron. feĭk] s. n., pl. fake-uri [pron. feĭkuri]

  fascicul (mănunchi) s. n., pl. fascicule

+ feng shui (cuv. chin.) [sh pron. ș] adj. invar., s. n. (amenajare ~, tehnici de ~)

+ ferfeniță1 (pop., fam.) adv. (făcut ~)

! ferfeniță2 (pop., fam.) s. f., g.-d. art. ferfeniței; pl. ferfenițe

  feribot s. n., pl. feriboturi

! fierăstrău s. n., art. fierăstrăul; pl. fierăstraie

! filozof/(livr.) filosof s. m., pl. filozofi/filosofi

! firav adj. m., pl. firavi; f. fira, pl. firave

  föhn (germ.) [pron. fön] s. n., (aparate) pl. föhnuri (desp. föh-nuri)

+ frappé (fr.) s. n., pl. frappéuri

  full-time (engl.) [time pron. taĭm] adj. invar., adv. (contract ~, a lucra ~)

+ fumé (fr.) [pron. füme] adj. invar. (somon ~)

  funeralii s. n. pl., art. funeraliile (desp. -li-i-)

  furie (mânie; femeie rea; zeitate romană a Infernului) (desp. -ri-e) s. f., art. furia (desp. -ri-a), g.-d. art. furiei; pl. furii, art. furiile (desp. -ri-i-)

  gerbe s. f., g.-d. art. gerberei; pl. gerbere

! germene/germen s. m., art. germenele/germenul; pl. germeni

  ghiont s. m./s. n., pl. m. ghionți/n. ghionturi

! ghiorăi (a ~) (pop.) vb., ind. prez. 3 ghiorăie, imperf. 3 pl. ghiorăiau; conj. prez. 3 să ghiorăie

  gigolo (fr.) [gi pron. ji] s. m., art. gigoloul; pl. gigolo

! gingaș adj. m., pl. gingași; f. gingașă, art. gingașa, pl. gingașe

  glonț2 s. n., pl. gloanțe

  grăunte1 (înv., pop.) (fructul unor plante; obiect mic) s. n., art. grăuntele; pl. grăunțe

  grăunte2 (sămânță; obiect mic; cristal metalic) s. m., art. grăuntele; pl. grăunți

  grăunță s. f., g.-d. art. grăunței; (mai frecv.) pl. grăunțe

  grea (limbă) s. f. (g.-d. art. limbii grecești)

! greier/greiere s. m., art. greierul/greierele; pl. greieri

  grizonant adj. m., pl. grizonanți; f. grizonantă, pl. grizonante

  hawaiian (referitor la Hawaii) [pron. havaĭan] adj. m., s. m., pl. hawaiieni; adj. f., s. f. hawaiia, pl. hawaiiene

  hematie s. f., art. hematia, g.-d. art. hematiei; pl. hematii, art. hematiile (desp. -ti-i-)