Lista cuvintelor modificate din DOOM3

DOOM3: !acatist s. n., pl. acatiste
DOOM2: !acatist/acatist s. n., pl. acatiste/acatiste


DOOM3: ad-hoc (lat.) adj. invar., adv. (divanuri ~, a se reuni ~)
DOOM2: ad-hoc (divan ~)/(lat.) ad hoc adj. invar., adv.


DOOM3: adjuvant (medicament secundar) s. m., pl. adjuvanți
DOOM2: adjuvant s. m./s. n., pl. adjuvanți/adjuvante


DOOM3: advertising (engl.) [pron. edvărtaĭzing] s. n., art. advertisingul [pron. edvărtaĭzingul]
DOOM2: advertising (angl.) [pron. advertaĭzing] s. n.


DOOM3: advon s. n., pl. advoane
DOOM2: advon s. n., pl. advoane/advonuri


DOOM3: afgan adj. m., s. m., pl. afgani; adj. f., s. f. afga, pl. afgane
DOOM2: afgan/afghan [gh pron. g] adj. m., s. m., pl. afgani/afghani; adj. f., s. f. afgană/afgha, pl. afgane/afghane


DOOM3: afga (limbă) s. f., g.-d. art. afganei
DOOM2: afgană/afgha (limbă) [gh pron. g] s. f., g.-d. art. afganei/afghanei


DOOM3: agriș (plantă) (desp. a-griș) s. m., pl. agriși
DOOM2: agriș/agriș (a-griș) s. m., pl. agriși/agriși


DOOM3: agrișă (fruct) (desp. a-gri-) s. f., g.-d. art. agrișei; pl. agrișe
DOOM2: agrișă/agrișă (a-gri-) s. f., g.-d. art. agrișei/agrișei; pl. agrișe/agrișe


DOOM3: agronoa(desp. a-gro-) s. f., g.-d. art. agronoamei; pl. agronoame; abr. agr./agron.
DOOM2: agrono (rar) (a-gro-) s. f., g.-d. art. agronomei; pl. agronome; abr. agr./agron.


DOOM3: aidoma adj. invar., adv. (gemeni ~, îmbrăcați ~; ~ mie/cu mine)
DOOM2: aidoma adv., prep.


DOOM3: alături adv.
DOOM2: alături/(pop., fam.) alăturea adv.


DOOM3: alături adv.
DOOM2: alături/(pop., fam.) alăturea adv.


DOOM3: alergolo (livr.)/(colocv.) alergoloa s. f., g.-d. art. alergologei/alergoloagei; pl. alergologe/alergoloage
DOOM2: alergolo (rar) s. f., g.-d. art. alergologei; pl. alergologe


DOOM3: alexăndrean (referitor la Alexandria) adj. m., s. m., pl. alexăndreni; adj. f. alexăndreană, pl. alexăndrene
DOOM3: alexăndreancă s. f., g.-d. art. alexăndrencei; pl. alexăndrence
DOOM2: alexăndrinean (referitor la Alexandria) adj. m, s. m., pl. alexăndrineni; adj. f. alexăndrineană, pl. alexăndrinene
DOOM2: alexăndrineancă s. f., g.-d. art. alexăndrinencei; pl. alexăndrinence


DOOM3: alopat adj. m., s. m., pl. alopați; adj. f., s. f. alopată, pl. alopate
DOOM2: alopat s. m., pl. alopați


DOOM3: alsacian (desp. -ci-an) adj. m., s. m., pl. alsacieni (desp. -ci-eni); adj. f., s. f. alsacia, pl. alsaciene
DOOM2: alsacian [s pron. z] (-ci-an) adj. m., s. m., pl. alsacieni (-ci-eni); adj. f., s. f. alsacia, pl. alsaciene


DOOM3: alter ego (al doilea eu) (lat.) loc. s. n., (rar) pl. alter egouri
DOOM2: alter ego (lat.) loc. s. m.


DOOM3: altfel (în alt mod; în caz contrar) (desp. alt-fel) adj. invar., adv. (școala ~; A procedat ~ decât tine. Fă cum spun, ~, mă supăr.)
DOOM2: altfel (în alt mod, în caz contrar) (alt-fel) adv. (a procedat ~; ~, mă supăr)


DOOM3: alzheimer [pron. germ. alțhaĭmăr] s. n., art. alzheimerul/boala (lui) Alzheimer loc. s. f., g.-d. art. bolii (lui) Alzheimer
DOOM3: Alzheimer (medic german) [pron. alțhaĭmăr] s. propriu
DOOM2: Alzheimer (în maladia (lui) ~) (germ.) [pron. alțhaĭmăr] (Alz-hei-) s. propriu


DOOM3: amalgam s. n., pl. amalgamuri
DOOM2: amalgam s. n., pl. amalgame/amalgamuri


DOOM3: amândoi pr. m., adj. pr. m., f. amândouă, g.-d. (antepus) amânduror, (singur/postpus) amândurora (Amândoi (elevii)/Elevii amândoi au promovat.)
DOOM2: amândoi num. m. (~ copiii), f. amândouă, g.-d. antepus amânduror, singur/postpus amândurora


DOOM3: amanet s. n., (obiecte) pl. amanete
DOOM2: amanet s. n., (obiecte) pl. amanete/amaneturi


DOOM3: ambiguu [guu pron. guŭ] (desp. -guu)/ambiguu [guu pron. guu] (desp. -gu-u) adj. m., pl. ambigui (desp. -gui); f. ambiguă (desp. -gu-ă), pl. ambigue (desp. -gu-e)
DOOM2: ambiguu (-gu-u) adj. m., pl. ambigui (-gui); f. ambiguă (-gu-ă), pl. ambigue (-gu-e)


DOOM3: ambii pr. m. pl., adj. pr. m. pl., g.-d. ambilor; f. ambele, g.-d. ambelor (Ambii (elevi) au promovat.)
DOOM2: ambii num. m., g.-d. ambilor; f. ambele, g.-d. ambelor


DOOM3: amfetami s. f., g.-d. art. amfetaminei; pl. amfetamine
DOOM2: amfetamis. f., g.-d. art. amfetaminei


DOOM3: Amfitrion (erou mitic)/(gr.) Amphitryon [ph pron. f] s. propriu m.
DOOM2: Amfitrion (-fi-tri-on)/(lat.) Amphitrion (personaj legendar) [ph pron. f] s. propriu m.


DOOM3: analog1 adj. m., pl. analogi; f. analoagă, pl. analoage
DOOM2: analog1 adj. m., pl. analogi; f. analoagă/analogă, pl. analoage/analoge


DOOM3: anamne (desp. -nam-ne/-na-mne-) s. f., g.-d. art. anamnezei; pl. anamneze
DOOM2: anamne (-nam-ne/-na-mne-) s. f., g.-d. art. anamnezei


DOOM3: anestezie s. f., art. anestezia, g.-d. art. anesteziei; pl. anestezii, art. anesteziile (desp. -zi-i-)
DOOM2: anestezie s. f., art. anestezia, g.-d. anestezii, art. anesteziei


DOOM3: anost adj. m., pl. anoști; f. anostă, pl. anoste
DOOM2: anost/anost adj. m., pl. anoști/anoști; f. anostă/anostă, pl. anoste/anoste


DOOM3: Antanta (Tripla Înțelegere) s. propriu f. art., neart. Antantă (disensiunile din ~), g.-d. art. Antantei
DOOM2: Antanta (Tripla Înțelegere) s. propriu f., g.-d. Antantei


DOOM3: Antarctica (regiune a Pământului) (desp. An-tarc-ti-/Ant-arc-) s. propriu f. art., g.-d. art. Antarcticei
DOOM2: Antarctica (nume de loc) (An-tarc-ti-/Ant-arc-) s. propriu f., g.-d. Antarcticei


DOOM3: antet s. n., pl. anteturi
DOOM2: antet s. n., pl. anteturi/antete


DOOM3: antic adj. m., pl. antici; f. antică, pl. antice
DOOM2: antic/antic adj. m., pl. antici/antici; f. antică/antică, pl. antice/antice


DOOM3: Antichitatea (epocă istorică) s. propriu f. art., neart. Antichitate (în ~), g.-d. art. Antichității
DOOM2: Antichitatea (epoca) s. f., g.-d. Antichității


DOOM3: anticipa (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. anticipez, 3 anticipează; conj. prez. 1 sg. să anticipez, 3 să anticipeze
DOOM2: anticipa (a ~) vb., ind. prez. 3 anticipează/anticipă


DOOM3: antici s. m. pl., art. anticii
DOOM2: antici/antici s. m. pl., art. anticii/anticii


DOOM3: antigen s. n., pl. antigene
DOOM2: antigen s. m., pl. antigeni


DOOM3: Antihrist (întruchipare a răului) (desp. -ti-hrist) s. propriu m., g.-d. art. Antihristului/lui Antihrist
DOOM2: Antihrist (Satana) (-ti-hrist) s. propriu m.


DOOM3: antropolo(livr.)/(colocv.) antropoloa s. f., g.-d. art. antropologei/antropoloagei; pl. antropologe/antropoloage
DOOM2: antropolo(rar) s. f., g.-d. art. antropologei; pl. antropologe


DOOM3: Anul Nou (sărbătoare) s. propriu m. art., neart. An Nou (~ fericit), g.-d. art. Anului Nou
DOOM2: Anul Nou (sărbătoare) s. propriu m., g.-d. Anului Nou


DOOM3: apă-oxigena (peroxid de hidrogen)/apă oxigena s. f., g.-d. art. apei-oxigenate/apei oxigenate
DOOM2: apă oxigenas. f. + adj.


DOOM3: Arabică (Peninsula ~) s. propriu f. art., g.-d. art. Peninsulei Arabice
DOOM2: Arabică (Peninsula ~) s. propriu, f., g.-d. Peninsulei Arabice


DOOM3: arhidiece (arhiepiscopie catolică) (desp. -di-e-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei; pl. arhidieceze
DOOM2: arhidieceză/arhidioce (-di-e-/di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei/arhidiocezei; pl. arhidieceze/arhidioceze


DOOM3: arhidioce (episcopie în anumite Biserici) (desp. -di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiocezei; pl. arhidioceze
DOOM2: arhidieceză/arhidioce (-di-e-/di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei/arhidiocezei; pl. arhidieceze/arhidioceze


DOOM3: Art Déco (stil în artă) (fr.) [pron. ardeko] s. propriu n.
DOOM2: art déco (fr.) [art pron. ar] s. n.


DOOM3: așadar adv. (A greșit, (și) ~ trebuie să plătească.)
DOOM2: așadar adv., conjcț.


DOOM3: așeza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. ez, 3 ază/așează; conj. prez. 1 sg. să așez, 3 să așeze; imper. 2 sg. afirm.ază/așea
DOOM2: așeza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. ez, 3 ază, 1 pl. așezăm; conj. prez. 3 să așeze; ger. așezând


DOOM3: asiduu [duu pron. duŭ] (desp. -duu)/asiduu [duu pron. duu] (desp. -du-u) adj. m., pl. asidui (desp. -dui); f. asiduă (desp. -du-ă), pl. asidue (desp. -du-e)
DOOM2: asiduu (-du-u) adj. m., pl. asidui (-dui); f. asiduă (-du-ă), pl. asidue (-du-e)


DOOM3: astronoa s. f., g.-d. art. astronoamei; pl. astronoame
DOOM2: astrono (rar) s. f., g.-d. art. astronomei; pl. astronome


DOOM3: astru s. m./s. n., art. astrul; pl. m. aștri/n. astre, art. m. aștrii/n. astrele
DOOM2: astru s. m., art. astrul; pl. aștri, art. aștrii


DOOM3: asuma (a-și ~) vb. refl., ind. prez. 1 sg. îmi asum, 3 își asumă; conj. prez. 1 sg. să îmi/să-mi asum, 3 să își/să-și asume; imper. 2 sg. afirm. asumă-ți; ger. asumându-mi
DOOM2: asuma (a ~) vb., ind. prez. 3 asu


DOOM3: asupritor (desp. -su-pri-) adj. m., s. m., pl. asupritori; adj. f., s. f. sg. și pl. asupritoare
DOOM2: asupritor (-su-pri-) s. m., pl. asupritori


DOOM3: ataș s. n., pl. atașuri
DOOM2: ataș s. n., pl. atașe


DOOM3: aterom s. n., pl. ateroame r
DOOM2: aterom s. n.


DOOM3: Atotputernicul (Dumnezeu) s. propriu m. art., voc. Atotputernice
DOOM2: Atotputernicul (Dumnezeu) s. propriu m., voc. Atotputernice


DOOM3: audit (desp. a-u-) s. n., pl. audituri
DOOM2: audit (a-u-) s. n.


DOOM3: aură (desp. a-u-) s. f., g.-d. art. aurei; pl. aure
DOOM2: aură (a-u-) s. f., g.-d. art. aurei


DOOM3: auto1 (desp. a-u-) adj. invar. (conducători ~)
DOOM2: auto (a-u-) adj. invar.


DOOM3: autohton (desp. a-u-) adj. m., pl. autohtoni; f. autohtonă, pl. autohtone
DOOM2: autohton (a-u-toh-ton/-to-hton) adj. m., pl. autohtoni; f. autohtonă, pl. autohtone


DOOM3: avea2 (a ~) vb. pred., ind. prez. 1 sg. am, 2 sg. ai, 3 sg. are, 1 pl. avem, 2 pl. aveți, 3 pl. au; imperf. 1 aveam, perf. s. 1 sg. avui, 1 pl. avurăm, m.m.c.p. 1 pl. avuseserăm; conj. prez. 1 sg. să am, 3 aibă; imper. 2 sg. afirm. ai, neg. nu avea/(în tempo rapid) n-avea; ger. având; part. avut
DOOM2: avea1 (a ~) vb. pred., ind. prez. 1 sg. am, 2 sg. ai, 3 sg. are, 1 pl. avem, 2 pl. aveți, 3 pl. au; imperf. 3 sg. avea; perf. s. 1 sg. avui/avusei, 1 pl. avurăm/avuserăm, m.m.c.p. 3 sg. avusese; conj. prez. 2 sg. să ai, 3 aibă; imper. 2 sg. ai, neg. nu avea (tempo lent)/n-avea (tempo rapid), 2 pl. aveți, neg. (tempo lent) nu aveți /(tempo rapid) n-aveți; part. avut


DOOM3: axis mundi (lat.) loc. s. f.
DOOM2: axis mundi (lat.) s. m.


DOOM3: azil s. n., pl. azile
DOOM2: azil s. n., pl. aziluri


DOOM3: azvârli (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. azvârl, 2 sg. azvârli [pron. azvârli], 3 sg. azvârle, 3 pl. azvârlă, imperf. 1 azvârleam; conj. prez. 1 sg. să azvârl, 3 să azvârle; imper. 2 sg. afirm. azvârlă
DOOM2: azvârli (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. azvârl, 3 sg. azvârle, 3 pl. azvârlă, imperf. 3 sg. azvârlea; conj. prez. 3 să azvârle


DOOM3: !colaps s. n., pl. colapsuri
DOOM2: !colaps/colaps s. n., pl. colapsuri/colapsuri


DOOM3: !dihor s. m., pl. dihori
DOOM2: dihor/dihor s. m., pl. dihori/dihor


DOOM3: !firav adj. m., pl. firavi; f. fira, pl. firave
DOOM2: !firav/firav adj. m., pl. firavi/firavi; f. firavă/firavă, pl. firave/firave


DOOM3: !gingaș adj. m., pl. gingași; f. gingașă, art. gingașa, pl. gingașe
DOOM2: !gingaș/gingaș adj. m., pl. gingași/gingași; f. gingașă/gingașă, art. gingașa/gingașa, pl. gingașe/gingașe


DOOM3: !jilav adj. m., pl. jilavi; f. jila, pl. jilave
DOOM2: !jilav/jilav adj. m., pl. jilavi/jilavi; f. jilavă/jila, pl. jilave/jilave


DOOM3: !mănăstire s. f., g.-d. art. mănăstirii; pl. mănăstiri
DOOM2: mănăstire/mânăstire s. f., g.-d. art. mănăstirii/mânăstirii; pl. mănăstiri/mânăstiri


DOOM3: !muschetar s. m., pl. muschetari
DOOM2: !muschetar/mușchetar s. m., pl. muschetari/mușchetari


DOOM3: !percheziție (desp. -ți-e) s. f., art. percheziția (desp. -ți-a), g.-d. art. percheziției; pl. percheziții, art. perchezițiile (desp. -ți-i-)
DOOM2: !perchiziție/percheziție (-ți-e) s. f., art. perchiziția/percheziția (-ți-a), g.-d. art. perchiziției/percheziției; pl. perchiziții/percheziții, art. perchizițiile/perchezițiile (-ți-i-)


DOOM3: !sarsana (pop., fam.) s. f., art. sarsanaua, g.-d. art. sarsanalei; pl. sarsanale
DOOM2: !sarsana/saxana (pop., fam.) s. f., art. sarsanaua/saxanaua, g.-d. art. sarsanalei/saxanalei; pl. sarsanale/saxanale, art. sarsanalele/saxanalele

3166 rezultate
! a1 (literă; sunet) s. m./s. n., pl. m. a/n. a-uri

! aalenian1 [aa pron. a] (desp. aa-le-ni-an) adj. m., pl. aalenieni (desp. -ni-eni); f. aalenia, pl. aaleniene

! aalenian2 [aa pron. a] (desp. aa-le-ni-an) s. n.

! ablație (astr.; med.) (desp. a-bla-ți-e) s. f., art. ablația (desp. -ți-a), g.-d. art. ablației; pl. ablații, art. ablațiile (desp. -ți-i-)

! ablațiune (geol.) (desp. a-bla-ți-u-) s. f., art. ablațiunea, g.-d. art. ablațiunii; pl. ablațiuni, art. ablațiunile

! abraziv2 (desp. a-bra-) s. m., pl. abrazivi

! absorbant2 (element care încorporează) s. n./(tehn.) s. m., pl. n. absorbante/m. absorbanți

! acatafazie s. f., art. acatafazia, g.-d. art. acatafaziei

! acatalectic adj. m. (+ s. n.: vers ~), f. acatalectică (formă ~), pl. acatalectice

! acatist s. n., pl. acatiste

! acătării (mai ~) (pop., fam.) (desp. -rii) loc. adj. (lucruri ~, persoane ~)

! accede (a ~) (livr.) vb., ind. prez. 1 sg. și 3 pl. acced, 2 sg. accezi, 3 sg. accede, (rar) imperf. 1 accedeam; conj. prez. 1 sg. să acced, 3 să accea; (rar) ger. accedând; part. acces

! accelerator2 s. m./s. n., pl. m. acceleratori/n. acceleratoare

! achingiu (înv.) s. m., art. achingiul; pl. achingii, art. achingiii (desp. -gi-ii)

! acont s. n., pl. aconturi

! acumbent adj. m., pl. acumbenți; f. acumbentă, pl. acumbente

! acuși (pop., fam.) adv.

! adăsta (a ~) (înv., reg.) vb., ind. prez. 1 sg. adast, 2 sg. adaști, 3 adastă; conj. prez. 1 sg. să adast, 3 să adaste; imper. 2 sg. afirm. adastă

! adendă/(lat.) addenda (ansamblu de note adiționale) s. f., g.-d. art. adendei/addendei; pl. adende/addende; abr. add.

! adenopatie s. f., art. adenopatia, g.-d. adenopatii, art. adenopatiei; pl. adenopatii, art. adeopatiile (desp. -ti-i-)

! adenotomie s. f., art. adenotomia, g.-d. art. adenotomiei; pl. adenotomii, art. adenotomiile (desp. -mi-i-)

! ad-hoc (lat.) adj. invar., adv. (divanuri ~, a se reuni ~)

! Adidas (firmă) s. propriu n.

! adineauri/(înv.) adineaori (desp. -nea-uri/-nea-ori) adv.

! ad-interim (lat.) adj. invar., adv. (ambasadori ~, a numi ~ ambasadori); abr. a.i./ad int.

! adiție (desp. -ți-e) s. f., art. adiția (desp. -ți-a), g.-d. art. adiției; pl. adiții, art. adițiile (desp. -ți-i-)

! adjuvant2 (medicament secundar) s. m., pl. adjuvanți

! adonic adj. m. (+ s. n.: vers ~); f. adonică (formă ~), pl. adonice

! adoptator (jur.) adj. m., s. m., pl. adoptatori; adj. f., s. f. sg. și pl. adoptatoare

! adpres adj. m. (perișor ~), pl. adpreși; f. adpre (albăstriță ~), pl. adprese

! aduce (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. și 3 pl. aduc, 3 sg. aduce, perf. s. 1 sg. adusei, 1 pl. aduserăm, m.m.c.p. 1 pl. aduseserăm; conj. prez. 1 sg. să aduc, 3 să adu; imper. 2 sg. afirm. adu/(fam.) adu; ger. aducând; part. adus

! aduct s. n., pl. aducte

! aductor adj. m. (mușchi ~), pl. aductori; f. sg. și pl. aductoare (funcție ~)

! aducție (anat.) (desp. -ți-e) s. f., art. aducția (desp. -ți-a), g.-d. art. aducției; pl. aducții, art. aducțiile (desp. -ți-i-)

! aducțiune (tehn.) (desp. -ți-u-) s. f., art. aducțiunea, g.-d. art. aducțiunii; pl. aducțiuni, art. aducțiunile

! adumbri1 (a ~) (a ține umbră) (rar) (desp. a-dum-/ad-um-) vb., ind. prez. 3 sg. adumbrește, 3 pl. adumbresc, imperf. 3 sg. adumbrea; conj. prez. 3 să adumbrească

! adumbri2 (a se ~) (a se adăposti la umbră) (rar) (desp. a-dum-/ad-um-) vb. refl., ind. prez. 1 sg. mă adumbresc, 3 sg. se adumbrește, imperf. 1 sg. mă adumbream; conj. prez. 1 sg. să mă adumbresc, 3 să se adumbrească; imper. 2 sg. afirm. adumbrește-te; ger. adumbrindu-mă

! adunător1 adj. m., s. m., pl. adunători; adj. f., s. f. sg. și pl. adunătoare

! advertising (engl.) [pron. edvărtaĭzing] s. n., art. advertisingul [pron. edvărtaĭzingul]

! advon s. n., pl. advoane

! aerobic1 adj. m. (+ s. n.: exercițiu ~); f. aerobică, pl. aerobice

! aerofagie s. f., art. aerofagia, g.-d. art. aerofagiei; pl. aerofagii, art. aerofagiile (desp. -gi-i-)

! aerofobie s. f., art. aerofobia, g.-d. art. aerofobiei; pl. aerofobii, art. aerofobiile (desp. -bi-i-)

! aeros (înv.) adj. m., pl. aeroși; f. aeroa, pl. aeroase

! afgan adj. m., s. m., pl. afgani; adj. f., s. f. afga, pl. afgane

! afga (limbă) s. f., g.-d. art. afganei

! afid s. n., pl. afide

! africanolo (livr.)/(colocv.) africanoloa (desp. a-fri-) s. f., g.-d. art. africanologei/africanoloagei; pl. africanologe/africanoloage

! africat (desp. a-fri-) adj. m. (+ s. n: sunet ~); f. africa (consoană ~), pl. africate

! afrikaans2 (limbă) (afr.) [pron. afrikans] (desp. a-fri-kaans) s. n.

! afrikander (afr.) (desp. a-fri-kan-) s. m., pl. afrikanderi

! agatârs adj. m., s. m., pl. agatârși (desp. -târși)

! agest (îngrămădire de bușteni) (reg.) s. n., pl. agesturi

! agnomen (lat.) s. n., pl. agnomina

! agramatism (desp. a-gra-) s. n., pl. agramatisme

! agreement (engl.) [pron. ăgrimănt] s. n., pl. agreementuri [pron. ăgrimănturi]

! agregat1 (desp. a-gre-) adj. m., s. m., pl. agregați; adj. f. agrega, pl. agregate (profesor agregat)

! agrement (plăcere; consimțământ; acord) (desp. a-gre-) s. n., (documente) pl. agremente

! agriș (plantă) (desp. a-griș) s. m., pl. agriși

! agrișă (fruct) (desp. a-gri-) s. f., g.-d. art. agrișei; pl. agrișe

! agrobiolo (livr.)/(colocv.) agrobioloa (desp. a-gro-bi-o-) s. f., g.-d. art. agrobiologei/agrobioloagei; pl. agrobiologe/agrobioloage

! agrogeolo (livr.)/(colocv.) agrogeoloa (desp. a-gro-ge-o-) s. f., g.-d. art. agrogeologei/agrogeoloagei; pl. agrogeologe/agrogeoloage

! agrometeorolo (livr.)/(colocv.) agrometeoroloa (desp. a-gro-, -te-o-) s. f., g.-d. art. agrometeorologei/agrometeoroloagei; pl. agrometeorologe/agrometeoroloage

! agronoa (desp. a-gro-) s. f., g.-d. art. agronoamei; pl. agronoame; abr. agr./agron.

! Aheron/(gr.) Acheron [ch pron. h] (desp. A-che-) s. propriu n.

! aherontic (subpămânean) adj. m., pl. aherontici; f. aherontică, pl. aherontice

! aidoma adj. invar., adv. (gemeni ~, îmbrăcați ~; ~ mie/cu mine)

! aiest (reg.) adj. pr. antepus m., g.-d. aiestui, pl. aiești; f. aiastă, g.-d. aiestei, pl. aieste, g.-d. m. și f. aiestor (aiest om)

! aiesta (reg.) pr. m., adj. pr. postpus m., g.-d. aiestuia, pl. aieștia (desp. -ti-a); f. aiasta, g.-d. aiesteia, pl. aiestea, g.-d. m. și f. aiestora (omul aiesta)

! aievea adj. invar., adv. (apariții ~, a apărea ~)

! ajustaj (ajustare; relație) s. n., pl. ajustaje

! akadian (referitor la Akad) (desp. -di-an) adj. m., s. m., pl. akadieni (desp. -di-eni); adj. f., s. f. akadia, pl. akadiene

! a s. f., g.-d. art. alei; pl. ale

! alături adv.

! Alba Iulia (oraș) (desp. -li-a) s. propriu f. art., g.-d. art. Albei Iulia

! alba-neagra (joc de noroc) (desp. -nea-gra) s. f. art.

! albăstrel (rar) adj. m., pl. albăstrei; f. albăstrea, pl. albăstrele

! alcalino-pământos adj. m. (piroxen ~), pl. alcalino-pământoși; f. alcalino-pământoa (sticlă ~), pl. alcalino-pământoase

! alcoolemie (desp. -o-le-/-ol-e-) s. f., art. alcoolemia, g.-d. art. alcoolemiei; pl. alcoolemii, art. alcoolemiile (desp. -mi-i-)

! alei (pop.) interj.

! alelopatie s. f., art. alelopatia, g.-d. art. alelopatiei; pl. alelopatii, art. alelopatiile (desp. -ti-i-)

! alergen2 s. m., pl. alergeni

! alergolo (livr.)/(colocv.) alergoloa s. f., g.-d. art. alergologei/alergoloagei; pl. alergologe/alergoloage

! alestâncă (reg., înv.) s. f., g.-d. art. alestâncii

! aleurolit (desp. -leu-) s. n., pl. aleurolite

! aleuronic (desp. -leu-) adj. m., pl. aleuronici (corpi ~); f. aleuronică (natură ~), pl. aleuronice

! alexăndrean (referitor la Alexandria) adj. m., s. m., pl. alexăndreni; adj. f. alexăndrea, pl. alexăndrene

! alexăndreancă s. f., g.-d. art. alexăndrencei; pl. alexăndrence

! algie s. f., art. algia, g.-d. art. algiei; pl. algii, art. algiile (desp. -gi-i-)

! alguazil (desp. -gua-) s. m., pl. alguazili

! ali s. f., g.-d. art. alicei; pl. alice

! aligote (viță-de-vie; vin) s. n., art. aligoteul (desp. -te-ul); (porții; sorturi) pl. aligoteuri

! allegro2 (muz.) (it.) (desp. -le-gro) s. n., pl. allegrouri

! all right1 (engl.) [pron. olraĭt] interj.

! all right2 (engl.) [pron. olraĭt] loc. adj., loc. adv. (comportament ~, a se purta ~)

! alma mater (lat.) loc. s. f., g.-d. almei mater

! alo2 interj.

! alocuri (pe ~)/(în tempo rapid) pe-alocuri loc. adv.

! alohton adj. m., pl. alohtoni; f. alohto, pl. alohtone

! alopat adj. m., s. m., pl. alopați; adj. f., s. f. alopa, pl. alopate