Lista cuvintelor modificate din DOOM3

DOOM3: !acatist s. n., pl. acatiste
DOOM2: !acatist/acatist s. n., pl. acatiste/acatiste


DOOM3: ad-hoc (lat.) adj. invar., adv. (divanuri ~, a se reuni ~)
DOOM2: ad-hoc (divan ~)/(lat.) ad hoc adj. invar., adv.


DOOM3: adjuvant (medicament secundar) s. m., pl. adjuvanți
DOOM2: adjuvant s. m./s. n., pl. adjuvanți/adjuvante


DOOM3: advertising (engl.) [pron. edvărtaĭzing] s. n., art. advertisingul [pron. edvărtaĭzingul]
DOOM2: advertising (angl.) [pron. advertaĭzing] s. n.


DOOM3: advon s. n., pl. advoane
DOOM2: advon s. n., pl. advoane/advonuri


DOOM3: afgan adj. m., s. m., pl. afgani; adj. f., s. f. afga, pl. afgane
DOOM2: afgan/afghan [gh pron. g] adj. m., s. m., pl. afgani/afghani; adj. f., s. f. afgană/afgha, pl. afgane/afghane


DOOM3: afga (limbă) s. f., g.-d. art. afganei
DOOM2: afgană/afgha (limbă) [gh pron. g] s. f., g.-d. art. afganei/afghanei


DOOM3: agriș (plantă) (desp. a-griș) s. m., pl. agriși
DOOM2: agriș/agriș (a-griș) s. m., pl. agriși/agriși


DOOM3: agrișă (fruct) (desp. a-gri-) s. f., g.-d. art. agrișei; pl. agrișe
DOOM2: agrișă/agrișă (a-gri-) s. f., g.-d. art. agrișei/agrișei; pl. agrișe/agrișe


DOOM3: agronoa(desp. a-gro-) s. f., g.-d. art. agronoamei; pl. agronoame; abr. agr./agron.
DOOM2: agrono (rar) (a-gro-) s. f., g.-d. art. agronomei; pl. agronome; abr. agr./agron.


DOOM3: aidoma adj. invar., adv. (gemeni ~, îmbrăcați ~; ~ mie/cu mine)
DOOM2: aidoma adv., prep.


DOOM3: alături adv.
DOOM2: alături/(pop., fam.) alăturea adv.


DOOM3: alături adv.
DOOM2: alături/(pop., fam.) alăturea adv.


DOOM3: alergolo (livr.)/(colocv.) alergoloa s. f., g.-d. art. alergologei/alergoloagei; pl. alergologe/alergoloage
DOOM2: alergolo (rar) s. f., g.-d. art. alergologei; pl. alergologe


DOOM3: alexăndrean (referitor la Alexandria) adj. m., s. m., pl. alexăndreni; adj. f. alexăndreană, pl. alexăndrene
DOOM3: alexăndreancă s. f., g.-d. art. alexăndrencei; pl. alexăndrence
DOOM2: alexăndrinean (referitor la Alexandria) adj. m, s. m., pl. alexăndrineni; adj. f. alexăndrineană, pl. alexăndrinene
DOOM2: alexăndrineancă s. f., g.-d. art. alexăndrinencei; pl. alexăndrinence


DOOM3: alopat adj. m., s. m., pl. alopați; adj. f., s. f. alopată, pl. alopate
DOOM2: alopat s. m., pl. alopați


DOOM3: alsacian (desp. -ci-an) adj. m., s. m., pl. alsacieni (desp. -ci-eni); adj. f., s. f. alsacia, pl. alsaciene
DOOM2: alsacian [s pron. z] (-ci-an) adj. m., s. m., pl. alsacieni (-ci-eni); adj. f., s. f. alsacia, pl. alsaciene


DOOM3: alter ego (al doilea eu) (lat.) loc. s. n., (rar) pl. alter egouri
DOOM2: alter ego (lat.) loc. s. m.


DOOM3: altfel (în alt mod; în caz contrar) (desp. alt-fel) adj. invar., adv. (școala ~; A procedat ~ decât tine. Fă cum spun, ~, mă supăr.)
DOOM2: altfel (în alt mod, în caz contrar) (alt-fel) adv. (a procedat ~; ~, mă supăr)


DOOM3: alzheimer [pron. germ. alțhaĭmăr] s. n., art. alzheimerul/boala (lui) Alzheimer loc. s. f., g.-d. art. bolii (lui) Alzheimer
DOOM3: Alzheimer (medic german) [pron. alțhaĭmăr] s. propriu
DOOM2: Alzheimer (în maladia (lui) ~) (germ.) [pron. alțhaĭmăr] (Alz-hei-) s. propriu


DOOM3: amalgam s. n., pl. amalgamuri
DOOM2: amalgam s. n., pl. amalgame/amalgamuri


DOOM3: amândoi pr. m., adj. pr. m., f. amândouă, g.-d. (antepus) amânduror, (singur/postpus) amândurora (Amândoi (elevii)/Elevii amândoi au promovat.)
DOOM2: amândoi num. m. (~ copiii), f. amândouă, g.-d. antepus amânduror, singur/postpus amândurora


DOOM3: amanet s. n., (obiecte) pl. amanete
DOOM2: amanet s. n., (obiecte) pl. amanete/amaneturi


DOOM3: ambiguu [guu pron. guŭ] (desp. -guu)/ambiguu [guu pron. guu] (desp. -gu-u) adj. m., pl. ambigui (desp. -gui); f. ambiguă (desp. -gu-ă), pl. ambigue (desp. -gu-e)
DOOM2: ambiguu (-gu-u) adj. m., pl. ambigui (-gui); f. ambiguă (-gu-ă), pl. ambigue (-gu-e)


DOOM3: ambii pr. m. pl., adj. pr. m. pl., g.-d. ambilor; f. ambele, g.-d. ambelor (Ambii (elevi) au promovat.)
DOOM2: ambii num. m., g.-d. ambilor; f. ambele, g.-d. ambelor


DOOM3: amfetami s. f., g.-d. art. amfetaminei; pl. amfetamine
DOOM2: amfetamis. f., g.-d. art. amfetaminei


DOOM3: Amfitrion (erou mitic)/(gr.) Amphitryon [ph pron. f] s. propriu m.
DOOM2: Amfitrion (-fi-tri-on)/(lat.) Amphitrion (personaj legendar) [ph pron. f] s. propriu m.


DOOM3: analog1 adj. m., pl. analogi; f. analoagă, pl. analoage
DOOM2: analog1 adj. m., pl. analogi; f. analoagă/analogă, pl. analoage/analoge


DOOM3: anamne (desp. -nam-ne/-na-mne-) s. f., g.-d. art. anamnezei; pl. anamneze
DOOM2: anamne (-nam-ne/-na-mne-) s. f., g.-d. art. anamnezei


DOOM3: anestezie s. f., art. anestezia, g.-d. art. anesteziei; pl. anestezii, art. anesteziile (desp. -zi-i-)
DOOM2: anestezie s. f., art. anestezia, g.-d. anestezii, art. anesteziei


DOOM3: anost adj. m., pl. anoști; f. anostă, pl. anoste
DOOM2: anost/anost adj. m., pl. anoști/anoști; f. anostă/anostă, pl. anoste/anoste


DOOM3: Antanta (Tripla Înțelegere) s. propriu f. art., neart. Antantă (disensiunile din ~), g.-d. art. Antantei
DOOM2: Antanta (Tripla Înțelegere) s. propriu f., g.-d. Antantei


DOOM3: Antarctica (regiune a Pământului) (desp. An-tarc-ti-/Ant-arc-) s. propriu f. art., g.-d. art. Antarcticei
DOOM2: Antarctica (nume de loc) (An-tarc-ti-/Ant-arc-) s. propriu f., g.-d. Antarcticei


DOOM3: antet s. n., pl. anteturi
DOOM2: antet s. n., pl. anteturi/antete


DOOM3: antic adj. m., pl. antici; f. antică, pl. antice
DOOM2: antic/antic adj. m., pl. antici/antici; f. antică/antică, pl. antice/antice


DOOM3: Antichitatea (epocă istorică) s. propriu f. art., neart. Antichitate (în ~), g.-d. art. Antichității
DOOM2: Antichitatea (epoca) s. f., g.-d. Antichității


DOOM3: anticipa (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. anticipez, 3 anticipează; conj. prez. 1 sg. să anticipez, 3 să anticipeze
DOOM2: anticipa (a ~) vb., ind. prez. 3 anticipează/anticipă


DOOM3: antici s. m. pl., art. anticii
DOOM2: antici/antici s. m. pl., art. anticii/anticii


DOOM3: antigen s. n., pl. antigene
DOOM2: antigen s. m., pl. antigeni


DOOM3: Antihrist (întruchipare a răului) (desp. -ti-hrist) s. propriu m., g.-d. art. Antihristului/lui Antihrist
DOOM2: Antihrist (Satana) (-ti-hrist) s. propriu m.


DOOM3: antropolo(livr.)/(colocv.) antropoloa s. f., g.-d. art. antropologei/antropoloagei; pl. antropologe/antropoloage
DOOM2: antropolo(rar) s. f., g.-d. art. antropologei; pl. antropologe


DOOM3: Anul Nou (sărbătoare) s. propriu m. art., neart. An Nou (~ fericit), g.-d. art. Anului Nou
DOOM2: Anul Nou (sărbătoare) s. propriu m., g.-d. Anului Nou


DOOM3: apă-oxigena (peroxid de hidrogen)/apă oxigena s. f., g.-d. art. apei-oxigenate/apei oxigenate
DOOM2: apă oxigenas. f. + adj.


DOOM3: Arabică (Peninsula ~) s. propriu f. art., g.-d. art. Peninsulei Arabice
DOOM2: Arabică (Peninsula ~) s. propriu, f., g.-d. Peninsulei Arabice


DOOM3: arhidiece (arhiepiscopie catolică) (desp. -di-e-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei; pl. arhidieceze
DOOM2: arhidieceză/arhidioce (-di-e-/di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei/arhidiocezei; pl. arhidieceze/arhidioceze


DOOM3: arhidioce (episcopie în anumite Biserici) (desp. -di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiocezei; pl. arhidioceze
DOOM2: arhidieceză/arhidioce (-di-e-/di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei/arhidiocezei; pl. arhidieceze/arhidioceze


DOOM3: Art Déco (stil în artă) (fr.) [pron. ardeko] s. propriu n.
DOOM2: art déco (fr.) [art pron. ar] s. n.


DOOM3: așadar adv. (A greșit, (și) ~ trebuie să plătească.)
DOOM2: așadar adv., conjcț.


DOOM3: așeza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. ez, 3 ază/așează; conj. prez. 1 sg. să așez, 3 să așeze; imper. 2 sg. afirm.ază/așea
DOOM2: așeza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. ez, 3 ază, 1 pl. așezăm; conj. prez. 3 să așeze; ger. așezând


DOOM3: asiduu [duu pron. duŭ] (desp. -duu)/asiduu [duu pron. duu] (desp. -du-u) adj. m., pl. asidui (desp. -dui); f. asiduă (desp. -du-ă), pl. asidue (desp. -du-e)
DOOM2: asiduu (-du-u) adj. m., pl. asidui (-dui); f. asiduă (-du-ă), pl. asidue (-du-e)


DOOM3: astronoa s. f., g.-d. art. astronoamei; pl. astronoame
DOOM2: astrono (rar) s. f., g.-d. art. astronomei; pl. astronome


DOOM3: astru s. m./s. n., art. astrul; pl. m. aștri/n. astre, art. m. aștrii/n. astrele
DOOM2: astru s. m., art. astrul; pl. aștri, art. aștrii


DOOM3: asuma (a-și ~) vb. refl., ind. prez. 1 sg. îmi asum, 3 își asumă; conj. prez. 1 sg. să îmi/să-mi asum, 3 să își/să-și asume; imper. 2 sg. afirm. asumă-ți; ger. asumându-mi
DOOM2: asuma (a ~) vb., ind. prez. 3 asu


DOOM3: asupritor (desp. -su-pri-) adj. m., s. m., pl. asupritori; adj. f., s. f. sg. și pl. asupritoare
DOOM2: asupritor (-su-pri-) s. m., pl. asupritori


DOOM3: ataș s. n., pl. atașuri
DOOM2: ataș s. n., pl. atașe


DOOM3: aterom s. n., pl. ateroame r
DOOM2: aterom s. n.


DOOM3: Atotputernicul (Dumnezeu) s. propriu m. art., voc. Atotputernice
DOOM2: Atotputernicul (Dumnezeu) s. propriu m., voc. Atotputernice


DOOM3: audit (desp. a-u-) s. n., pl. audituri
DOOM2: audit (a-u-) s. n.


DOOM3: aură (desp. a-u-) s. f., g.-d. art. aurei; pl. aure
DOOM2: aură (a-u-) s. f., g.-d. art. aurei


DOOM3: auto1 (desp. a-u-) adj. invar. (conducători ~)
DOOM2: auto (a-u-) adj. invar.


DOOM3: autohton (desp. a-u-) adj. m., pl. autohtoni; f. autohtonă, pl. autohtone
DOOM2: autohton (a-u-toh-ton/-to-hton) adj. m., pl. autohtoni; f. autohtonă, pl. autohtone


DOOM3: avea2 (a ~) vb. pred., ind. prez. 1 sg. am, 2 sg. ai, 3 sg. are, 1 pl. avem, 2 pl. aveți, 3 pl. au; imperf. 1 aveam, perf. s. 1 sg. avui, 1 pl. avurăm, m.m.c.p. 1 pl. avuseserăm; conj. prez. 1 sg. să am, 3 aibă; imper. 2 sg. afirm. ai, neg. nu avea/(în tempo rapid) n-avea; ger. având; part. avut
DOOM2: avea1 (a ~) vb. pred., ind. prez. 1 sg. am, 2 sg. ai, 3 sg. are, 1 pl. avem, 2 pl. aveți, 3 pl. au; imperf. 3 sg. avea; perf. s. 1 sg. avui/avusei, 1 pl. avurăm/avuserăm, m.m.c.p. 3 sg. avusese; conj. prez. 2 sg. să ai, 3 aibă; imper. 2 sg. ai, neg. nu avea (tempo lent)/n-avea (tempo rapid), 2 pl. aveți, neg. (tempo lent) nu aveți /(tempo rapid) n-aveți; part. avut


DOOM3: axis mundi (lat.) loc. s. f.
DOOM2: axis mundi (lat.) s. m.


DOOM3: azil s. n., pl. azile
DOOM2: azil s. n., pl. aziluri


DOOM3: azvârli (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. azvârl, 2 sg. azvârli [pron. azvârli], 3 sg. azvârle, 3 pl. azvârlă, imperf. 1 azvârleam; conj. prez. 1 sg. să azvârl, 3 să azvârle; imper. 2 sg. afirm. azvârlă
DOOM2: azvârli (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. azvârl, 3 sg. azvârle, 3 pl. azvârlă, imperf. 3 sg. azvârlea; conj. prez. 3 să azvârle


DOOM3: !colaps s. n., pl. colapsuri
DOOM2: !colaps/colaps s. n., pl. colapsuri/colapsuri


DOOM3: !dihor s. m., pl. dihori
DOOM2: dihor/dihor s. m., pl. dihori/dihor


DOOM3: !firav adj. m., pl. firavi; f. fira, pl. firave
DOOM2: !firav/firav adj. m., pl. firavi/firavi; f. firavă/firavă, pl. firave/firave


DOOM3: !gingaș adj. m., pl. gingași; f. gingașă, art. gingașa, pl. gingașe
DOOM2: !gingaș/gingaș adj. m., pl. gingași/gingași; f. gingașă/gingașă, art. gingașa/gingașa, pl. gingașe/gingașe


DOOM3: !jilav adj. m., pl. jilavi; f. jila, pl. jilave
DOOM2: !jilav/jilav adj. m., pl. jilavi/jilavi; f. jilavă/jila, pl. jilave/jilave


DOOM3: !mănăstire s. f., g.-d. art. mănăstirii; pl. mănăstiri
DOOM2: mănăstire/mânăstire s. f., g.-d. art. mănăstirii/mânăstirii; pl. mănăstiri/mânăstiri


DOOM3: !muschetar s. m., pl. muschetari
DOOM2: !muschetar/mușchetar s. m., pl. muschetari/mușchetari


DOOM3: !percheziție (desp. -ți-e) s. f., art. percheziția (desp. -ți-a), g.-d. art. percheziției; pl. percheziții, art. perchezițiile (desp. -ți-i-)
DOOM2: !perchiziție/percheziție (-ți-e) s. f., art. perchiziția/percheziția (-ți-a), g.-d. art. perchiziției/percheziției; pl. perchiziții/percheziții, art. perchizițiile/perchezițiile (-ți-i-)


DOOM3: !sarsana (pop., fam.) s. f., art. sarsanaua, g.-d. art. sarsanalei; pl. sarsanale
DOOM2: !sarsana/saxana (pop., fam.) s. f., art. sarsanaua/saxanaua, g.-d. art. sarsanalei/saxanalei; pl. sarsanale/saxanale, art. sarsanalele/saxanalele

3166 rezultate
!alopatie s. f., art. alopatia, g.-d. art. alopatiei; pl. alopatii, art. alopatiile (desp. -ti-i-)

!alpaca2 (animal; tip de lână; tip de stofă) s. f., art. alpacaua, g.-d. art. alpacalei; (animale) pl. alpacale

!alsacian (desp. -ci-an) adj. m., s. m., pl. alsacieni (desp. -ci-eni); adj. f., s. f. alsacia, pl. alsaciene

!alsacia (idiom) (desp. -ci-a-) s. f., g.-d. art. alsacienei

!alter ego (al doilea eu) (lat.) loc. s. n., (rar) pl. alter egouri

!Altețele Lor... (± prenume) loc. pr. pl.

!Altețele Voastre loc. pr. pl.

!altfel (în alt mod; în caz contrar) (desp. alt-fel) adj. invar., adv. (școala ~; A procedat ~ decât tine. Fă cum spun, ~, mă supăr.)

!alto2 s. n.

!altocumulus s. m., pl. altocumuluși

!altostratus (desp. -tos-tra-/-to-stra-) s. m., pl. altostratuși

!aluni (rar) s. f., g.-d. art. alunelei; pl. alunele

!alzheimer [pron. germ. alțhaĭmăr] s. n., art. alzheimerul

!amalgam s. n., pl. amalgamuri

!aman2 (la ~) (înv.) loc. adj., loc. adv. (în: a fi/a ajunge/a lăsa la aman)

!amanet s. n., (obiecte) pl. amanete

!amatorism s. n., (fam.) pl. amatorisme

!amândoi pr. m., adj. pr. m., f. amândo, g.-d. (antepus) amânduror, (singur/postpus) amândurora (Amândoi (elevii)/Elevii amândoi au promovat.)

!ambiguu [guu pron. guŭ] (desp. -guu)/ambiguu [guu pron. guu] (desp. -gu-u) adj. m., pl. ambigui (desp. -gui); f. ambiguă (desp. -gu-ă), pl. ambigue (desp. -gu-e)

!ambii pr. m. pl., adj. pr. m. pl., g.-d. ambilor; f. ambele, g.-d. ambelor (Ambii (elevi) au promovat.)

!amfetami s. f., g.-d. art. amfetaminei; pl. amfetamine

!amfiartro (articulație) (desp. -fi-ar-) s. f., g.-d. art. amfiartrozei; pl. amfiartroze

!amfibolie (livr.) s. f., art. amfibolia, g.-d. amfibolii, art. amfiboliei; (exprimări) pl. amfibolii, art. amfiboliile (desp. -li-i-)

!amfidromic (desp. -fi-dro-) adj. m. (+ s. n.: punct ~); f. amfidromică (regiune ~), pl. amfidromice

!amfiprostil (templu cu colonade) s. n., pl. amfiprostiluri

!Amfitrion (erou mitic)/(gr.) Amphitryon [ph pron. f] s. propriu m.

!amharică (limbă) s. f., g.-d. art. amharicei

!amilic adj. m. (alcool ~), pl. amilici; f. amilică (substanță ~), pl. amilice

!aminobenzoic (desp. -zo-ic) adj. m. (acid ~), pl. aminobenzoici; f. aminobenzoică (structură ~), pl. aminobenzoice

!amiotrofie (desp. -mi-o-tro-) s. f., art. amiotrofia, g.-d. art. amiotrofiei; pl. amiotrofii, art. amiotrofiile (desp. -fi-i-)

!amniotic (desp. -ni-o-) adj. m. (sac ~), pl. amniotici; f. amniotică (membrană ~), pl. amniotice

!amploaiat (înv.) s. m., pl. amploaiați

!amploaia (înv.) s. f., g.-d. art. amploaiatei; pl. amploaiate

!anafo (figură de stil) s. f., g.-d. art. anaforei; pl. anafore

!analog1 adj. m., pl. analogi; f. analoa, pl. analoage

!anamne (desp. -nam-ne/-na-mne-) s. f., g.-d. art. anamnezei; pl. anamneze

!anart s. m., pl. anarți (desp. a-narți)

!anastro (desp. -nas-tro-) s. f., g.-d. art. anastrofei; pl. anastrofe

!anatomopatolo (livr.)/(colocv.) anatomopatoloa s. f., g.-d. art. anatomopatologei/anatomopatoloagei; pl. anatomopatologe/anatomopatoloage

!andante2 (muz.) s. n., art. andantele

!aneroid adj. m. (+ s. n.: barometru ~); f. aneroi (capsulă ~), pl. aneroide

!anestezie s. f., art. anestezia, g.-d. art. anesteziei; pl. anestezii, art. anesteziile (desp. -zi-i-)

!angheli s. f., g.-d. art. anghelicii

!angiocoli (desp. -gi-o-) s. f., g.-d. art. angiocolitei; (cazuri; forme) pl. angiocolite

!angor pectoris (lat.) loc. s. f.

!angstrom/ångström (unitate de măsură) [å pron. sued. o] (înv.) s. m., pl. angstromi/ångströmi; simb. Å

!anofel adj. m. (țânțar ~), pl. anofeli; f. anofe (specie ~), pl. anofele

!anorexie (desp. a-no-/an-o-) s. f., art. anorexia, g.-d. art. anorexiei; pl. anorexii, art. anorexiile (desp. -xi-i-)

!anost adj. m., pl. anoști; f. anostă, pl. anoste

!Antanta (Tripla Înțelegere) s. propriu f. art., neart. Antantă (disensiunile din ~), g.-d. art. Antantei

!Antarctica (regiune a Pământului) (desp. An-tarc-ti-/Ant-arc-) s. propriu f. art., g.-d. art. Antarcticei

!antet s. n., pl. anteturi

!antic adj. m., pl. antici; f. antică, pl. antice

!Antichitatea (epocă istorică) s. propriu f. art., neart. Antichitate (în ~), g.-d. art. Antichității

!antici s. m. pl., art. anticii

!anticipa (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. anticipez, 3 anticipea; conj. prez. 1 sg. să anticipez, 3 să anticipeze

!anticvă s. f., g.-d. art. anticvei; pl. anticve

!antidetonant s. m., pl. antidetonanți

!antifilozofic/(livr.) antifilosofic adj. m., pl. antifilozofici/antifilosofici; f. antifilozofică/antifilosofică, pl. antifilozofice/antifilosofice

!antigen s. n., pl. antigene

!antihalou s. n., art. antihaloul; pl. antihalouri

!Antihrist (întruchipare a răului) (desp. -ti-hrist) s. propriu m., g.-d. art. Antihristului/lui Antihrist

!antimonic (chim.) adj. m. (acid ~); f. antimonică (iodură ~), pl. antimonice

!antinefritic1 (desp. -ne-fri-) adj. m., pl. antinefritici; f. antinefritică, pl. antinefritice

!antinefritic2 (desp. -ne-fri-) s. n., pl. antinefritice

!antirepublican (desp. -pu-bli-) adj. m., s. m., pl. antirepublicani; adj. f., s. f. antirepublica, pl. antirepublicane

!antistro2 (repetare a cuvintelor în ordine inversă) (desp. -tis-tro-) s. f., g.-d. art. antistrofei; pl. antistrofe

!antofi adj. f., s. f., pl. antofite (plantă antofită)

!antonomasie (antonomază) (înv.) s. f., art. antonomasia, g.-d. art. antonomasiei; pl. antonomasii, art. antonomasiile (desp. -si-i-)

!antranilic adj. m. (acid ~), pl. antranilici; f. antranilică (aldehidă ~), pl. antranilice

!antropolo (livr.)/(colocv.) antropoloa s. f., g.-d. art. antropologei/antropoloagei; pl. antropologe/antropoloage

!antropomorfism s. n., pl. antropomorfisme

!anță (reg.) adv.

!Anul Nou (sărbătoare) s. propriu m. art., neart. An Nou (~ fericit!), g.-d. art. Anului Nou

!aoleu interj.

!apă-oxigena (peroxid de hidrogen)/apă oxigena s. f., g.-d. art. apei-oxigenate/apei oxigenate

!apendice2 (anat.) s. m., pl. apendici (~ sexuali)

!apetal adj. m. (+ s. n.: caracter ~); f. apeta (floare ~), pl. apetale

!aplit (desp. a-plit) s. n., pl. aplite

!Apocalipsa (parte a Noului Testament; carte apocrifă)/Apocalipsul (text apocrif) s. propriu f. art./s. n. art., neart. Apocalipsă/Apocalips (în ~), g.-d. art. Apocalipsei/Apocalipsulului (Apocalipsa Fecioarei, Apocalipsa lui Pavel; Apocalipsul Maicii Domnului)

!apocalipsă (sfârșitul lumii) s. f., g.-d. art. apocalipsei; (colocv.) pl. apocalipse

!Apostolul (carte liturgică) s. propriu n. art., neart. Apostol (în ~)

!aprilie (desp. a-pri-li-e) s. m., g.-d. art. lui aprilie; abr. apr.; simb. IV/.04./-04-

!Arabică (Peninsula ~) s. propriu f. art., g.-d. art. Peninsulei Arabice

!aramaic (desp. -ma-ic) adj. m., pl. aramaici; f. aramaică, pl. aramaice

!aramaică (limbă) (desp. -ma-i-) s. f., g.-d. art. aramaicei

!araucaria (desp. -rau-, -ri-a) s. f., g.-d. art. araucariei; pl. araucarii, art. araucariile (desp. -ri-i-)

!arăpi (pop.) s. m. și f., g.-d. art. lui arăpi; pl. arăpi

!arboret1 (parte a catargului) s. m., pl. arboreți

!arboret2 (teren cu arbori) s. n., pl. arborete/(silv.) arboreturi

!Arcașul (constelație) s. propriu m. art., neart. Arcaș (Toate stelele din ~ se văd cu ochiul liber.)

!areflexie (abolirea reflexelor) (desp. -re-fle-xi-e) s. f., art. areflexia (desp. -xi-a), g.-d. areflexii (desp. -xii), art. areflexiei

!argilit s. n., pl. argilite

!argilizare s. f., g.-d. art. argilizării; pl. argilizări

!argiro s. f., g.-d. art. argirozei; (leziuni) pl. argiroze

!arheolo (livr.)/(colocv.) arheoloa (desp. -he-o-) s. f., g.-d. art. arheologei/arheoloagei; pl. arheologe/arheoloage

!arhidiecezan (referitor la arhidieceze) (desp. di-e-) adj. m., pl. arhidiecezani; f. arhidieceza, pl. arhidiecezane

!arhidiece (arhiepiscopie catolică) (desp. -di-e-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei; pl. arhidieceze

!arhidiocezan (referitor la arhidioceze) (desp. di-o-) adj. m., pl. arhidiocezani; f. arhidioceza, pl. arhidiocezane

!arhidioce (episcopie în anumite Biserici) (desp. -di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiocezei; pl. arhidioceze