Lista cuvintelor modificate din DOOM3

DOOM3: !acatist s. n., pl. acatiste
DOOM2: !acatist/acatist s. n., pl. acatiste/acatiste


DOOM3: ad-hoc (lat.) adj. invar., adv. (divanuri ~, a se reuni ~)
DOOM2: ad-hoc (divan ~)/(lat.) ad hoc adj. invar., adv.


DOOM3: adjuvant (medicament secundar) s. m., pl. adjuvanți
DOOM2: adjuvant s. m./s. n., pl. adjuvanți/adjuvante


DOOM3: advertising (engl.) [pron. edvărtaĭzing] s. n., art. advertisingul [pron. edvărtaĭzingul]
DOOM2: advertising (angl.) [pron. advertaĭzing] s. n.


DOOM3: advon s. n., pl. advoane
DOOM2: advon s. n., pl. advoane/advonuri


DOOM3: afgan adj. m., s. m., pl. afgani; adj. f., s. f. afga, pl. afgane
DOOM2: afgan/afghan [gh pron. g] adj. m., s. m., pl. afgani/afghani; adj. f., s. f. afgană/afgha, pl. afgane/afghane


DOOM3: afga (limbă) s. f., g.-d. art. afganei
DOOM2: afgană/afgha (limbă) [gh pron. g] s. f., g.-d. art. afganei/afghanei


DOOM3: agriș (plantă) (desp. a-griș) s. m., pl. agriși
DOOM2: agriș/agriș (a-griș) s. m., pl. agriși/agriși


DOOM3: agrișă (fruct) (desp. a-gri-) s. f., g.-d. art. agrișei; pl. agrișe
DOOM2: agrișă/agrișă (a-gri-) s. f., g.-d. art. agrișei/agrișei; pl. agrișe/agrișe


DOOM3: agronoa(desp. a-gro-) s. f., g.-d. art. agronoamei; pl. agronoame; abr. agr./agron.
DOOM2: agrono (rar) (a-gro-) s. f., g.-d. art. agronomei; pl. agronome; abr. agr./agron.


DOOM3: aidoma adj. invar., adv. (gemeni ~, îmbrăcați ~; ~ mie/cu mine)
DOOM2: aidoma adv., prep.


DOOM3: alături adv.
DOOM2: alături/(pop., fam.) alăturea adv.


DOOM3: alături adv.
DOOM2: alături/(pop., fam.) alăturea adv.


DOOM3: alergolo (livr.)/(colocv.) alergoloa s. f., g.-d. art. alergologei/alergoloagei; pl. alergologe/alergoloage
DOOM2: alergolo (rar) s. f., g.-d. art. alergologei; pl. alergologe


DOOM3: alexăndrean (referitor la Alexandria) adj. m., s. m., pl. alexăndreni; adj. f. alexăndreană, pl. alexăndrene
DOOM3: alexăndreancă s. f., g.-d. art. alexăndrencei; pl. alexăndrence
DOOM2: alexăndrinean (referitor la Alexandria) adj. m, s. m., pl. alexăndrineni; adj. f. alexăndrineană, pl. alexăndrinene
DOOM2: alexăndrineancă s. f., g.-d. art. alexăndrinencei; pl. alexăndrinence


DOOM3: alopat adj. m., s. m., pl. alopați; adj. f., s. f. alopată, pl. alopate
DOOM2: alopat s. m., pl. alopați


DOOM3: alsacian (desp. -ci-an) adj. m., s. m., pl. alsacieni (desp. -ci-eni); adj. f., s. f. alsacia, pl. alsaciene
DOOM2: alsacian [s pron. z] (-ci-an) adj. m., s. m., pl. alsacieni (-ci-eni); adj. f., s. f. alsacia, pl. alsaciene


DOOM3: alter ego (al doilea eu) (lat.) loc. s. n., (rar) pl. alter egouri
DOOM2: alter ego (lat.) loc. s. m.


DOOM3: altfel (în alt mod; în caz contrar) (desp. alt-fel) adj. invar., adv. (școala ~; A procedat ~ decât tine. Fă cum spun, ~, mă supăr.)
DOOM2: altfel (în alt mod, în caz contrar) (alt-fel) adv. (a procedat ~; ~, mă supăr)


DOOM3: alzheimer [pron. germ. alțhaĭmăr] s. n., art. alzheimerul/boala (lui) Alzheimer loc. s. f., g.-d. art. bolii (lui) Alzheimer
DOOM3: Alzheimer (medic german) [pron. alțhaĭmăr] s. propriu
DOOM2: Alzheimer (în maladia (lui) ~) (germ.) [pron. alțhaĭmăr] (Alz-hei-) s. propriu


DOOM3: amalgam s. n., pl. amalgamuri
DOOM2: amalgam s. n., pl. amalgame/amalgamuri


DOOM3: amândoi pr. m., adj. pr. m., f. amândouă, g.-d. (antepus) amânduror, (singur/postpus) amândurora (Amândoi (elevii)/Elevii amândoi au promovat.)
DOOM2: amândoi num. m. (~ copiii), f. amândouă, g.-d. antepus amânduror, singur/postpus amândurora


DOOM3: amanet s. n., (obiecte) pl. amanete
DOOM2: amanet s. n., (obiecte) pl. amanete/amaneturi


DOOM3: ambiguu [guu pron. guŭ] (desp. -guu)/ambiguu [guu pron. guu] (desp. -gu-u) adj. m., pl. ambigui (desp. -gui); f. ambiguă (desp. -gu-ă), pl. ambigue (desp. -gu-e)
DOOM2: ambiguu (-gu-u) adj. m., pl. ambigui (-gui); f. ambiguă (-gu-ă), pl. ambigue (-gu-e)


DOOM3: ambii pr. m. pl., adj. pr. m. pl., g.-d. ambilor; f. ambele, g.-d. ambelor (Ambii (elevi) au promovat.)
DOOM2: ambii num. m., g.-d. ambilor; f. ambele, g.-d. ambelor


DOOM3: amfetami s. f., g.-d. art. amfetaminei; pl. amfetamine
DOOM2: amfetamis. f., g.-d. art. amfetaminei


DOOM3: Amfitrion (erou mitic)/(gr.) Amphitryon [ph pron. f] s. propriu m.
DOOM2: Amfitrion (-fi-tri-on)/(lat.) Amphitrion (personaj legendar) [ph pron. f] s. propriu m.


DOOM3: analog1 adj. m., pl. analogi; f. analoagă, pl. analoage
DOOM2: analog1 adj. m., pl. analogi; f. analoagă/analogă, pl. analoage/analoge


DOOM3: anamne (desp. -nam-ne/-na-mne-) s. f., g.-d. art. anamnezei; pl. anamneze
DOOM2: anamne (-nam-ne/-na-mne-) s. f., g.-d. art. anamnezei


DOOM3: anestezie s. f., art. anestezia, g.-d. art. anesteziei; pl. anestezii, art. anesteziile (desp. -zi-i-)
DOOM2: anestezie s. f., art. anestezia, g.-d. anestezii, art. anesteziei


DOOM3: anost adj. m., pl. anoști; f. anostă, pl. anoste
DOOM2: anost/anost adj. m., pl. anoști/anoști; f. anostă/anostă, pl. anoste/anoste


DOOM3: Antanta (Tripla Înțelegere) s. propriu f. art., neart. Antantă (disensiunile din ~), g.-d. art. Antantei
DOOM2: Antanta (Tripla Înțelegere) s. propriu f., g.-d. Antantei


DOOM3: Antarctica (regiune a Pământului) (desp. An-tarc-ti-/Ant-arc-) s. propriu f. art., g.-d. art. Antarcticei
DOOM2: Antarctica (nume de loc) (An-tarc-ti-/Ant-arc-) s. propriu f., g.-d. Antarcticei


DOOM3: antet s. n., pl. anteturi
DOOM2: antet s. n., pl. anteturi/antete


DOOM3: antic adj. m., pl. antici; f. antică, pl. antice
DOOM2: antic/antic adj. m., pl. antici/antici; f. antică/antică, pl. antice/antice


DOOM3: Antichitatea (epocă istorică) s. propriu f. art., neart. Antichitate (în ~), g.-d. art. Antichității
DOOM2: Antichitatea (epoca) s. f., g.-d. Antichității


DOOM3: anticipa (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. anticipez, 3 anticipează; conj. prez. 1 sg. să anticipez, 3 să anticipeze
DOOM2: anticipa (a ~) vb., ind. prez. 3 anticipează/anticipă


DOOM3: antici s. m. pl., art. anticii
DOOM2: antici/antici s. m. pl., art. anticii/anticii


DOOM3: antigen s. n., pl. antigene
DOOM2: antigen s. m., pl. antigeni


DOOM3: Antihrist (întruchipare a răului) (desp. -ti-hrist) s. propriu m., g.-d. art. Antihristului/lui Antihrist
DOOM2: Antihrist (Satana) (-ti-hrist) s. propriu m.


DOOM3: antropolo(livr.)/(colocv.) antropoloa s. f., g.-d. art. antropologei/antropoloagei; pl. antropologe/antropoloage
DOOM2: antropolo(rar) s. f., g.-d. art. antropologei; pl. antropologe


DOOM3: Anul Nou (sărbătoare) s. propriu m. art., neart. An Nou (~ fericit), g.-d. art. Anului Nou
DOOM2: Anul Nou (sărbătoare) s. propriu m., g.-d. Anului Nou


DOOM3: apă-oxigena (peroxid de hidrogen)/apă oxigena s. f., g.-d. art. apei-oxigenate/apei oxigenate
DOOM2: apă oxigenas. f. + adj.


DOOM3: Arabică (Peninsula ~) s. propriu f. art., g.-d. art. Peninsulei Arabice
DOOM2: Arabică (Peninsula ~) s. propriu, f., g.-d. Peninsulei Arabice


DOOM3: arhidiece (arhiepiscopie catolică) (desp. -di-e-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei; pl. arhidieceze
DOOM2: arhidieceză/arhidioce (-di-e-/di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei/arhidiocezei; pl. arhidieceze/arhidioceze


DOOM3: arhidioce (episcopie în anumite Biserici) (desp. -di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiocezei; pl. arhidioceze
DOOM2: arhidieceză/arhidioce (-di-e-/di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei/arhidiocezei; pl. arhidieceze/arhidioceze


DOOM3: Art Déco (stil în artă) (fr.) [pron. ardeko] s. propriu n.
DOOM2: art déco (fr.) [art pron. ar] s. n.


DOOM3: așadar adv. (A greșit, (și) ~ trebuie să plătească.)
DOOM2: așadar adv., conjcț.


DOOM3: așeza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. ez, 3 ază/așează; conj. prez. 1 sg. să așez, 3 să așeze; imper. 2 sg. afirm.ază/așea
DOOM2: așeza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. ez, 3 ază, 1 pl. așezăm; conj. prez. 3 să așeze; ger. așezând


DOOM3: asiduu [duu pron. duŭ] (desp. -duu)/asiduu [duu pron. duu] (desp. -du-u) adj. m., pl. asidui (desp. -dui); f. asiduă (desp. -du-ă), pl. asidue (desp. -du-e)
DOOM2: asiduu (-du-u) adj. m., pl. asidui (-dui); f. asiduă (-du-ă), pl. asidue (-du-e)


DOOM3: astronoa s. f., g.-d. art. astronoamei; pl. astronoame
DOOM2: astrono (rar) s. f., g.-d. art. astronomei; pl. astronome


DOOM3: astru s. m./s. n., art. astrul; pl. m. aștri/n. astre, art. m. aștrii/n. astrele
DOOM2: astru s. m., art. astrul; pl. aștri, art. aștrii


DOOM3: asuma (a-și ~) vb. refl., ind. prez. 1 sg. îmi asum, 3 își asumă; conj. prez. 1 sg. să îmi/să-mi asum, 3 să își/să-și asume; imper. 2 sg. afirm. asumă-ți; ger. asumându-mi
DOOM2: asuma (a ~) vb., ind. prez. 3 asu


DOOM3: asupritor (desp. -su-pri-) adj. m., s. m., pl. asupritori; adj. f., s. f. sg. și pl. asupritoare
DOOM2: asupritor (-su-pri-) s. m., pl. asupritori


DOOM3: ataș s. n., pl. atașuri
DOOM2: ataș s. n., pl. atașe


DOOM3: aterom s. n., pl. ateroame r
DOOM2: aterom s. n.


DOOM3: Atotputernicul (Dumnezeu) s. propriu m. art., voc. Atotputernice
DOOM2: Atotputernicul (Dumnezeu) s. propriu m., voc. Atotputernice


DOOM3: audit (desp. a-u-) s. n., pl. audituri
DOOM2: audit (a-u-) s. n.


DOOM3: aură (desp. a-u-) s. f., g.-d. art. aurei; pl. aure
DOOM2: aură (a-u-) s. f., g.-d. art. aurei


DOOM3: auto1 (desp. a-u-) adj. invar. (conducători ~)
DOOM2: auto (a-u-) adj. invar.


DOOM3: autohton (desp. a-u-) adj. m., pl. autohtoni; f. autohtonă, pl. autohtone
DOOM2: autohton (a-u-toh-ton/-to-hton) adj. m., pl. autohtoni; f. autohtonă, pl. autohtone


DOOM3: avea2 (a ~) vb. pred., ind. prez. 1 sg. am, 2 sg. ai, 3 sg. are, 1 pl. avem, 2 pl. aveți, 3 pl. au; imperf. 1 aveam, perf. s. 1 sg. avui, 1 pl. avurăm, m.m.c.p. 1 pl. avuseserăm; conj. prez. 1 sg. să am, 3 aibă; imper. 2 sg. afirm. ai, neg. nu avea/(în tempo rapid) n-avea; ger. având; part. avut
DOOM2: avea1 (a ~) vb. pred., ind. prez. 1 sg. am, 2 sg. ai, 3 sg. are, 1 pl. avem, 2 pl. aveți, 3 pl. au; imperf. 3 sg. avea; perf. s. 1 sg. avui/avusei, 1 pl. avurăm/avuserăm, m.m.c.p. 3 sg. avusese; conj. prez. 2 sg. să ai, 3 aibă; imper. 2 sg. ai, neg. nu avea (tempo lent)/n-avea (tempo rapid), 2 pl. aveți, neg. (tempo lent) nu aveți /(tempo rapid) n-aveți; part. avut


DOOM3: axis mundi (lat.) loc. s. f.
DOOM2: axis mundi (lat.) s. m.


DOOM3: azil s. n., pl. azile
DOOM2: azil s. n., pl. aziluri


DOOM3: azvârli (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. azvârl, 2 sg. azvârli [pron. azvârli], 3 sg. azvârle, 3 pl. azvârlă, imperf. 1 azvârleam; conj. prez. 1 sg. să azvârl, 3 să azvârle; imper. 2 sg. afirm. azvârlă
DOOM2: azvârli (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. azvârl, 3 sg. azvârle, 3 pl. azvârlă, imperf. 3 sg. azvârlea; conj. prez. 3 să azvârle


DOOM3: !colaps s. n., pl. colapsuri
DOOM2: !colaps/colaps s. n., pl. colapsuri/colapsuri


DOOM3: !dihor s. m., pl. dihori
DOOM2: dihor/dihor s. m., pl. dihori/dihor


DOOM3: !firav adj. m., pl. firavi; f. fira, pl. firave
DOOM2: !firav/firav adj. m., pl. firavi/firavi; f. firavă/firavă, pl. firave/firave


DOOM3: !gingaș adj. m., pl. gingași; f. gingașă, art. gingașa, pl. gingașe
DOOM2: !gingaș/gingaș adj. m., pl. gingași/gingași; f. gingașă/gingașă, art. gingașa/gingașa, pl. gingașe/gingașe


DOOM3: !jilav adj. m., pl. jilavi; f. jila, pl. jilave
DOOM2: !jilav/jilav adj. m., pl. jilavi/jilavi; f. jilavă/jila, pl. jilave/jilave


DOOM3: !mănăstire s. f., g.-d. art. mănăstirii; pl. mănăstiri
DOOM2: mănăstire/mânăstire s. f., g.-d. art. mănăstirii/mânăstirii; pl. mănăstiri/mânăstiri


DOOM3: !muschetar s. m., pl. muschetari
DOOM2: !muschetar/mușchetar s. m., pl. muschetari/mușchetari


DOOM3: !percheziție (desp. -ți-e) s. f., art. percheziția (desp. -ți-a), g.-d. art. percheziției; pl. percheziții, art. perchezițiile (desp. -ți-i-)
DOOM2: !perchiziție/percheziție (-ți-e) s. f., art. perchiziția/percheziția (-ți-a), g.-d. art. perchiziției/percheziției; pl. perchiziții/percheziții, art. perchizițiile/perchezițiile (-ți-i-)


DOOM3: !sarsana (pop., fam.) s. f., art. sarsanaua, g.-d. art. sarsanalei; pl. sarsanale
DOOM2: !sarsana/saxana (pop., fam.) s. f., art. sarsanaua/saxanaua, g.-d. art. sarsanalei/saxanalei; pl. sarsanale/saxanale, art. sarsanalele/saxanalele

3166 rezultate
! arhitectu s. f., g.-d. art. arhitecturii; pl. arhitecturi

! arhondaric s. n., pl. arhondaricuri

! aril2 (radical organic) s. m., pl. arili

! aritmetică s. f., g.-d. art. aritmeticii; (manuale) (fam.) pl. aritmetici

! aritmie s. f., art. aritmia, g.-d. art. aritmiei; pl. aritmii, art. aritmiile (desp. -mi-i-)

! Arma (Invincibila ~) (flotă spaniolă) s. propriu f. art., g.-d. art. Invincibilei Armade

! Armindeni (sărbătoare) s. propriu m. pl.

! arpagic2 (plantă) s. m.

! arsenic1 adj. m. (acid ~), pl. arsenici; f. arsenică (anhidridă ~)

! arsenios (desp. -ni-os) adj. m. (acid ~), pl. arsenioși; f. arsenioa (pirită ~), pl. arsenioase

! Art Déco (stil în artă) (fr.) [pron. ardeko] s. propriu n.

! arteriectomie (desp. -ri-ec-) s. f., art. arteriectomia, g.-d. art. arteriectomiei; pl. arteriectomii, art. arteriectomiile (desp. -mi-i-)

! arteriografie (desp. -ri-o-gra-) s. f., art. arteriografia, g.-d. art. arteriografiei; pl. arteriografii, art. arteriografiile (desp. -fi-i-)

! artralgie (desp. ar-tral-) s. f., art. artralgia, g.-d. art. artralgiei; pl. artralgii, art. artralgiile (desp. -gi-i-)

! artroplastie (desp. -tro-plas-) s. f., art. artroplastia, g.-d. art. artroplastiei; pl. artroplastii, art. artroplastiile (desp. -ti-i-)

! asclepiad1 (desp. -pi-ad) adj. m. (+ s. n.: vers ~); f. asclepia (formă ~), pl. asclepiade

! ascorbic (desp. as-cor-/a-scor-) adj. m. (acid ~), pl. ascorbici; f. ascorbică (glicozidă ~)

! asemenea1 adv. (~ lui; Mulțumesc, ~ (și ție)!)

! asfixie (desp. -xi-e) s. f., art. asfixia (desp. -xi-a), g.-d. art. asfixiei; pl. asfixii, art. asfixiile (desp. -xi-i-)

! asiduu [duu pron. duŭ] (desp. -duu)/asiduu [duu pron. duu] (desp. -du-u) adj. m., pl. asidui (desp. -dui); f. asiduă (desp. -du-ă), pl. asidue (desp. -du-e)

! asigurător adj. m., pl. asigurători; f. sg. și pl. asigurătoare (sechestru asigurător)

! asindet s. n.

! asiriolo (livr.)/(colocv.) asirioloa (desp. -ri-o-) s. f., g.-d. art. asiriologei/asirioloagei; pl. asiriologe/asirioloage

! astrolo (livr.)/(colocv.) astroloa s. f., g.-d. art. astrologei/astroloagei; pl. astrologe/astroloage

! astronoa s. f., g.-d. art. astronoamei; pl. astronoame

! astru s. m./s. n., art. astrul; pl. m. aștri/n. astre, art. m. aștrii/n. astrele

! asuma (a-și ~) vb. refl., ind. prez. 1 sg. îmi asum, 3 își asu; conj. prez. 1 sg. să îmi/să-mi asum, 3 să își/să-și asume; imper. 2 sg. afirm. asumă-ți; ger. asumându-mi

! asumpție (desp. -sump-ți-e) s. f., art. asumpția (desp. -ți-a), g.-d. art. asumpției; pl. asumpții, art. asumpțiile (desp. -ți-i-)

! asupritor (desp. -su-pri-) adj. m., s. m., pl. asupritori; adj. f., s. f. sg. și pl. asupritoare

! așadar adv. (A greșit, (și) ~ trebuie să plătească.)

! așeza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. ez, 3 a/așea; conj. prez. 1 sg. să așez, 3 să așeze; imper. 2 sg. afirm. a/așea

! ataș s. n., pl. atașuri

! atât/atâta1 adj. pr. m., pl. atâți/atâția (desp. -ția); f. atâta, pl. atâtea; g.-d. sg. m. și f. a atâta, pl. m. și f. atâtor/(fam.) ac. m. a/la atâți, f. a/la atâtea (votul atâtor persoane/a atâtea persoane, a distribui atâtor persoane/la atâtea persoane)

! aterom s. n., pl. ateroame

! aterosclero (desp. -ros-cle-/-ro-scle-) s. f., g.-d. art. aterosclerozei; pl. ateroscleroze

! ateto s. f., g.-d. art. atetozei; pl. atetoze

! Atlantic2/Oceanul Atlantic (desp. A-tlan-, O-cea-) s. propriu n. art.

! atomizare s. f., g.-d. art. atomizării; pl. (fig.) atomizări

! Atotputernicul (Dumnezeu) s. propriu m. art., voc. Atotputernice

! atunci (de ~)/(în tempo rapid) de-atunci prep. + adv.

! atunci (de pe ~)/(în tempo rapid) de pe-atunci prep. + adv.

! atunci (pe ~)/(în tempo rapid) pe-atunci prep. + adv.

! audit (desp. a-u-) s. n., pl. audituri

! aură (desp. a-u-) s. f., g.-d. art. aurei; pl. aure

! auto1 (desp. a-u-) adj. invar. (conducători ~)

! autogam (desp. a-u-) adj. m. (+ s. n.: caracter ~); f. autoga (plantă ~), pl. autogame

! autogen (desp. a-u-) adj. m. (individ ~), pl. autogeni; f. autoge (sudură ~), pl. autogene

! autohton (desp. a-u-) adj. m., pl. autohtoni; f. autohto, pl. autohtone

! autotomie (desp. a-u-) s. f., art. autotomia, g.-d. art. autotomiei; pl. autotomii, art. autotomiile (desp. -mi-i-)

! avantbec s. n., pl. avantbecuri

! avântare s. f., g.-d. art. avântării; pl. avântări

! avea2 (a ~) vb. pred., ind. prez. 1 sg. am, 2 sg. ai, 3 sg. are, 1 pl. avem, 2 pl. aveți, 3 pl. au; imperf. 1 aveam, perf. s. 1 sg. avui, 1 pl. avurăm, m.m.c.p. 1 pl. avuseserăm; conj. prez. 1 sg. să am, 3 aibă; imper. 2 sg. afirm. ai, neg. nu avea/(în tempo rapid) n-avea; ger. având; part. avut

! avram (reg.) (desp. a-vram) adj. m., s. m., pl. avrami; adj. f., s. f. avra, pl. avrame (prun avram, prună avramă)

! ax (anat.; tehn.) s. n., pl. axuri

! a (fiz.; mat.) s. f., g.-d. art. axei; pl. axe

! axi s. f., g.-d. art. axilei; pl. axile

! axis (anat.) s. n., pl. axisuri

! axis mundi (lat.) loc. s. f.

! azil s. n., pl. azile

! azvârli (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. azvârl, 2 sg. azvârli [pron. azvârli], 3 sg. azvârle, 3 pl. azvârlă, imperf. 1 azvârleam; conj. prez. 1 sg. să azvârl, 3 să azvârle; imper. 2 sg. afirm. azvârlă

! ă (literă; sunet) s. m./s. n., pl. m. ă/n. ă-uri

! b1 (literă) [cit. be/bî] s. m./s. n., pl. m. b/n. b-uri

! b2 (sunet) [cit. ] s. m./s. n., pl. m. b/n. b-uri

! baba (înv., reg.) s. m., art. babaca, g.-d. art. babacăi/babachii/lui babaca, voc. baba; pl. babaci

! Baba-Cloanța(-Cotoroanța) (personaj) s. propriu f. art., g.-d. art. Babei-Cloanța (-Cotoroanța)

! baba-oarba (joc) s. f. art., g.-d. art. babei-oarba

! babbit (aliaj) (engl.) [pron. bebit] s. n., art. babbitul [pron. bebitul]

! babeurre (fr.) [pron. babör] (desp. -beur-re) s. n., art. babeurre-ul [pron. babörul]

! babysitter1 (engl.) [pron. beĭbisităr] s. f., g.-d. art. babysitterei [pron. beĭbisităreĭ]; pl. babysittere [pron. beĭbisităre]

! babysitter2 (engl.) [pron. beĭbisităr] s. m., pl. babysitteri [pron. beĭbisitări]

! bacilemie (desp. -ci-le-/-cil-e-) s. f., art. bacilemia, g.-d. art. bacilemiei; pl. bacilemii, art. bacilemiile (desp. -mi-i-)

! bacteriemie (desp. -ri-e-) s. f., art. bacteriemia, g.-d. art. bacteriemiei; pl. bacteriemii, art. bacteriemiile (desp. -mi-i-)

! bacteriolo (livr.)/(colocv.) bacterioloa (desp. -ri-o-) s. f., g.-d. art. bacteriologei/bacterioloagei; pl. bacteriologe/bacterioloage

! bade (pop.) s. m., art. badea, g.-d. art. badei/badii/lui badea; voc. bade/badeo

! badlands (terenuri aride) (engl.) [pron. bedlendz] (desp. bad-lands) s. n. pl.

! Badlands (regiune din SUA) (engl.) [pron. bedlendz] (desp. Bad-lands) s. propriu n. pl.

! baedeker (ghid) (înv.) (germ.) [pron. bedekăr] (desp. bae-) s. n., pl. baedekeruri [pron. bedekăruri]

! baieră (pop.) s. f., g.-d. art. baierii; pl. baieri

! bain-marie (fr.) [pron. bẽmari] (desp. -rie) s. n., art. bain-marie-ul [pron. bẽmariul]

! balang interj.

! balcanolo (livr.)/(colocv.) balcanoloa s. f., g.-d. art. balcanologei/balcanoloagei; pl. balcanologe/balcanoloage

! balegă s. f., g.-d. art. balegii; pl. balegi

! balneolo (livr.)/(colocv.) balneoloa (desp. -ne-o-) s. f., g.-d. art. balneologei/balneoloagei; pl. balneologe/balneoloage

! balonzaid (desp. -zaid) s. n., pl. balonzaide

! Baltică (Marea ~) s. propriu f. art., g.-d. art. Mării Baltice

! bandu (frânghie) s. f., g.-d. art. bandulei; pl. bandule

! bantu1 adj. invar. (limbi ~)

! bantu2 (nume etnic) s. m. și f., pl. bantu

! barbă-albastră (bărbat care schimbă nevestele) (fam.) s. m., g.-d. art. lui barbă-albastră; pl. barbă-albastră

! bardac1 (prun) (reg.) s. m., pl. bardaci

! bardac2 (vas) (reg.) s. n., pl. bardace

! barda (cană; prună) (reg.) s. f., g.-d. art. bardacei; pl. bardace

! barosan (fam.) adj. m., s. m., pl. barosani; adj. f., s. f. barosa, pl. barosane

! basc1 (beretă; parte a unei jachete/fuste) s. n., pl. bascuri

! basedow [s pron. germ. z] s. n., art. basedowul

! baștă (înv., reg.) s. f., g.-d. art. băștii; pl. băști

! batard adj. m. (+ s. n.: caracter ~); f. batardă (literă ~), pl. batarde

! batăr (reg.) adv.

! batial (desp. -ti-al) adj. m. (+ s. n.: domeniu ~); f. batia (regiune ~), pl. batiale

! batogit (reg.) adj. m., pl. batogiți; f. batogi, pl. batogite