Lista cuvintelor modificate din DOOM3

DOOM3: !acatist s. n., pl. acatiste
DOOM2: !acatist/acatist s. n., pl. acatiste/acatiste


DOOM3: ad-hoc (lat.) adj. invar., adv. (divanuri ~, a se reuni ~)
DOOM2: ad-hoc (divan ~)/(lat.) ad hoc adj. invar., adv.


DOOM3: adjuvant (medicament secundar) s. m., pl. adjuvanți
DOOM2: adjuvant s. m./s. n., pl. adjuvanți/adjuvante


DOOM3: advertising (engl.) [pron. edvărtaĭzing] s. n., art. advertisingul [pron. edvărtaĭzingul]
DOOM2: advertising (angl.) [pron. advertaĭzing] s. n.


DOOM3: advon s. n., pl. advoane
DOOM2: advon s. n., pl. advoane/advonuri


DOOM3: afgan adj. m., s. m., pl. afgani; adj. f., s. f. afga, pl. afgane
DOOM2: afgan/afghan [gh pron. g] adj. m., s. m., pl. afgani/afghani; adj. f., s. f. afgană/afgha, pl. afgane/afghane


DOOM3: afga (limbă) s. f., g.-d. art. afganei
DOOM2: afgană/afgha (limbă) [gh pron. g] s. f., g.-d. art. afganei/afghanei


DOOM3: agriș (plantă) (desp. a-griș) s. m., pl. agriși
DOOM2: agriș/agriș (a-griș) s. m., pl. agriși/agriși


DOOM3: agrișă (fruct) (desp. a-gri-) s. f., g.-d. art. agrișei; pl. agrișe
DOOM2: agrișă/agrișă (a-gri-) s. f., g.-d. art. agrișei/agrișei; pl. agrișe/agrișe


DOOM3: agronoa(desp. a-gro-) s. f., g.-d. art. agronoamei; pl. agronoame; abr. agr./agron.
DOOM2: agrono (rar) (a-gro-) s. f., g.-d. art. agronomei; pl. agronome; abr. agr./agron.


DOOM3: aidoma adj. invar., adv. (gemeni ~, îmbrăcați ~; ~ mie/cu mine)
DOOM2: aidoma adv., prep.


DOOM3: alături adv.
DOOM2: alături/(pop., fam.) alăturea adv.


DOOM3: alături adv.
DOOM2: alături/(pop., fam.) alăturea adv.


DOOM3: alergolo (livr.)/(colocv.) alergoloa s. f., g.-d. art. alergologei/alergoloagei; pl. alergologe/alergoloage
DOOM2: alergolo (rar) s. f., g.-d. art. alergologei; pl. alergologe


DOOM3: alexăndrean (referitor la Alexandria) adj. m., s. m., pl. alexăndreni; adj. f. alexăndreană, pl. alexăndrene
DOOM3: alexăndreancă s. f., g.-d. art. alexăndrencei; pl. alexăndrence
DOOM2: alexăndrinean (referitor la Alexandria) adj. m, s. m., pl. alexăndrineni; adj. f. alexăndrineană, pl. alexăndrinene
DOOM2: alexăndrineancă s. f., g.-d. art. alexăndrinencei; pl. alexăndrinence


DOOM3: alopat adj. m., s. m., pl. alopați; adj. f., s. f. alopată, pl. alopate
DOOM2: alopat s. m., pl. alopați


DOOM3: alsacian (desp. -ci-an) adj. m., s. m., pl. alsacieni (desp. -ci-eni); adj. f., s. f. alsacia, pl. alsaciene
DOOM2: alsacian [s pron. z] (-ci-an) adj. m., s. m., pl. alsacieni (-ci-eni); adj. f., s. f. alsacia, pl. alsaciene


DOOM3: alter ego (al doilea eu) (lat.) loc. s. n., (rar) pl. alter egouri
DOOM2: alter ego (lat.) loc. s. m.


DOOM3: altfel (în alt mod; în caz contrar) (desp. alt-fel) adj. invar., adv. (școala ~; A procedat ~ decât tine. Fă cum spun, ~, mă supăr.)
DOOM2: altfel (în alt mod, în caz contrar) (alt-fel) adv. (a procedat ~; ~, mă supăr)


DOOM3: alzheimer [pron. germ. alțhaĭmăr] s. n., art. alzheimerul/boala (lui) Alzheimer loc. s. f., g.-d. art. bolii (lui) Alzheimer
DOOM3: Alzheimer (medic german) [pron. alțhaĭmăr] s. propriu
DOOM2: Alzheimer (în maladia (lui) ~) (germ.) [pron. alțhaĭmăr] (Alz-hei-) s. propriu


DOOM3: amalgam s. n., pl. amalgamuri
DOOM2: amalgam s. n., pl. amalgame/amalgamuri


DOOM3: amândoi pr. m., adj. pr. m., f. amândouă, g.-d. (antepus) amânduror, (singur/postpus) amândurora (Amândoi (elevii)/Elevii amândoi au promovat.)
DOOM2: amândoi num. m. (~ copiii), f. amândouă, g.-d. antepus amânduror, singur/postpus amândurora


DOOM3: amanet s. n., (obiecte) pl. amanete
DOOM2: amanet s. n., (obiecte) pl. amanete/amaneturi


DOOM3: ambiguu [guu pron. guŭ] (desp. -guu)/ambiguu [guu pron. guu] (desp. -gu-u) adj. m., pl. ambigui (desp. -gui); f. ambiguă (desp. -gu-ă), pl. ambigue (desp. -gu-e)
DOOM2: ambiguu (-gu-u) adj. m., pl. ambigui (-gui); f. ambiguă (-gu-ă), pl. ambigue (-gu-e)


DOOM3: ambii pr. m. pl., adj. pr. m. pl., g.-d. ambilor; f. ambele, g.-d. ambelor (Ambii (elevi) au promovat.)
DOOM2: ambii num. m., g.-d. ambilor; f. ambele, g.-d. ambelor


DOOM3: amfetami s. f., g.-d. art. amfetaminei; pl. amfetamine
DOOM2: amfetamis. f., g.-d. art. amfetaminei


DOOM3: Amfitrion (erou mitic)/(gr.) Amphitryon [ph pron. f] s. propriu m.
DOOM2: Amfitrion (-fi-tri-on)/(lat.) Amphitrion (personaj legendar) [ph pron. f] s. propriu m.


DOOM3: analog1 adj. m., pl. analogi; f. analoagă, pl. analoage
DOOM2: analog1 adj. m., pl. analogi; f. analoagă/analogă, pl. analoage/analoge


DOOM3: anamne (desp. -nam-ne/-na-mne-) s. f., g.-d. art. anamnezei; pl. anamneze
DOOM2: anamne (-nam-ne/-na-mne-) s. f., g.-d. art. anamnezei


DOOM3: anestezie s. f., art. anestezia, g.-d. art. anesteziei; pl. anestezii, art. anesteziile (desp. -zi-i-)
DOOM2: anestezie s. f., art. anestezia, g.-d. anestezii, art. anesteziei


DOOM3: anost adj. m., pl. anoști; f. anostă, pl. anoste
DOOM2: anost/anost adj. m., pl. anoști/anoști; f. anostă/anostă, pl. anoste/anoste


DOOM3: Antanta (Tripla Înțelegere) s. propriu f. art., neart. Antantă (disensiunile din ~), g.-d. art. Antantei
DOOM2: Antanta (Tripla Înțelegere) s. propriu f., g.-d. Antantei


DOOM3: Antarctica (regiune a Pământului) (desp. An-tarc-ti-/Ant-arc-) s. propriu f. art., g.-d. art. Antarcticei
DOOM2: Antarctica (nume de loc) (An-tarc-ti-/Ant-arc-) s. propriu f., g.-d. Antarcticei


DOOM3: antet s. n., pl. anteturi
DOOM2: antet s. n., pl. anteturi/antete


DOOM3: antic adj. m., pl. antici; f. antică, pl. antice
DOOM2: antic/antic adj. m., pl. antici/antici; f. antică/antică, pl. antice/antice


DOOM3: Antichitatea (epocă istorică) s. propriu f. art., neart. Antichitate (în ~), g.-d. art. Antichității
DOOM2: Antichitatea (epoca) s. f., g.-d. Antichității


DOOM3: anticipa (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. anticipez, 3 anticipează; conj. prez. 1 sg. să anticipez, 3 să anticipeze
DOOM2: anticipa (a ~) vb., ind. prez. 3 anticipează/anticipă


DOOM3: antici s. m. pl., art. anticii
DOOM2: antici/antici s. m. pl., art. anticii/anticii


DOOM3: antigen s. n., pl. antigene
DOOM2: antigen s. m., pl. antigeni


DOOM3: Antihrist (întruchipare a răului) (desp. -ti-hrist) s. propriu m., g.-d. art. Antihristului/lui Antihrist
DOOM2: Antihrist (Satana) (-ti-hrist) s. propriu m.


DOOM3: antropolo(livr.)/(colocv.) antropoloa s. f., g.-d. art. antropologei/antropoloagei; pl. antropologe/antropoloage
DOOM2: antropolo(rar) s. f., g.-d. art. antropologei; pl. antropologe


DOOM3: Anul Nou (sărbătoare) s. propriu m. art., neart. An Nou (~ fericit), g.-d. art. Anului Nou
DOOM2: Anul Nou (sărbătoare) s. propriu m., g.-d. Anului Nou


DOOM3: apă-oxigena (peroxid de hidrogen)/apă oxigena s. f., g.-d. art. apei-oxigenate/apei oxigenate
DOOM2: apă oxigenas. f. + adj.


DOOM3: Arabică (Peninsula ~) s. propriu f. art., g.-d. art. Peninsulei Arabice
DOOM2: Arabică (Peninsula ~) s. propriu, f., g.-d. Peninsulei Arabice


DOOM3: arhidiece (arhiepiscopie catolică) (desp. -di-e-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei; pl. arhidieceze
DOOM2: arhidieceză/arhidioce (-di-e-/di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei/arhidiocezei; pl. arhidieceze/arhidioceze


DOOM3: arhidioce (episcopie în anumite Biserici) (desp. -di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiocezei; pl. arhidioceze
DOOM2: arhidieceză/arhidioce (-di-e-/di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei/arhidiocezei; pl. arhidieceze/arhidioceze


DOOM3: Art Déco (stil în artă) (fr.) [pron. ardeko] s. propriu n.
DOOM2: art déco (fr.) [art pron. ar] s. n.


DOOM3: așadar adv. (A greșit, (și) ~ trebuie să plătească.)
DOOM2: așadar adv., conjcț.


DOOM3: așeza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. ez, 3 ază/așează; conj. prez. 1 sg. să așez, 3 să așeze; imper. 2 sg. afirm.ază/așea
DOOM2: așeza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. ez, 3 ază, 1 pl. așezăm; conj. prez. 3 să așeze; ger. așezând


DOOM3: asiduu [duu pron. duŭ] (desp. -duu)/asiduu [duu pron. duu] (desp. -du-u) adj. m., pl. asidui (desp. -dui); f. asiduă (desp. -du-ă), pl. asidue (desp. -du-e)
DOOM2: asiduu (-du-u) adj. m., pl. asidui (-dui); f. asiduă (-du-ă), pl. asidue (-du-e)


DOOM3: astronoa s. f., g.-d. art. astronoamei; pl. astronoame
DOOM2: astrono (rar) s. f., g.-d. art. astronomei; pl. astronome


DOOM3: astru s. m./s. n., art. astrul; pl. m. aștri/n. astre, art. m. aștrii/n. astrele
DOOM2: astru s. m., art. astrul; pl. aștri, art. aștrii


DOOM3: asuma (a-și ~) vb. refl., ind. prez. 1 sg. îmi asum, 3 își asumă; conj. prez. 1 sg. să îmi/să-mi asum, 3 să își/să-și asume; imper. 2 sg. afirm. asumă-ți; ger. asumându-mi
DOOM2: asuma (a ~) vb., ind. prez. 3 asu


DOOM3: asupritor (desp. -su-pri-) adj. m., s. m., pl. asupritori; adj. f., s. f. sg. și pl. asupritoare
DOOM2: asupritor (-su-pri-) s. m., pl. asupritori


DOOM3: ataș s. n., pl. atașuri
DOOM2: ataș s. n., pl. atașe


DOOM3: aterom s. n., pl. ateroame r
DOOM2: aterom s. n.


DOOM3: Atotputernicul (Dumnezeu) s. propriu m. art., voc. Atotputernice
DOOM2: Atotputernicul (Dumnezeu) s. propriu m., voc. Atotputernice


DOOM3: audit (desp. a-u-) s. n., pl. audituri
DOOM2: audit (a-u-) s. n.


DOOM3: aură (desp. a-u-) s. f., g.-d. art. aurei; pl. aure
DOOM2: aură (a-u-) s. f., g.-d. art. aurei


DOOM3: auto1 (desp. a-u-) adj. invar. (conducători ~)
DOOM2: auto (a-u-) adj. invar.


DOOM3: autohton (desp. a-u-) adj. m., pl. autohtoni; f. autohtonă, pl. autohtone
DOOM2: autohton (a-u-toh-ton/-to-hton) adj. m., pl. autohtoni; f. autohtonă, pl. autohtone


DOOM3: avea2 (a ~) vb. pred., ind. prez. 1 sg. am, 2 sg. ai, 3 sg. are, 1 pl. avem, 2 pl. aveți, 3 pl. au; imperf. 1 aveam, perf. s. 1 sg. avui, 1 pl. avurăm, m.m.c.p. 1 pl. avuseserăm; conj. prez. 1 sg. să am, 3 aibă; imper. 2 sg. afirm. ai, neg. nu avea/(în tempo rapid) n-avea; ger. având; part. avut
DOOM2: avea1 (a ~) vb. pred., ind. prez. 1 sg. am, 2 sg. ai, 3 sg. are, 1 pl. avem, 2 pl. aveți, 3 pl. au; imperf. 3 sg. avea; perf. s. 1 sg. avui/avusei, 1 pl. avurăm/avuserăm, m.m.c.p. 3 sg. avusese; conj. prez. 2 sg. să ai, 3 aibă; imper. 2 sg. ai, neg. nu avea (tempo lent)/n-avea (tempo rapid), 2 pl. aveți, neg. (tempo lent) nu aveți /(tempo rapid) n-aveți; part. avut


DOOM3: axis mundi (lat.) loc. s. f.
DOOM2: axis mundi (lat.) s. m.


DOOM3: azil s. n., pl. azile
DOOM2: azil s. n., pl. aziluri


DOOM3: azvârli (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. azvârl, 2 sg. azvârli [pron. azvârli], 3 sg. azvârle, 3 pl. azvârlă, imperf. 1 azvârleam; conj. prez. 1 sg. să azvârl, 3 să azvârle; imper. 2 sg. afirm. azvârlă
DOOM2: azvârli (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. azvârl, 3 sg. azvârle, 3 pl. azvârlă, imperf. 3 sg. azvârlea; conj. prez. 3 să azvârle


DOOM3: !colaps s. n., pl. colapsuri
DOOM2: !colaps/colaps s. n., pl. colapsuri/colapsuri


DOOM3: !dihor s. m., pl. dihori
DOOM2: dihor/dihor s. m., pl. dihori/dihor


DOOM3: !firav adj. m., pl. firavi; f. fira, pl. firave
DOOM2: !firav/firav adj. m., pl. firavi/firavi; f. firavă/firavă, pl. firave/firave


DOOM3: !gingaș adj. m., pl. gingași; f. gingașă, art. gingașa, pl. gingașe
DOOM2: !gingaș/gingaș adj. m., pl. gingași/gingași; f. gingașă/gingașă, art. gingașa/gingașa, pl. gingașe/gingașe


DOOM3: !jilav adj. m., pl. jilavi; f. jila, pl. jilave
DOOM2: !jilav/jilav adj. m., pl. jilavi/jilavi; f. jilavă/jila, pl. jilave/jilave


DOOM3: !mănăstire s. f., g.-d. art. mănăstirii; pl. mănăstiri
DOOM2: mănăstire/mânăstire s. f., g.-d. art. mănăstirii/mânăstirii; pl. mănăstiri/mânăstiri


DOOM3: !muschetar s. m., pl. muschetari
DOOM2: !muschetar/mușchetar s. m., pl. muschetari/mușchetari


DOOM3: !percheziție (desp. -ți-e) s. f., art. percheziția (desp. -ți-a), g.-d. art. percheziției; pl. percheziții, art. perchezițiile (desp. -ți-i-)
DOOM2: !perchiziție/percheziție (-ți-e) s. f., art. perchiziția/percheziția (-ți-a), g.-d. art. perchiziției/percheziției; pl. perchiziții/percheziții, art. perchizițiile/perchezițiile (-ți-i-)


DOOM3: !sarsana (pop., fam.) s. f., art. sarsanaua, g.-d. art. sarsanalei; pl. sarsanale
DOOM2: !sarsana/saxana (pop., fam.) s. f., art. sarsanaua/saxanaua, g.-d. art. sarsanalei/saxanalei; pl. sarsanale/saxanale, art. sarsanalele/saxanalele

3166 rezultate
!batolit s. n., pl. batolite

!baubau (desp. bau-) (fam.) s. m., art. baubaul (desp. -ba-ul), g.-d. art. lui baubau/baubaului

!bazilicale (înv.) s. f. pl.

!băbăluc (baubau) (reg.) s. m.

!băbăluc (din ~) (din moși-strămoși) (înv., reg.) loc. adj., loc. adv. (datină ~, Se știe ~.)

!băbească (viță-de-vie; vin) s. f., g.-d. art. băbeascăi

!bădi (reg.) s. m., g.-d. art. bădicăi/bădichii/lui bădica

!bădicuță (reg.) s. m., g.-d. art. bădicuței/lui bădicuța; pl. bădicuți

!băiat s. m., voc. băiete, art. băiatule; pl. băieți

!bălega (a se ~) vb. refl., ind. prez. 3 se balegă, imperf. 3 pl. se bălegau; conj. prez. 3 să se balege; ger. bălegându-se

!bălegar1 (balegă) s. n., pl. bălegare

!bălegar2 (gândac) s. m., pl. bălegari

!băltici (rar) s. f., g.-d. art. bălticelei; pl. bălticele

!bărdăcuță (rar) s. f., g.-d. art. bărdăcuței; pl. bărdăcuțe

!bătrânel (desp. bă-trâ-) adj. m., s. m., pl. bătrânei; adj. f., s. f. bătrâni, pl. bătrânele

!băuturi (desp. bă-u-) s. f., g.-d. art. băuturicii; pl. băuturici

!bâlbâi (persoană) (fam.) s. m. și f., g.-d. art. lui bâlbâi; pl. bâlbâi

!bâli (rar) s. f., g.-d. art. bâlinei; pl. bâline

!bârneț (reg.) s. n., pl. bârnețe

!bârzoi (reg.) adj. invar., adv. (în: cu coada ~, a sta ~)

!bâț interj.

!beaujolais (vin) (fr.) [pron. bojole] (desp. beau-jo-lais) s. n., (porții) pl. beaujolais-uri [pron. bojoleuri]

!bebe1 (fam.) s. m., art. bebele, pl. bebe

!bebe2 (fam.) s. m., art. bebeul; pl. bebei, art. bebeii

!bechi (reg.) s. n. (în: a nu ști ~)

!behăi (a ~) vb., ind. prez. 3 behăiește/behăie, imperf. 3 pl. behăiau; conj. prez. 3 să behăiască/să behăie

!bej2 s. n., (nuanțe) pl. bejuri

!Belarus/(înv.) Bielorusia (stat) (desp. Bie-, -si-a) s. propriu n./s. propriu f., g.-d. art. Belarusului/Bielorusiei

!belchiță (pârș) (rar) s. f., g.-d. art. belchiței; pl. belchițe

!bengali1 (desp. -ga-li) adj. invar. (cuvinte ~)

!bengali2 (limbă) (desp. -ga-li) s. n.

!bengali3 (nume etnic) (desp. -ga-li) s. m. și f., pl. bengali

!bengali4 (pasăre) (desp. -ga-li) s. m., pl. bengali

!benghi (fam.) s. n., pl. benghiuri

!benzoic (desp. -zo-ic) adj. m. (acid ~), pl. benzoici; f. benzoică (aldehidă ~)

!Berbecul (constelație) s. propriu m. art., neart. Berbec (Hamal este steaua cea mai strălucitoare din ~.)

!berceuse (fr.) [pron. bersöz] (desp. -ceu-) s. f.

!besi s. m. pl., art. besii

!bestseller (engl.) [er pron. ăr] (desp. best-sel-) s. n., pl. bestsellere

!biacid (desp. bi-a-) adj. m., s. m., pl. biacizi; f. biaci, pl. biacide

!biberet s. n., pl. biberete

!Biblia (cartea de bază a creștinismului) (desp. Bi-bli-a) s. propriu f. art., neart. Biblie (în ~), g.-d. art. Bibliei

!bicisnic (înv.) adj. m., s. m., pl. bicisnici; adj. f., s. f. bicisnică, pl. bicisnice

!bicisnicie (înv.) s. f., art. bicisnicia, g.-d. art. bicisniciei; pl. bicisnicii, art. bicisniciile (desp. -ci-i-)

!bie (desp. bie-) s. f., g.-d. art. bielei; pl. biele

!biele (desp. bie-) s. f., g.-d. art. bieletei; pl. bielete

!bifid adj. m. (+ s. n.: canal ~); f. bifi (frunză ~), pl. bifide

!bifor adj. m. (+ s. n.: uter ~); f. bifo (deschidere ~), pl. bifore

!Big Brother (engl.) [Brother pron. rom. bradăr/brazăr] s. m.

!Bildungsroman (germ.) (desp. -dungs-ro-) s. n., pl. Bildungsromane

!bilea (reg.) s. f., g.-d. art. bilelii; pl. bileli

!bili (a ~) (înv., reg.) vb., ind. prez. 1 sg. și 3 pl. bilesc, 3 sg. bilește, imperf. 1 bileam; conj. prez. 1 sg. să bilesc, 3 să bilească

!bilire (înv., reg.) s. f., g.-d. art. bilirii; pl. biliri

!bilit (înv., reg.) s. n.

!binecredincios adj. m., pl. binecredincioși; f. binecredincioa, pl. binecredincioase

!binevenit (oportun; agreat) adj. m., pl. bineveniți; f. bineveni, pl. binevenite (decizii ~)

!biolo (livr.)/(colocv.) bioloa (desp. bi-o-) s. f., g.-d. art. biologei/bioloagei; pl. biologe/bioloage

!bioluminiscență (desp. bi-o-) s. f., g.-d. art. bioluminiscenței

!birui (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. birui/biruiesc, 3 sg. biruie/biruiește, imperf. 1 biruiam; conj. prez. 1 sg. să birui/să biruiesc, 3 să biruie/să biruiască

!bis1 adj. invar. (numărul 10 ~)

!bisect adj. m. (an ~), pl. bisecți; f. bisectă (secundă ~), pl. bisecte

!Bizantin (Imperiul ~) s. propriu n. art.

!bizantinolo (livr.)/(colocv.) bizantinoloa s. f., g.-d. art. bizantinologei/bizantinoloagei; pl. bizantinologe/bizantinoloage

!bizeț (înv.) s. n., pl. bizețuri

!blasfemie s. f., art. blasfemia, g.-d. art. blasfemiei; pl. blasfemii, art. blasfemiile (desp. -mi-i-)

!blau (rar) s. n. (în: a (o) face ~)

!blestema (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. blestem, 3 blestemă; conj. prez. 1 sg. să blestem, 3 să blesteme

!bluejeans (engl.) [pron. bluğinz] (desp. blue-) s. m. pl.

!blues (engl.) [pron. bluz] s. n., pl. blues-uri [pron. bluzuri]

!bluf/(engl.) bluff [pron. blaf] s. n., pl. blufuri/bluffuri [pron. blafuri]

!boala Alzheimer [pron. germ. alțhaĭmăr] loc. s. f., g.-d. art. bolii Alzheimer

!boala Basedow [s pron. germ. z] loc. s. f., g.-d. art. bolii Basedow

!boala lui Alzheimer [pron. germ. alțhaĭmăr] loc. s. f., g.-d. art. bolii lui Alzheimer

!boala lui Basedow-Graves [s pron. germ. z, Graves pron. engl. greĭvz] loc. s. f., g.-d. art. bolii lui Basedow-Graves

!boala lui Parkinson loc. s. f., g.-d. art. bolii lui Parkinson

!boala Parkinson loc. s. f., g.-d. art. bolii Parkinson

!bobovnic (reg.) s. m., pl. bobovnici

!boc3 (înv., reg.) s. n. (în: a mânca ~ (turcesc))

!bocăni (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. bocăn, 3 bocăne, imperf. 1 bocăneam; conj. prez. 1 sg. să bocăn, 3 să bocăne

!bodaproste1 (pop.) (desp. -da-pros-) interj.

!body (engl.) [pron. badi] s. n., pl. bodyuri [pron. badiuri]

!bodybuilding (engl.) [pron. badibilding] (desp. buil-) s. n., art. bodybuildingul [pron. badibildingul]

!bodyguard (engl.) [pron. rom. badigard] s. m., pl. bodyguarzi [pron. badigarzi]

!boghet (reg.) adj. m., pl. bogheți; f. boghea, pl. boghete

!bogomil adj. m., s. m., pl. bogomili; adj. f. bogomi, pl. bogomile

!böhmit [öh pron. germ. ö] (desp. böh-) s. n.

!boiler [er pron. ăr] (desp. boi-) s. n., pl. boilere

!bolerou (vestă) s. n., art. boleroul; pl. bolerouri

!bolivar (moneda Venezuelei) s. m., pl. bolivari; (bolívar soberano) simb. Bs. F., Bs. S.

!Bolívar (independentist sud-american) s. propriu

!bombăni (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. bombăn/bombănesc, 3 sg. bombăne/bombănește; imperf. 1 bombăneam; conj. prez. 1 sg. să bombăn/să bombănesc, 3 să bombăne/să bombănească

!bondocel (fam.) adj. m., pl. bondocei; f. bondoci, pl. bondocele

!boogie-woogie (engl.) [pron. bug‘iug‘i] (desp. boo-gie-woo-gie) s. n., pl. boogie-woogie-uri [pron. bug‘iug‘iuri]

!boric adj. m., pl. borici (acizi ~); f. borică (anhidridă ~), pl. borice

!bossa-nova (port.)/bossa-no s. f., g.-d. art. bossa-novei; pl. bossa-nove

!boston (dans; joc de cărți; presă tipografică) s. n., pl. bostonuri

!botfor (reg.) s. m., pl. botfori

!Bouarul (constelație) (desp. -ua-) s. propriu m. art., neart. Bouar (Văcarul se mai numește și ~.)

!bourel1 (desp. bo-u-) adj. m., pl. bourei; f. bouri, pl. bourele

!boy (engl.) s. m., art. boyul; pl. boy, (rar) art. boyi