Lista cuvintelor modificate din DOOM3

DOOM3: !acatist s. n., pl. acatiste
DOOM2: !acatist/acatist s. n., pl. acatiste/acatiste


DOOM3: ad-hoc (lat.) adj. invar., adv. (divanuri ~, a se reuni ~)
DOOM2: ad-hoc (divan ~)/(lat.) ad hoc adj. invar., adv.


DOOM3: adjuvant (medicament secundar) s. m., pl. adjuvanți
DOOM2: adjuvant s. m./s. n., pl. adjuvanți/adjuvante


DOOM3: advertising (engl.) [pron. edvărtaĭzing] s. n., art. advertisingul [pron. edvărtaĭzingul]
DOOM2: advertising (angl.) [pron. advertaĭzing] s. n.


DOOM3: advon s. n., pl. advoane
DOOM2: advon s. n., pl. advoane/advonuri


DOOM3: afgan adj. m., s. m., pl. afgani; adj. f., s. f. afga, pl. afgane
DOOM2: afgan/afghan [gh pron. g] adj. m., s. m., pl. afgani/afghani; adj. f., s. f. afgană/afgha, pl. afgane/afghane


DOOM3: afga (limbă) s. f., g.-d. art. afganei
DOOM2: afgană/afgha (limbă) [gh pron. g] s. f., g.-d. art. afganei/afghanei


DOOM3: agriș (plantă) (desp. a-griș) s. m., pl. agriși
DOOM2: agriș/agriș (a-griș) s. m., pl. agriși/agriși


DOOM3: agrișă (fruct) (desp. a-gri-) s. f., g.-d. art. agrișei; pl. agrișe
DOOM2: agrișă/agrișă (a-gri-) s. f., g.-d. art. agrișei/agrișei; pl. agrișe/agrișe


DOOM3: agronoa(desp. a-gro-) s. f., g.-d. art. agronoamei; pl. agronoame; abr. agr./agron.
DOOM2: agrono (rar) (a-gro-) s. f., g.-d. art. agronomei; pl. agronome; abr. agr./agron.


DOOM3: aidoma adj. invar., adv. (gemeni ~, îmbrăcați ~; ~ mie/cu mine)
DOOM2: aidoma adv., prep.


DOOM3: alături adv.
DOOM2: alături/(pop., fam.) alăturea adv.


DOOM3: alături adv.
DOOM2: alături/(pop., fam.) alăturea adv.


DOOM3: alergolo (livr.)/(colocv.) alergoloa s. f., g.-d. art. alergologei/alergoloagei; pl. alergologe/alergoloage
DOOM2: alergolo (rar) s. f., g.-d. art. alergologei; pl. alergologe


DOOM3: alexăndrean (referitor la Alexandria) adj. m., s. m., pl. alexăndreni; adj. f. alexăndreană, pl. alexăndrene
DOOM3: alexăndreancă s. f., g.-d. art. alexăndrencei; pl. alexăndrence
DOOM2: alexăndrinean (referitor la Alexandria) adj. m, s. m., pl. alexăndrineni; adj. f. alexăndrineană, pl. alexăndrinene
DOOM2: alexăndrineancă s. f., g.-d. art. alexăndrinencei; pl. alexăndrinence


DOOM3: alopat adj. m., s. m., pl. alopați; adj. f., s. f. alopată, pl. alopate
DOOM2: alopat s. m., pl. alopați


DOOM3: alsacian (desp. -ci-an) adj. m., s. m., pl. alsacieni (desp. -ci-eni); adj. f., s. f. alsacia, pl. alsaciene
DOOM2: alsacian [s pron. z] (-ci-an) adj. m., s. m., pl. alsacieni (-ci-eni); adj. f., s. f. alsacia, pl. alsaciene


DOOM3: alter ego (al doilea eu) (lat.) loc. s. n., (rar) pl. alter egouri
DOOM2: alter ego (lat.) loc. s. m.


DOOM3: altfel (în alt mod; în caz contrar) (desp. alt-fel) adj. invar., adv. (școala ~; A procedat ~ decât tine. Fă cum spun, ~, mă supăr.)
DOOM2: altfel (în alt mod, în caz contrar) (alt-fel) adv. (a procedat ~; ~, mă supăr)


DOOM3: alzheimer [pron. germ. alțhaĭmăr] s. n., art. alzheimerul/boala (lui) Alzheimer loc. s. f., g.-d. art. bolii (lui) Alzheimer
DOOM3: Alzheimer (medic german) [pron. alțhaĭmăr] s. propriu
DOOM2: Alzheimer (în maladia (lui) ~) (germ.) [pron. alțhaĭmăr] (Alz-hei-) s. propriu


DOOM3: amalgam s. n., pl. amalgamuri
DOOM2: amalgam s. n., pl. amalgame/amalgamuri


DOOM3: amândoi pr. m., adj. pr. m., f. amândouă, g.-d. (antepus) amânduror, (singur/postpus) amândurora (Amândoi (elevii)/Elevii amândoi au promovat.)
DOOM2: amândoi num. m. (~ copiii), f. amândouă, g.-d. antepus amânduror, singur/postpus amândurora


DOOM3: amanet s. n., (obiecte) pl. amanete
DOOM2: amanet s. n., (obiecte) pl. amanete/amaneturi


DOOM3: ambiguu [guu pron. guŭ] (desp. -guu)/ambiguu [guu pron. guu] (desp. -gu-u) adj. m., pl. ambigui (desp. -gui); f. ambiguă (desp. -gu-ă), pl. ambigue (desp. -gu-e)
DOOM2: ambiguu (-gu-u) adj. m., pl. ambigui (-gui); f. ambiguă (-gu-ă), pl. ambigue (-gu-e)


DOOM3: ambii pr. m. pl., adj. pr. m. pl., g.-d. ambilor; f. ambele, g.-d. ambelor (Ambii (elevi) au promovat.)
DOOM2: ambii num. m., g.-d. ambilor; f. ambele, g.-d. ambelor


DOOM3: amfetami s. f., g.-d. art. amfetaminei; pl. amfetamine
DOOM2: amfetamis. f., g.-d. art. amfetaminei


DOOM3: Amfitrion (erou mitic)/(gr.) Amphitryon [ph pron. f] s. propriu m.
DOOM2: Amfitrion (-fi-tri-on)/(lat.) Amphitrion (personaj legendar) [ph pron. f] s. propriu m.


DOOM3: analog1 adj. m., pl. analogi; f. analoagă, pl. analoage
DOOM2: analog1 adj. m., pl. analogi; f. analoagă/analogă, pl. analoage/analoge


DOOM3: anamne (desp. -nam-ne/-na-mne-) s. f., g.-d. art. anamnezei; pl. anamneze
DOOM2: anamne (-nam-ne/-na-mne-) s. f., g.-d. art. anamnezei


DOOM3: anestezie s. f., art. anestezia, g.-d. art. anesteziei; pl. anestezii, art. anesteziile (desp. -zi-i-)
DOOM2: anestezie s. f., art. anestezia, g.-d. anestezii, art. anesteziei


DOOM3: anost adj. m., pl. anoști; f. anostă, pl. anoste
DOOM2: anost/anost adj. m., pl. anoști/anoști; f. anostă/anostă, pl. anoste/anoste


DOOM3: Antanta (Tripla Înțelegere) s. propriu f. art., neart. Antantă (disensiunile din ~), g.-d. art. Antantei
DOOM2: Antanta (Tripla Înțelegere) s. propriu f., g.-d. Antantei


DOOM3: Antarctica (regiune a Pământului) (desp. An-tarc-ti-/Ant-arc-) s. propriu f. art., g.-d. art. Antarcticei
DOOM2: Antarctica (nume de loc) (An-tarc-ti-/Ant-arc-) s. propriu f., g.-d. Antarcticei


DOOM3: antet s. n., pl. anteturi
DOOM2: antet s. n., pl. anteturi/antete


DOOM3: antic adj. m., pl. antici; f. antică, pl. antice
DOOM2: antic/antic adj. m., pl. antici/antici; f. antică/antică, pl. antice/antice


DOOM3: Antichitatea (epocă istorică) s. propriu f. art., neart. Antichitate (în ~), g.-d. art. Antichității
DOOM2: Antichitatea (epoca) s. f., g.-d. Antichității


DOOM3: anticipa (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. anticipez, 3 anticipează; conj. prez. 1 sg. să anticipez, 3 să anticipeze
DOOM2: anticipa (a ~) vb., ind. prez. 3 anticipează/anticipă


DOOM3: antici s. m. pl., art. anticii
DOOM2: antici/antici s. m. pl., art. anticii/anticii


DOOM3: antigen s. n., pl. antigene
DOOM2: antigen s. m., pl. antigeni


DOOM3: Antihrist (întruchipare a răului) (desp. -ti-hrist) s. propriu m., g.-d. art. Antihristului/lui Antihrist
DOOM2: Antihrist (Satana) (-ti-hrist) s. propriu m.


DOOM3: antropolo(livr.)/(colocv.) antropoloa s. f., g.-d. art. antropologei/antropoloagei; pl. antropologe/antropoloage
DOOM2: antropolo(rar) s. f., g.-d. art. antropologei; pl. antropologe


DOOM3: Anul Nou (sărbătoare) s. propriu m. art., neart. An Nou (~ fericit), g.-d. art. Anului Nou
DOOM2: Anul Nou (sărbătoare) s. propriu m., g.-d. Anului Nou


DOOM3: apă-oxigena (peroxid de hidrogen)/apă oxigena s. f., g.-d. art. apei-oxigenate/apei oxigenate
DOOM2: apă oxigenas. f. + adj.


DOOM3: Arabică (Peninsula ~) s. propriu f. art., g.-d. art. Peninsulei Arabice
DOOM2: Arabică (Peninsula ~) s. propriu, f., g.-d. Peninsulei Arabice


DOOM3: arhidiece (arhiepiscopie catolică) (desp. -di-e-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei; pl. arhidieceze
DOOM2: arhidieceză/arhidioce (-di-e-/di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei/arhidiocezei; pl. arhidieceze/arhidioceze


DOOM3: arhidioce (episcopie în anumite Biserici) (desp. -di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiocezei; pl. arhidioceze
DOOM2: arhidieceză/arhidioce (-di-e-/di-o-) s. f., g.-d. art. arhidiecezei/arhidiocezei; pl. arhidieceze/arhidioceze


DOOM3: Art Déco (stil în artă) (fr.) [pron. ardeko] s. propriu n.
DOOM2: art déco (fr.) [art pron. ar] s. n.


DOOM3: așadar adv. (A greșit, (și) ~ trebuie să plătească.)
DOOM2: așadar adv., conjcț.


DOOM3: așeza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. ez, 3 ază/așează; conj. prez. 1 sg. să așez, 3 să așeze; imper. 2 sg. afirm.ază/așea
DOOM2: așeza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. ez, 3 ază, 1 pl. așezăm; conj. prez. 3 să așeze; ger. așezând


DOOM3: asiduu [duu pron. duŭ] (desp. -duu)/asiduu [duu pron. duu] (desp. -du-u) adj. m., pl. asidui (desp. -dui); f. asiduă (desp. -du-ă), pl. asidue (desp. -du-e)
DOOM2: asiduu (-du-u) adj. m., pl. asidui (-dui); f. asiduă (-du-ă), pl. asidue (-du-e)


DOOM3: astronoa s. f., g.-d. art. astronoamei; pl. astronoame
DOOM2: astrono (rar) s. f., g.-d. art. astronomei; pl. astronome


DOOM3: astru s. m./s. n., art. astrul; pl. m. aștri/n. astre, art. m. aștrii/n. astrele
DOOM2: astru s. m., art. astrul; pl. aștri, art. aștrii


DOOM3: asuma (a-și ~) vb. refl., ind. prez. 1 sg. îmi asum, 3 își asumă; conj. prez. 1 sg. să îmi/să-mi asum, 3 să își/să-și asume; imper. 2 sg. afirm. asumă-ți; ger. asumându-mi
DOOM2: asuma (a ~) vb., ind. prez. 3 asu


DOOM3: asupritor (desp. -su-pri-) adj. m., s. m., pl. asupritori; adj. f., s. f. sg. și pl. asupritoare
DOOM2: asupritor (-su-pri-) s. m., pl. asupritori


DOOM3: ataș s. n., pl. atașuri
DOOM2: ataș s. n., pl. atașe


DOOM3: aterom s. n., pl. ateroame r
DOOM2: aterom s. n.


DOOM3: Atotputernicul (Dumnezeu) s. propriu m. art., voc. Atotputernice
DOOM2: Atotputernicul (Dumnezeu) s. propriu m., voc. Atotputernice


DOOM3: audit (desp. a-u-) s. n., pl. audituri
DOOM2: audit (a-u-) s. n.


DOOM3: aură (desp. a-u-) s. f., g.-d. art. aurei; pl. aure
DOOM2: aură (a-u-) s. f., g.-d. art. aurei


DOOM3: auto1 (desp. a-u-) adj. invar. (conducători ~)
DOOM2: auto (a-u-) adj. invar.


DOOM3: autohton (desp. a-u-) adj. m., pl. autohtoni; f. autohtonă, pl. autohtone
DOOM2: autohton (a-u-toh-ton/-to-hton) adj. m., pl. autohtoni; f. autohtonă, pl. autohtone


DOOM3: avea2 (a ~) vb. pred., ind. prez. 1 sg. am, 2 sg. ai, 3 sg. are, 1 pl. avem, 2 pl. aveți, 3 pl. au; imperf. 1 aveam, perf. s. 1 sg. avui, 1 pl. avurăm, m.m.c.p. 1 pl. avuseserăm; conj. prez. 1 sg. să am, 3 aibă; imper. 2 sg. afirm. ai, neg. nu avea/(în tempo rapid) n-avea; ger. având; part. avut
DOOM2: avea1 (a ~) vb. pred., ind. prez. 1 sg. am, 2 sg. ai, 3 sg. are, 1 pl. avem, 2 pl. aveți, 3 pl. au; imperf. 3 sg. avea; perf. s. 1 sg. avui/avusei, 1 pl. avurăm/avuserăm, m.m.c.p. 3 sg. avusese; conj. prez. 2 sg. să ai, 3 aibă; imper. 2 sg. ai, neg. nu avea (tempo lent)/n-avea (tempo rapid), 2 pl. aveți, neg. (tempo lent) nu aveți /(tempo rapid) n-aveți; part. avut


DOOM3: axis mundi (lat.) loc. s. f.
DOOM2: axis mundi (lat.) s. m.


DOOM3: azil s. n., pl. azile
DOOM2: azil s. n., pl. aziluri


DOOM3: azvârli (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. azvârl, 2 sg. azvârli [pron. azvârli], 3 sg. azvârle, 3 pl. azvârlă, imperf. 1 azvârleam; conj. prez. 1 sg. să azvârl, 3 să azvârle; imper. 2 sg. afirm. azvârlă
DOOM2: azvârli (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. azvârl, 3 sg. azvârle, 3 pl. azvârlă, imperf. 3 sg. azvârlea; conj. prez. 3 să azvârle


DOOM3: !colaps s. n., pl. colapsuri
DOOM2: !colaps/colaps s. n., pl. colapsuri/colapsuri


DOOM3: !dihor s. m., pl. dihori
DOOM2: dihor/dihor s. m., pl. dihori/dihor


DOOM3: !firav adj. m., pl. firavi; f. fira, pl. firave
DOOM2: !firav/firav adj. m., pl. firavi/firavi; f. firavă/firavă, pl. firave/firave


DOOM3: !gingaș adj. m., pl. gingași; f. gingașă, art. gingașa, pl. gingașe
DOOM2: !gingaș/gingaș adj. m., pl. gingași/gingași; f. gingașă/gingașă, art. gingașa/gingașa, pl. gingașe/gingașe


DOOM3: !jilav adj. m., pl. jilavi; f. jila, pl. jilave
DOOM2: !jilav/jilav adj. m., pl. jilavi/jilavi; f. jilavă/jila, pl. jilave/jilave


DOOM3: !mănăstire s. f., g.-d. art. mănăstirii; pl. mănăstiri
DOOM2: mănăstire/mânăstire s. f., g.-d. art. mănăstirii/mânăstirii; pl. mănăstiri/mânăstiri


DOOM3: !muschetar s. m., pl. muschetari
DOOM2: !muschetar/mușchetar s. m., pl. muschetari/mușchetari


DOOM3: !percheziție (desp. -ți-e) s. f., art. percheziția (desp. -ți-a), g.-d. art. percheziției; pl. percheziții, art. perchezițiile (desp. -ți-i-)
DOOM2: !perchiziție/percheziție (-ți-e) s. f., art. perchiziția/percheziția (-ți-a), g.-d. art. perchiziției/percheziției; pl. perchiziții/percheziții, art. perchizițiile/perchezițiile (-ți-i-)


DOOM3: !sarsana (pop., fam.) s. f., art. sarsanaua, g.-d. art. sarsanalei; pl. sarsanale
DOOM2: !sarsana/saxana (pop., fam.) s. f., art. sarsanaua/saxanaua, g.-d. art. sarsanalei/saxanalei; pl. sarsanale/saxanale, art. sarsanalele/saxanalele

3166 rezultate
! Bradford (clasificare a lânii) (engl.) [pron. bredford] s. propriu n. (sistemul ~)

! brainstorming (engl.) [pron. breĭnstorming] (desp. brain-) s. n., art. brainstormingul [pron. breĭnstormingul]

! brandy (engl.) [pron. brendi] s. n., (porții; sorturi) pl. brandyuri [pron. brendiuri]

! brănaci (reg.) s. n., pl. brănace

! brânduși s. f., g.-d. art. brândușelei; pl. brândușele

! brânză-n-sticlă (persoană zgârcită) (pop.) s. m. și f., g.-d. art. lui brânză-n-sticlă; pl. brânză-n-sticlă

! brâul (dans) s. n. art., neart. brâu; pl. brâuri

! break (ghem câștigat pe serviciul adversarului) (engl.) [pron. breĭk] s. n., pl. breakuri [pron. breĭkuri]

! bretea (detaliu de îmbrăcăminte; rețea feroviară sau rutieră) s. f., art. breteaua, g.-d. art. bretelei; pl. bretele

! bricabrac/(fr.) bric-à-brac s. n., pl. bricabracuri/bric-à-bracuri

! broccoli (it.) (desp. -li) s. m., art. broccoliul

! bromhidric (desp. -hi-dric) adj. m. (acid ~), f. bromhidrică (sare ~)

! bromic adj. m. (acid ~), pl. bromici; f. bromică (sare ~)

! broșuri s. f., g.-d. art. broșurelei; pl. broșurele

! brownian [ow pron. engl. ] (desp. brow-ni-an) adj. m. (curent ~), pl. brownieni; f. brownia (mișcare ~), pl. browniene (desp. -ni-e-)

! brumar (noiembrie) (pop., înv.) s. m., g.-d. art. lui brumar (luna ~ )

! brumărel (octombrie) (înv., pop.) s. m., g.-d. art. lui brumărel (luna ~ )

! bucălău (cu lână multă) (pop.) adj. m. (berbec ~); f. bucălaie (oaie ~); pl. m. și f. bucălăi

! București s. propriu n., art. Bucureștiul, (înv.) pl. art. Bucureștii (~ Noi, Luna Bucureștilor)

! Buddha (fondatorul budismului) s. propriu m.

! bufan (reg.) s. m., pl. bufani

! buflei (fam.) (desp. bu-flei) adj. m., s. m., pl. buflei; adj. f., s. f. sg. și pl. bufleie

! buftea s. m. și f., g.-d. art. lui buftea; pl. buftea

! buieci (a ~) (desp. bu-i-) (reg.) vb., ind. prez. 1 sg. și 3 pl. buiecesc, 3 sg. buiecește, imperf. 1 buieceam; conj. prez. 1 sg. să buiecesc, 3 să buiecească

! buldog s. m., pl. buldogi

! bulgăre s. m., art. bulgărele; pl. bulgări

! bulucbaș s. m., pl. bulucbași

! bulvan (reg.) s. m., pl. bulvani

! Buna Vestire (sărbătoare) s. propriu f. art., g.-d. art. Bunei Vestiri

! bună stare (stare bună) adj. + s. f. (Casa este în ~.)

! bună știință (cu ~) (conștient) (desp. ști-in-) loc. adj., loc. adv. (decizie ~, a decide ~)

! bunăvoie (de ~) (benevol) loc. adj., loc. adv. (demisie ~, a demisiona ~)

! bunicu-meu (fam.) s. m. + adj. pr., g.-d. lui bunicu-meu

! bunicu-său (fam.) s. m. + adj. pr., g.-d. lui bunicu-său

! bunicu-tău (fam.) s. m. + adj. pr., g.-d. lui bunicu-tău

! bun-venit (formulă de salut) s. n. (a ura ~; Bun-venit!)

! buratec (reg.) s. m., pl. burateci

! burduhan (pop., fam.) s. n., pl. burduhane

! burtă-verde (fam.) s. m. și f., g.-d. art. lui burtă-verde; pl. burtă-verde

! burtea (pop.) s. m., g.-d. art. lui burtea

! butiric adj. m. (acid ~), pl. butirici; f. butirică (bacterie ~), pl. butirice

! c1 (literă) [cit. če/kî] s. m./s. n., pl. m. c/n. c-uri

! c2 (sunet) [cit.] s. m./s. n., pl. m. c/n. c-uri

! caca2 (fam.) s. n.

! cacic (rar) (cuv. amerind.) [ci pron. či/si] s. m., pl. cacici

! caciur (reg.) (desp. -ciur) adj. m., s. m., pl. caciuri; adj. f., s. f. caciură, pl. caciure

! cacodilic adj. m. (compus ~), pl. cacodilici; f. cacodilică (terapie ~), pl. cacodilice

! cadratu (desp. ca-dra-) s. f., g.-d. art. cadraturii

! café-frappé (fr.) s. n., pl. café-frappéuri

! calamar s. m., pl. calamari

! caldeean (desp. -de-ean) adj. m., s. m., pl. caldeeni; adj. f., s. f. caldeea, pl. caldeene

! Calea-Lactee/Calea-Laptelui/Calea-Robilor (brâu de stele) s. propriu f. art., g.-d. art. Căii-Lactee/Căii-Laptelui/Căii-Robilor

! calevri (înv.) (desp. -le-vri) s. m. pl., art. calevrii

! calimera (fam.) s. f. (mai ales în: a întoarce/a (se) schimba/a (se) strica ~)

! cal-turtit (libelulă) s. m., art. calul-turtit

! calul-dracului (libelulă) s. m. art.

! calul-popii (libelulă) s. m. art.

! cambu s. f., g.-d. art. cambulei; pl. cambule

! canavață (pânză groasă) (înv.) s. f.

! candid adj. m., pl. candizi; f. candi, pl. candide

! canea s. f., art. caneaua, g.-d. art. canelei; pl. canele

! capelmaestru/(înv.) capelmaistru (desp. -mais-) s. m., art. capelmaestrul/capelmaistrul; pl. capelmaeștri/capelmaiștri, art. capelmaeștrii/capelmaiștrii

! cappuccino (it.) [pron. kapučino] (desp. cap-puc-ci-) s. n., art. cappuccinoul

! Capricornul (constelație) (desp. Ca-pri-) s. propriu m. art., neart. Capricorn (În ~ e o stea dublă.)

! capuchehaia s. f., art. capuchehaiaua, g.-d. art. capuchehaialei; pl. capuchehaiale

! Capul-Balaurului (parte a unei constelații) (desp. -la-u-) s. propriu n. art.

! Capul Verde (stat) s. propriu n. art.

! Caraibilor (Marea ~) s. propriu f. art.

! caramaniu adj. m. (+ s. n.: covor ~); f. caramanie (carpetă ~), pl. caramanii

! caramea (bomboană) s. f., art. carameaua, g.-d. art. caramelei; pl. caramele

! carbolic adj. m. (acid ~), pl. carbolici; f. carbolică (apă ~), pl. carbolice (uleiuri ~)

! carcalete2 (lăcustă; (arg.) persoană) s. m., pl. carcaleți

! cardialgie (desp. -di-al-) s. f., art. cardialgia, g.-d. art. cardialgiei; pl. cardialgii, art. cardialgiile (desp. -gi-i-)

! cardioinhibitor (desp. -di-o-) adj. m. (nerv ~), pl. cardioinhibitori; f. sg. și pl. cardioinhibitoare (acțiune ~)

! cardiolo (livr.)/(colocv.) cardioloa (desp. -di-o-) s. f., g.-d. art. cardiologei/cardioloagei; pl. cardiologe/cardioloage

! cardi s. f., g.-d. art. carditei; pl. cardite

! carevasăzi2 (așadar) (fam.) adv. (Au delapidat, (și) ~ trebuie cercetați.)

! cargafung s. n., pl. cargafunguri

! caribu (cuv. amerind.) s. m., art. caribuul; pl. caribu

! carismatic adj. m., pl. carismatici; f. carismatică, pl. carismatice

! carismă s. f., g.-d. art. carismei

! carnagiu (livr.) s. n., pl. carnagii, art. carnagiile (desp. -gi-i-)

! caro (culoare la jocul de cărți) s. n., art. caroul; pl. carale

! cartilagiu s. n., pl. cartilagii, art. cartilagiile (desp. -gi-i-)

! Carul-Mare (constelație) s. propriu n. art.

! Carul-Mic (constelație) s. propriu n. art.

! casație (organ judecătoresc; anulare; lichidare) (desp. -ți-e)/(rar) casațiune1 (desp. -ți-u-) s. f., art. casația (desp. -ți-a)/casațiunea, g.-d. casații/casațiuni, art. casației/casațiunii (dar: Înalta Curte de Casație și Justiție s. propriu f. art.)

! casațiune2 (piesă muzicală) (desp. -ți-u-) s. f., g.-d. art. casațiunii; pl. casațiuni

! cască-gu (pop.) s. m. și f., g.-d. art. lui cască-gu; pl. cască-gu

! casting s. n., art. castingul; pl. castinguri

! catalectic adj. m. (+ s. n.: vers ~); f. catalectică (formă ~), pl. catalectice

! catch (engl.) [pron. keč] s. n.

! catch-can (engl.) [pron. kečken] s. n.

! catodoluminiscență s. f., g.-d. art. catodoluminiscenței

! cauc (potcap; vas) (înv., reg.) s. n., pl. cauce

! caudi (desp. cau-) adj. f. (strâmtoare ~), pl. caudine (furci ~)

! cauzalitate (desp. ca-u-) s. f., g.-d. art. cauzalității; pl. cauzalități

! cauzativ1 (desp. ca-u-) adj. m. (operator ~), pl. cauzativi; f. cauzati (construcție ~), pl. cauzative

! căpeneag (înv., reg.) s. n., pl. căpenege

! căpuș (instrument muzical) s. n., pl. căpușuri